Check list of Slovenian Microlepidoptera

Authors

  • Tone Lesar
  • Marijan Govedič Center za kartografijo favne in flore, Klunova 3, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.12.1.35-125

Keywords:

Microlepidoptera, checklist, Slovenia, fauna

Abstract

A checklist of the Microlepidoptera species recorded in Slovenia is presented. Each entry is accompanied by complete references, and remarks where appropriate. Until now, the data on Microlepidopteran fauna of Slovenia have not been compiled, with the existing information scattered in literature, museums and private collections throughout Europe. The present checklist is based on records extracted from 290 literature sources published from 1763 (Scopoli) to present. In total, 1645 species from 56 families are listed.

References

Baixeras J., Brown J.W., Gilligan T.M. (2009): T@RTS: Online World Catalogue of the Tortricidae (Version 1.3.1). http://www.tortricidae.com/catalogue.asp.

Baldizzone G., Landry J.F., Wolf H. (2006): Coleophoridae, Coleophorinae (Lepidoptera). World Catalogue of Insects, Vol. 8. Apollo Books, 215 pp. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004475403

Brelih S., Döberl M., Drovenik B., Pirnat A. (2003): Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije. 1. prispevek: Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Chrysomelidae: Alticinae. Scopolia 50: 1-279.

Brelih S., Drovenik B., Pirnat A. (2006): Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije. 2. prispevek: Polyphaga: Chrsomeloidea (=Phytophaga): Cerambycidae. Scopolia 58: 1-442.

De Groot M., Govedič M. (2008): Checklist of the Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Slovenia. Acta entomol. slov. 16(1): 67-87.

Gaedike R., Heinicke W. (1999): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands. Entomofauna germanica 3. Entomol. Nachr. Ber., Beiheft 5: 1-216.

Glumac S. (1972): Catalogus faunae Jugoslaviae III/4 Syrphoidea. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana. 70 pp.

Gogala A. (1991): Contribution to the Knowledge of the Bee Fauna of Slovenia (Hymenoptera: Apidae). Scopolia 25: 1-33.

Gogala A. (1994): Contribution to the Knowledge of the Bee Fauna of Slovenia II. (Hymenoptera: Apidae). Scopolia 31: 1-40.

Gogala A. (1999): Bee Fauna of Slovenia: Checklist of Species (Hymenoptera: Apoidea). Scopolia 42: 1-79.

Gogala A., Gogala M. (1986): Seznam vrst stenic, ugotovljenih v Sloveniji (Insecta: Heteroptera). Biol. vestn. 34(1): 21-52.

Gogala A., Gogala M. (1989): True Bugs of Slovenia (Insecta: Heteroptera). Biol. vestn. 37(1): 11-44.

Gogala M., Gogala A. (1999): A checklist and provisional atlas of the cicadoidea fauna of Slovenia (Homoptera: Auchenorrhyncha). Acta entomol. slov. 7(2): 119-128.

Gomboc S., Lasan M. (2006): Seznam vrst slovenskih metuljev – pregled in odprta vprašanja. In: Prešern J. (Ed.), 1. Slovenski entomološki simpozij, Knjiga povzetkov. Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija in Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, pp. 20-21.

Heikkila M., Kaila L. (2010): Reassessment of the enigmatic Lepidopteran family Lypusidae (Lepidoptera: Tineoidea; Gelechioidea). Syst. entomol. 35: 71–89. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-3113.2009.00483.x

Huemer P., Tarmann G. (1993): Die Schmetterlinge Österreichs. Systematisches Verzeichnis mit Verbreitungsangaben für die einzelnen Bundesländer. Veröff. tirol. Landesmus. Ferdinandeum, Innsbruck, Suppl. 5: 1-224.

Jogan N., Bačič T., Frajman B., Leskovar I., Naglič D., Podobnik A., Rozman B., Strgulc-Krajšek S., Trčak B. /N. Jogan (Ed.) (2001): Gradivo za atlas flore Slovenije [Materials for the atlas of flora of Slovenia]. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 443 pp.

