A contribution to the knowledge of flora in the vicinity of Ormož (eastern Slovenia)

Authors

  • Nejc Jogan Oddelek za biologijo BF, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
  • Tinka Bačič Novakova 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
  • Branko Vreš Biološki inštitut ZRC SAZU, Novi trg 5, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.1.1.5-28

Keywords:

flora, Goričko, Slovenia

Abstract

During the Student research camp Središče ob Dravi '97, the floristical group was mapping vascular plants in 5 quadrants of the MTB grid (240-450 species recorded per quadrant). Some of the most interesting records of plants are presented in the paper: Oenothera pycnocarpa and Callitriche cophocarpa have not been recorded in Slovenia before. In addition, we found several potentially naturalized plant species (Acer negundo, Calendula officinalis, Epilobium adenocaulon and Pinus strobus), new species for the subpannonian part of Slovenia and species with imperfectly known area of distribution. We have also confirmed occurence of several rare or endangered plant species and some of the discussed species are proposed for inclusion in the red data list (Apium repens - E, Carex strigosa - R, Centunculus minimus - E, Lythrum hyssopifolia - E, Potentilla supina - R, Rumex aquaticus - V).

References

Babij V. et al. (mscr.): Ogrožene rastlinske in živalske (hrošči, metulji) vrste ter združbe v celotnem mokrišču "V produ" pri Zgornjem Kašlju (Elaborat). Biološki inštitut ZRC SAZU. Ljubljana

Bačič T. (1997): Prispevek k poznavanju flore Gorenjske. In: Kotarac M. (Ed.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96 . ZOTKS GZM, Ljubljana, pp. 53-60

Dakskobler I. (mscr.): Razširjenost vrst Robinia pseudacacia L. in Ailanthus glandulosa Desf. v Sloveniji

Dolšak F. (1936): Prof. Alfonza Paulina Flora Exsiccata Carniolica, Centuria XV-XVIII. Prirodoslovne razprave 3: 85-131

Domac R. (1994): Flora Hrvatske. Školska knjiga, Zagreb

Fischer M. (Hrsg.) (1994): Exkursionsflora von Oesterreich. Ulmer Verlag, Wien

Fritsch K. (1929): Siebenter Beitrag zur Flora von Steiermark. Mitt. Naturw. Ver. Steie r m. 64-65: 29-78

Hayek A. von (1908-56): Flora von Steiermark I-II. Graz

Hegi G. (begr.) (1939): Illustrierte Flora von Mittel-Europa II. Lehmanns Verl., München, Berlin

Hügin G., Mazomeit J. & Wolff P. (1995): Geranium purpureum - ein weit verbreiteter Neophyt auf Eisenbahnschotter in Südwestdeutschland. Flor. Rundbr. 29(1): 37-41

Jehlik V. (1997): Oenothera . In: Slavik B. (Ed.), Kvetena Česke republiky 5. Academia. Praha, pp. 68-94

Jogan N. (1990): Prispevek k poznavanju razširjenosti trav v Sloveniji. Biol. vestn. 38(2): 27-38

Jogan N. & Podobnik A. (1997): Prispevek k poznavanju flore Bele krajine III. In: Kotarac M. (Ed.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96 . ZOTKS GZM, Ljubljana, pp. 7-17

Lauber K. & Wagner G. (1996): Flora Helvetica. Verlag Paul Haupt, Bern

Martinčič A. & Sušnik F. (1984): Mala flora Slovenije. DZS, Ljubljana

Mezzena R. (1986): L'erbario di Carlo Zirnich (Ziri). Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste 38(1)

Murmann O.A. (1874): Beitraege zur Pflanzengeographie der Steiermark mit besonderer Beruecksichtigung der Glumaceen. Wien

Piskernik A. (1951): Ključ za določanje cvetnic in praprotnic. Ljubljana

Poldini L. (1991): Atlante corologico delle piante vascolari nel Friul-Venezia Giulia. Udine

Seljak G. (1990): Prispevek k slovenski adventivni flori. Proteus 52(7): 259-260

Stephani A. (1895): La flora di Pirano

Šegulja N. & Regula Brevilacqua L. (1994): Sedum sarmentosum Bunge a newcomer in Croatian flora. Nat. Croatica 3(1): 91-97

Tomaschek A. (1859): Nachtrag zur Phanerogamen-Flora Cylli's. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 9: 35-42

Trpin D. & Vreš B. (1995): Register flore Slovenije. ZRC SAZU, Ljubljana

Vreš B. (1987): Florističen pregled Košenjaka z okolico (severna Slovenija). Biološki vestnik 35(2): 135-150

Vreš B. (1992a): Zgodba o odkrivanju neznane močvirske rastline. Proteus 55(1): 14-17

Vreš B. (1992b): Dravograjsko jezero - ogrožen ekosistem redkih živalskih in rastlinskih vrst. Mednarodna konferenca o Dravi (Maribor), pp. 41-43

Vreš B. (1997): Mimulus guttatus Fischer ex DC. v Sloveniji. Acta Biologica Slovenica 41(2-3): 97-101

Wraber T. & Skoberne P. (1989): Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk SR Slovenije. Varst . Nar. (Ljubljana), pp. 14-15

Yeo P.F. (1988): Geranium. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart

Zimermann A. et al. (1989): Atlas gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen der Steiermark. Graz

Published

30.12.1999

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Jogan, N., Bačič, T., & Vreš, B. (1999). A contribution to the knowledge of flora in the vicinity of Ormož (eastern Slovenia). Natura Sloveniae, 1(1), 5-28. https://doi.org/10.14720/ns.1.1.5-28

Similar Articles

1-10 of 148

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>