Observations of the greater horseshoe bat Rhinolophus ferrumequinum maternity colony in the Lobašgrote cave near Kočevje (south Slovenia)

Authors

  • Primož Presetnik Tolstojeva 9/b, 1113 Ljubljana, Slovenija
  • Martina Bergant Motnik 37, 1221 Motnik, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.4.2.39-43

Keywords:

Chiroptera, Rhinolophus ferrumequimum, maternity colony, hibernaculum, cave, Kočevje, Slovenia

Abstract

Observations on the greater horseshoe bat roosting site in this cave are reported. Lobašgrote contains the seventh known maternity colony of the greater horseshoe bat in Slovenia an also serves as a hibernaculum.

References

Ahlén I. (1990): Identification of bats in flight. Swedish Society for Conservation of Nature, Stockholm. 50 pp.

Erič M., Bukovec T. (1986): Lobašgrote. Zapisnik ekskurzije 9.11.1985. Jamarski klub Novo mesto. Kataster jam Jamarske zveze Slovenije, Ljubljana, 4 pp.

Čekada M. (2002): Lobašgrote. Zapisnik ekskurzije 30.6.2002. Jamarski klub Železničar. Kataster jam Jamarske zveze Slovenije, Ljubljana, 1 pp.

Hudoklin A. (1999): Letna dinamika pojavljanja podkovnjakov (Rhinolophus spp.) v nekaterih jamah na Dolenjskem. Annales, Anali za istrske in mediteranske študije 9 (2): 323-328.

Kryštufek, B. (1990): Sesalci (Mammalia). In: Bole, J., A. Brancelj, J. Carnelutti, D. Devetak, B. Drovenik, A. Gogala, B. Horvat, I. Kos, C. Krušnik, B. Kryštufek, N. Mršić, T. Novak, F. Potočnik, I. Sivec, L. Slana, R. Slapnik, P. Tonkli, D. Tome & M. Žerdin / Krušnik C (ed.). Inventarizacija in topografija favne na območju kraškega roba in območju Veli Badanj-Krog (končno poročilo). Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, Ljubljana: 143-153.

Kryštufek B. (1991): Sesalci Slovenije. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana: 65-66.

Kryštufek B. (1997): Inventarizacija favne sesalcev na Kočevskem (poročilo). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

Lajovic A. (1998): Lobašgrote. Zapisnik ekskurzij 13.12.1997, 3.1. in 6.1.1998. Jamarski klub Železničar. Kataster jam Jamarske zveze Slovenije, Ljubljana, 4 pp.

Ransome R.D., Hudson A.M. (1999): Revised action plan for concervation of the great horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) in Europe, Report to the Council of Europe: 48 pp.

Uradni list RS (2002): Pravilnik o razvrstitvi rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Uradni list Republike Slovenije (24.9.2002) 12 (82): 8894 - 8976.

Published

30.12.2002

Issue

Section

Short Communication

How to Cite

Presetnik, P., & Bergant, M. (2002). Observations of the greater horseshoe bat Rhinolophus ferrumequinum maternity colony in the Lobašgrote cave near Kočevje (south Slovenia). Natura Sloveniae, 4(2), 39-43. https://doi.org/10.14720/ns.4.2.39-43

Similar Articles

1-10 of 236

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>