Kaila P., Varalda P.G. (2004): The Elachista juliensis complex revisited (Elachistidae). Nota lepidopterol. 27(2/3): 217–237. DOI: https://doi.org/10.1163/187631296X00061

Karsholt O., Nieukerken E.J. van (Eds.) (2010): Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea version 2.2, http://www.faunaeur.org

Karsholt O., Razowski J. (1996): The Lepidoptera of Europe, A Distributional Check-List. Apollo Books, Stenstrup, 380 pp. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004631717

Kennel J. von (1921): Die Palaearktischen Tortriciden. Eine Monographische Darstellung. Series: Zoologica, Stuttgart 54: 1-742.

Leraut P. (1997): Liste systématique et synonymique des lépidoptères de France, Belgique et Corse. Alexanor and Bulletin de la Société Entomologique France, Supplement, 334 pp.

Leraut P. (2002): Contribution a l'etude des Phycitinae (Lepidoptera, Pyralidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.) 19(2): 141-177.

Leraut P. (2003): Etude de quelques pyrales paléarctiques (Lepidoptera, Crambidae).– Nouv. Rev. Ent. (N.S.) 20(2): 133-147.

Leraut P. (2005): Etude de quelques genres et especes de Pyrales (Lepidoptera, Pyraloidea). Revue francaise d'Entomologie (N.S.), Paris 27(1): 21-44.

Nieukerken E.J. van (2007): Acalyptris Meyrick: revision of the platani and staticis groups in Europe and the Mediterranean (Lepidoptera: Nepticulidae). Zootaxa 1436: 1–48. DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.1436.1.1

Nieukerken E.J. van (2008): Two new species in the Ectoedemia (Fomoria) weaveri-group from Asia (Lepidoptera: Nepticulidae). Zool. Med. Leiden 82(15): 113-130.

Pastorális G. (2007): Checklist of the microlepidopteran fauna in Hungary. Natura Somogyiensis 10: 219-301. DOI: https://doi.org/10.24394/NatSom.2007.10.219

Pretner E. (1968): Catalogus faunae Jugoslaviae III/6 Coleoptera: Fam. Catopidae Subfam. Bathysciinae. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 57 pp.

Razowski J. (2003): Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. Vol. 2. Oleuthretinae. F. Slamka, Bratislava, 301 pp.

Razowski J. (2002): Tortricidae of Europe. Vol. 1. Tortricinae and Chlidanotinae. F. Slamka, Bratislava, 247 pp.

Razowski J. (2001): Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas: Bestimmung, Verbreitung, Flugstandort, Lebensweise der Raupen. Frantisek Slamka, Bratislava, 319 pp.

Sivec I. (1980): Catalogus faunae Jugoslaviae III/6 Plecoptera. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana. 29 pp.

Us P., Matvejev S. (1967): Catalogus faunae Jugoslaviae III/6 Orthopteroidea. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana. 47 pp.

Vienna P., Brelih S., Pirnat A. (2008): Gradivo za favno hroščev (Coleptera) Slovenije. 3. prispevek: Polyphaga: Staphyliniformia: Histeroidea. Scopolia 63: 1-125.

Wieser C., Huemer P. (1999): Rote Listen der Schmetterlinge Kärntens. In: Holzinger W.E., Ildner P.M., Rottenburg T, Wieser C. (Eds.), Rote Listen gefährdeter Tiere Kärntens, Naturschutz in Kärnten 15. Amt der Kärtner Landesregierung, Klagenfurt, pp. 547 – 565.

Accetto M., Čarni A., Čelik T., Drovenik B., Perušek M., Seliškar A., Slapnik R., Tonkli P., Trpin D., Vreš B. (1994): Raziskave flore, vegetacije in favne na območju krajinskega in regijskega parka ob reki Kolpi (1. fazno poročilo). Naročnik: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Novo mesto. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana. 41 pp.

