A contribution to the knowledge of amphibian fauna of north-eastern Slovenia

Authors

  • Aleksandra Lešnik Hafnerjeva 6a, SI-1210 Ljubljana-Šentvid
  • Katja Poboljšaj Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, p.p. 290, SI-1001 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.1.1.71-82

Keywords:

Amphibians, list of species, distribution, North-eastern Slovenia, Ptujsko polje, Dravsko polje

Abstract

The results of the work of the amphibiological group on the Student Biology Research Camp Središče ob Dravi ‘97 are presented. Of the 68 localities, 12 species of amphibians were recorded from 23 July and 2 August 1997. The main intention of the work was to survey the amphibian species and their habitats in the study area.

References

Arnold E.N., Burton J.A. & Ovenden D.W. (1992): Reptiles and amphibians of Britain and Europe. Collins, London. 272 pp.

Blab J. (1986): Biologie, Ökologie und Schutz von Amphibien. Kilda-Verlag, Bonn-Bad Godesberg. 150 pp.

Gregori J. (1990): Česnovka - naša redka in ogrožena žaba. Ribič 49: 6-7

Melik A. (1957): Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino. Slovenska matica, Ljubljana, 595 pp.

Nečas P., Modrý D. & Zavadil V. (1997): Czech Recent and Fossil Amphibians and Reptiles. An atlas and Field Guide. Edition Chimaira, Frankfurt am Main, 94 pp.

Nöllert A. & Nöllert C. (1992): Die Amphibien Europas. Bestimmung, Gefährdung, Schutz. Franckh - Kosmos Verlag, Stuttgart, 382 pp.

Poboljšaj K. (1995): Vpliv avtoceste Pesnica-Cerkvenjak na vodotoke za skupino dvoživk (Amphibia). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 6 pp.

Poboljšaj K. (1996): Dvoživke (Amphibia) na načrtovanih odsekih AC Slivnica-Pesnica in AC Pesnica- Lenart. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 16 pp.

Poboljšaj K. (1998): PVO za AC odsek Maribor - Lenart: Dvoživke. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 10 pp.

Schneider-Jacobý M. /prevod Štumberger B. / (1995): Razvojni koncept rečnega ekosistema Drava - Mura. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana, 52 pp.

Schneider-Jacobý M. (1996): Drau und Mur - Leben durch Flussdynamik. Naturerbe Verlag Jürgen Resch, Überlingen, 149 pp.

Scott N.J. (1994): Complete Species Inventories. In: Heyer W.R., Donnelly M.A., McDiarmid R.W., Hayek L.-A.C. & Foster M.S. (Eds.), Measuring and Monitoring Biological Diversity - Standard Methods for Amphibians . Smithsonian Institution Press, Washington & London, pp. 78-84

Sket B. (1992): Rdeči seznam ogroženih vrst dvoživk (Amphibia) v Sloveniji. Varstvo narave 17: 45-49

Skoberne P. (1995): Zavarovana območja na Slovenskem. In: Aljančič M., Gregori J., Praprotnik N., Hlad B., Peterlin S., Skoberne P. & Vidic J. (Eds.), Varstvo narave na Slovenskem . Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, pp. 76-79

Vogrin N. (1997a): A new record of the Common Spadefoot Pelobates fuscus fuscus (Laurenti, 1768), in Slovenia (Anura: Pelobatidae). Herpetozoa 10(1/2): 89-90

Vogrin N. (1997b): An overview of the herpetofauna of Slovenia. B r itish Herpetological Society Bulletin 58: 26-35

Vogrin N. (1997c): Dvoživke in plazilci. In: Vogrin M. (Ed.), Rešimo močvirne travnike - Močvirni travniki pri Medvedcah na Dravskem polju. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana, p. 4

Vogrin N. (1997d): Herpetološka skupina. In: Vogrin M. (Ed.), Mladinski ekološki raziskovalni tabor Hoče 97'. Turistično društvo, Hoče & Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave, Rače, pp. 9-14

Published

30.12.1999

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Lešnik, A., & Poboljšaj, K. (1999). A contribution to the knowledge of amphibian fauna of north-eastern Slovenia. Natura Sloveniae, 1(1), 71-82. https://doi.org/10.14720/ns.1.1.71-82

Similar Articles

1-10 of 224

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)