A contribution to the knowledge of the dragonfly fauna (Insecta, Odonata) of the Vipava valley, W Slovenia

Authors

  • Matjaž Bedjanič Fram 117/a, SI-2313 Fram
  • Alja Pirnat Biološki inštitut ZRC SAZU, Novi trg 5, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.2.2.29-45

Keywords:

Vipava valley, dragonflies, faunistics, endangerment

Abstract

An annotated list of 32 dragonfly species collected at 27 localities during the 1994-2000 period is given. Three species, viz. Ceriagrion tenellum (de Villers), Anax parthenope (Sélys) and Libellula fulva Müller, are new for the investigated area. The records of Coenagrion ornatum (Sélys), Cercion lindenii (Sélys), Cordulegaster heros Theischinger, Somatochlora flavomaculata (Vander Linden) and Orthetrum c. coerulescens (Fabricius) are also briefly commented as they deserve attention from zoogeographical or nature conservation point of view. A list of 44 dragonfly species, hereto reported from the Vipava valley with its surroundings, is compiled and an odonatological bibliography of the investigated area is presented.

References

Askew R.R. (1988): The dragonflies of Europe. Harley Books. Colchester. 291 pp.

Bedjanič M. (2000a): Mladinski ekološki raziskovalni tabor Vogrsko 2000. Erjavecia 10: 7-10.

Bedjanič M. (2000b): Poročilo skupine za kačje pastirje. In: Kodele-Krašna I. (Ed.), Mladinski ekološki raziskovalni tabor Vogrsko 2000. ZOTKS, Ljubljana. [in print]

Bognolo E. & Pecile I. (1995): La fauna odonatologica del Carso triestino, del Carso Goriziano e di alcune localita limitrofe. Atti Mus. civ. Stor. nat. Trieste 46: 145-171.

Brauer F. (1856): Verzeichniss der in Kaiserthume Österreich aufgefundenen Odonaten und Perliden. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 6: 229-234.

Černe I. (1995): Meritve ličink vrste Onychogomphus forcipatus. Seminarska naloga za predmet Ekologija živali, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana. vi+44 pp.

Červek U. (1997): Poročilo odonatološke skupine. In: Kodele Krašna I. (Ed.), Raziskovalni ekološki tabor "Goče 97". Zveza prijateljev mladine Ajdovščina, Ajdovščina, pp. 36-40.

Geister I. (1999): Seznam slovenskih imen kačjih pastirjev (Odonata). Exuviae 5/1: 1-5.

Gorkič M., Cernatič A. & Stupar M. (1998): Naravni spomenik Mlake: strokovne osnove za razglasitev. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica, Nova Gorica, ii+13 pp., 9 pp.

Kiauta B. (1969a):. Predlog za zavarovanje nekaterih redkih ali ogroženih vrst kačjih pastirjev (Odonata) v Sloveniji. Varstvo narave 6: 121-130.

Kiauta B. (1969b): Zbirka kačjih pastirjev z notranjskega krasa in Primorske v tržaškem Prirodoslovnem muzeju s seznamom in zoogeografsko analizo favne tega ozemlja. Biol. Vestn. 17: 101-111.

Kiauta, B. (1969c): Survey of the Odonate Fauna of the autonomus region Friuli-Venezia Giulia (Northern Italy). Atti Mus. civ. Stor. nat. Trieste 26(6)8: 177-247.

Kladnik D. & Natek M. (1998): Vipavska dolina. In: Perko, D. & Orožen Adamič, M. (gl. ured.), Slovenija - pokrajine in ljudje. Mladinska knjiga, Ljubljana, pp. 222-233.

Klingenberg K. (1994): Lassen sich O hetrum coerulescens (Fabricius) und Orthetrum anceps (Schneider) auf Grund morphologischer ind molekulargenetischer K iterien als zwei voneinander eindeutig verschiedene Arten ansehen (Odonata: Libellulidae)? Diplomarbeit an der Technischen Universität Braunschweig, Braunschweig, 111 pp.

Kotarac M. (1997a): Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom: projekt Slovenskega odonatološkega društva. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 205 pp.

Kotarac M. (1997b): Poročilo o vzorčenju favne kačjih pastirjev na območju Pikolud pri Novi Gorici. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž, ii+4 pp.

Kotarac M. (1998): Priloga 10: Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata). In: Poboljšaj K. (Ed.), Inventarizacija flore, favne in vegetacije na območju vojaškega poligona Mlake na odseku HC Razdrto-Vipava. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 7 pp.

Kotarac M., Bedjanič M., Pirnat A. & Šalamun A. (1996): Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) v Beli krajini (JV Slovenija). Exuviae 2/1(1995): 1-11.

Kotarac M., Leskovar I. & K. Poboljšaj, 1997. Naravovarstvene smernice za obnovo kala v Divčih. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. ii+4 str.

Kuhn K. & Burbach K. (1998) (Ed.). Libellen in Bayern. Ulmer, Stuttgart (Hohenheim), 333 pp.

Mauersberger R. (1994): Zur wirklichen Verbreitung von Orthetrum coerulescens (Fabricius) und O. ramburi (Selys) = O. anceps (Schneider) in Europa und die Konsequenzen für deren taxonomischen Rang (Odonata: Libellulidae). Dtsch. Ent. Z,. N. F. 41(1): 235-256. DOI: https://doi.org/10.1002/mmnd.4810410120

Pirnat A. (1994): Poročilo odonatološke skupine. In: Jejčič M. (Ed.), Naravoslovno - ekološki tabor "Vipavska 94". Zveza prijateljev mladine Ajdovščina, Ajdovščina, pp. 15-16.

Pirnat A. (1996): Hitri lepotci - Poročilo odonatološke skupine. In: Šinkovec I. (Ed.), Ekološki raziskovalni tabor "Gora 96". Zveza prijateljev mladine Ajdovščina, Ajdovščina, pp. 14-17. DOI: https://doi.org/10.1108/09555349610124619

Spazzapan-Brelih V. (1964): Ekskurzija prirodoslovnih krožkov na Čaven. Proteus 27(4/5): 135-137.

Strobl G. (1906): Neuropteroiden (Netzflügler) Steiermarks (und Niederösterreichs). Mitt. naturw. Ver. Steiermark 42: 225-266.

Šalamun A. & Bedjanič M. (1997): Kačji pastirji (Odonata) iz Slovenije in Hrvaške v zbirki "Finzi" Tržaškega prirodoslovnega muzeja (Museo Civico di Storia Naturale di Trieste). Exuviae 4/1: 4-10.

Šalamun A., Pirnat A., Bedjanič M. & Kotarac M. (1997): Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) jugozahodne Slovenije. In: Bedjanič M. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad '96. ZOTKS - Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 55-74.

Published

30.12.2000

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Bedjanič, M., & Pirnat, A. (2000). A contribution to the knowledge of the dragonfly fauna (Insecta, Odonata) of the Vipava valley, W Slovenia. Natura Sloveniae, 2(2), 29-45. https://doi.org/10.14720/ns.2.2.29-45

Similar Articles

1-10 of 53

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2