Accetto M., Culiberg M., Čarni A., Čelik T., Dakskobler I., Drovenik B., Gjerkeš M., Kryštufek B., Lipej L., Mršić N., Seliškar A., Slapnik R., Tome S., Trpin D., Vreš B., Zupančič M., Žagar V. (1996a): Flora, vegetacija in favna Kraškega regijskega parka (elaborat). Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana. 200 pp.

Accetto M., Babij V., Carnelutti J., Čelik T., Drovenik B., Seliškar A., Trpin D., Vreš B. (1996b): Inventarizacija flore, vegetacije in favne na predvideni trasi ceste Dragarji-Čačiči in naravovarstveno mnenje (elaborat). Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana. 30 pp.

Anonymous (2002): Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Ur.l. RS 12(82): 8994-8975. (24.9.2002).

Anonymous (2004): Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Ur.l. RS 14(46): 5963-6016. (30.4.2004)

Arenberger E. (1995): Pterophoridae 1. Teil. In: Amsel H.G., Gregor F., Reisser H. (Eds.), Microlepidoptera palearctica 9(2), Verlag G. Braunn GmbH, Karlsruhe, 258 pp.

Arenberger E. (2002): Pterophoridae 2. Teil. In: Gaedike R. (Ed.), Microlepidoptera palearctica 11, Verlag Goecke & Evers, Keltern, 287 pp.

Arenberger E. (2005): Pterophoridae 3. Teil. In: Gaedike R. (Ed.), Microlepidoptera palearctica 12, Verlag Goecke & Evers, Keltern, 191 pp.

Arenberger E., Jakšić P. (1991): Pterophoridae (Insecta, Lepidoptera). In: Nonveiller G. (Ed.), Fauna Durmitora, Vol. 4, Crnogorska akademija nauka i umetnosti, Podgorica, pp. 225-242.

Bartol V., Carnelutti J., Michieli S. (1965): III. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biol. vestn. 13: 69-76.

Batinica J. (1974): Osvrt na vrste Acleris schalleriana L. i Acleris latifasciana Hw. (Lep., Tortricidae). Acta entomol. Jugosl. 10(1/2): 166-171.

Bengtsson B.Å. (1997): Scythrididae. In: Huemer P., Karsholt O., Lyneborg L. (Eds), Microlepidoptera of Europe 2: 1-301.

Bleiweis S. (1968): Rjavi hrastov zavijač (Cacoecia xylosteana L.) v Sloveniji. Gozdarski vestnik 5/6: 153-156.

Carlevaris B., Gomboc S., Milevoj L. (2003): Proučevanje koruzne vešče (Ostrinia nubilalis Hbn.) na različnih hibridih koruze na Goriškem. In: Maček J. (Ed.), Zbornik predavanj in referatov s 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Zreče, 4.- 6. marec 2003, Društvo za varstvo rastlin, Ljubljana, pp. 176-182.

Carnelutti J., Michieli Š. (1955): Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biol. vestn. 4: 43-55.

Carnelutti J., Michieli Š. (1960): II. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biol. vestn. 7: 113-124.

Carnelutti J., Michieli Š. (1969): Makrolepidopteri Triglavskega narodnega parka in okolice II (Lepidoptera: Bombyces, Sphinges). Varstvo narave 6: 105-119.

Carnelutti J., Tonkli P. (1990): Metulji (Lepidoptera-Macrolepidoptera). In: Krušnik C. (Ed.), Inventarizacija in topografija favne na območju kraškega roba in območju Veli Badanj-Krog (končno poročilo), Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, Ljubljana, pp. 65-87.

Carnelutti J. (1958): Alpine petrophile Lepidopteren des Karstgebietes. In: Herre W. (Ed.), Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gessellschaft vom 10. bis 15. Juni 1957 in Graz, Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., Leipzig, pp. 506-511.

