Floristics within the student biology research camps

Authors

  • Nejc Jogan Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.3.2.5-18

Keywords:

Student Research Camp, flora, Slovenia

Abstract

The article is a review of floristic results of the first 10 Student Biology Research Camps organized in the territory of Slovenia (1988-1998). The author's view on the botanical and pedagogic objectives of floristic activities carried out within the Research Camps is presented. Methodological development of floristic work is also briefly sketched, while the most important results are presented in a table with the most outstanding records as well as with numerical scores of the mapping of vascular plants. Plans for the floristic work in the future are based on the critical evaluation and discussion of the results presented herewith.

References

Fischer M. (Hrsg.) (1994): Exkursionsflora von Österreich. Ulmer Verlag, Wien.

Hartl H., Kniely G., Leute G.L., Niklfeld H. & Perko M. (1992): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Kärntens. Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Klagenfurt.

Jogan N. (1993): Delo floristične skupine. In: Tabor študentov biologije Raka '92. ZOTKS GZM, Ljubljana, pp. 3-5.

Jogan N. (1995a): Delo floristične skupine. In: M. Bedjanič (Ed.), Tabor študentov biologije Raka'92, Smas t '93, Črneče '94. Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 8-11.

Jogan N. (1995b): Delo floristične skupine. In: M. Bedjanič (Ed.), Tabor študentov biologije Raka'92, Smas t '93, Črneče '94. Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 65-66.

Jogan N. & A. Podobnik (1995): Delo floristične skupine. In: Bedjanič, M. (Ed.), Tabor študentov biologije Raka '92, Smas t '93, Črneče '94. Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 36-40.

Jogan N. (1996): Prispevek k poznavanju flore Kozjanskega, vzhodna Slovenija. In: Bedjanič, M. (Ed.): Raziskovalni tabor študentov biologije Kozje '95. Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 23-26.

Jogan N. et al. (2001): Gradivo za Atlas flore Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem Polju. 443 pp.

Jogan N., T. Bačič & B. Vreš (1999): Poročilo o delu botanične skupine. In: M. Govedič (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Središče ob Dravi 97. Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Ljubljana. pp. 47-49.

Jogan N., V. Babij & B. Vreš (1997): Prispevek k poznavanju flore Brkinov in Primorske, jugozahodna Slovenija. In: Bedjanič, M. (Ed.),: Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad'96. Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 75-102.

Martinčič A., Sušnik F. (1984): Mala flora Slovenije. DZS, Ljubljana.

Rothmaler W. (Begr.) (1990): Exkursionsflora von Deutschland 4, Kritischer Band. Volk und Wissen Verlag, Berlin.

Rozman B. (2000): Flora okolice Zaplane (kvadrant 0051/1). Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Oddelek za biologijo.

Trpin D., Vreš B. (1995): Register flore Slovenije. ZRC SAZU, Ljubljana.

Wraber T. (1992): Razvoj rastlinske sistematike v Sloveniji po izidu Mayerjevega "Seznama". In: Jogan N., Wraber T. (Eds.), Flora in vegetacija Slovenije , Zbornik povzetkov referatov, pp. 5-11.

Published

30.12.2001

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Jogan, N. (2001). Floristics within the student biology research camps. Natura Sloveniae, 3(2), 5-18. https://doi.org/10.14720/ns.3.2.5-18

Similar Articles

1-10 of 145

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)