Subspecies of oregano (Origanum vulgare L.) in Slovenia

Authors

  • Lea Atanasova Tacenska 74, SI-1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija
  • Simona Strgulc Krajšek Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
  • Nejc Jogan Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.4.1.5-11

Keywords:

Origanum vulgare, subspecies, determination key, distribution, Slovenia

Abstract

The article discusses the taxa O. vulgare subsp. vulgare and O. vulgare subsp. viride in Slovenia. After the herbarium material was revised, distribution maps and determination key were made.

References

Ietswaart J.H. (1980): A Taxonomic Revision of the Genus Origanum (Labiatae). Leiden University Press, The Hague.

Jogan N. (2001): KARARAS 3.0 (paket klišejev za KArtiranje RAzširjenosti RAstlin v Sloveniji).

Jogan N. (Ed.) (2001): Gradivo za Atlas flore Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

Kokkini S., Vokou D., Karousou R. (1991): Morphological and Chemical Variation of Origanum vulgare L. in Greece. Bot. Chron 10: 337-346.

Pospichal E. (1899): Flora des Österreichischen Küstenlandes. Franz Deu Ticke, Leipzig und Wien.

Ravnik V. (1999): Origanum . In: A. Martinčič (Ed.), Mala flora Slovenije - Ključ za določanje praprotnic in semenk. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, p. 523.

Rothmaler W. (2002): Exkursionsflora von Deutschland, Bd. 4. Gefässpflanzen: Kritischer Band. 9. Aufl.. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin.

Velčev V., Kuzmanov B. (1989): Flora na Narodna republika Bulgarij. Bulgarskata akademij na naukite, Sofij.

Published

30.06.2002

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Atanasova, L., Strgulc Krajšek, S., & Jogan, N. (2002). Subspecies of oregano (Origanum vulgare L.) in Slovenia. Natura Sloveniae, 4(1), 5-11. https://doi.org/10.14720/ns.4.1.5-11

Similar Articles

11-20 of 180

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)