Carnelutti J. (1971): IV. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biol. vestn. 19: 169-180.

Carnelutti J. (1975): Lepidoptera, Mikrolepidoptera. In: Poročilo o inventarizaciji favne, vegetacije, škodljivcev in rastlinskih bolezni na območju jugoslovansko-avstrijske meje 1974-1975, Biološki inštitut Jovana Hadžija. Ljubljana, pp. 82-156.

Carnelutti J. (1978a): Živalski svet Triglava. Proteus 41(3): 83-87.

Carnelutti J. (1978b): Metulji Ratitovca. In: Ramovš A. (Ed.), Ratitovec (Vodniki po loškem ozemlju 2), Muzejsko društvo v Škofji Loki, Škofja Loka, pp. 107-117.

Carnelutti J. (1980): Metulji Blegoša in okolice. In: Ramovš A. (Ed.), Blegoš (Vodniki po loškem ozemlju 3), Muzejsko društvo v Škofji Loki, Škofja Loka, pp. 93-100.

Carnelutti J. (1985): O moljih. Moj mali svet 16(1): 36-37; 16(2): 37. DOI: https://doi.org/10.1007/BF03257507

Carnelutti J. (1985): Škodljive vešče in pravi molji. Moj mali svet 16(4): 40; 16(5): 40. DOI: https://doi.org/10.1177/107769588504000205

Carnelutti J. (1986): Še enkrat o moljih. Moj mali svet 18(3): 36-37.

Carnelutti J. (1989): VI. prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biol. vestn. 37(1): 1-9.

Carnelutti J. (1992a): Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji. Varstvo narave 17: 61-104.

Carnelutti J. (1992b): Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji (Popravki/Errata). Varstvo narave 18: 189-190.

Culiberg M., Babij V., Seliškar A., Trpin D., Vreš B., Prus M., Zupančič M., Žagar V., Accetto M., Čarni A., Drovenik B., Čelik T., Tome S., Slapnik R., Mršić N. (1998): Biotopska in biocenotska valorizacija reke Mure in zaledja z oceno ranljivosti (zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja). Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 215 pp.

Čelik T. (1996): Družini metuljev: Ivanjščice in zelenke (Zygenidae), Ovniči (Syntomidae). Proteus 58(9/10): 460-462.

Čelik T., Drovenik B., Leskovar I., Poboljšaj K., Seliškar A., Sovinc A., Vreš B. (1999): Mokrišče V Produ - oaza na obrobju Ljubljane. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana [zgibanka].

Čelik T. (2005). Vodne vešče (Lepidoptera, Pyralidae: Nymphulinae) kalov in lokev na krasu. In: Mihevc A. (Ed.), Kras. Voda in življenje v kamniti pokrajini. Water and life in a rocky landscape (Projekt Aquadapt). ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, pp. 100-107.

Daniel F., Forster W., Osthelder L. (1951): Beiträge zur Lepidopterenfauna Mazedoniens. Veröff. zool. Staatssamml. Münch. 2: 1-78.

Daniel F. (1960): Eine für das Alpengebiet neue Procris-Art, P. albanica Nauf. (Lep., Zygaenidae). Nachrbl. Bayer. Ent. 9 (6): 57-58.

Deutsch H. (2006): Beitrag zur Lepidopterenfauna von Friaul Julisch Venetien (Norditalien). Teil 1: Provinz Udine (Karnische Alpen, Karnische Voralpen, Oberer Tagliamento). Gortania 27: 227-298.

Deutsch H. (2009a): Beitrag zur Lepidopterenfauna von Friaul Julisch Venetien (Norditalien). Teil 2: Provinz Gorizia und Trieste (Karst, Nördliches adriatisches Küstengebiet). Gortania 30: 149-220.

Deutsch H. (2009b): Pelatea klugiana (Freyer, 1834) - Ein Beitrag zur Biologie (Lepidoptera: Tortricidae). Acta Entomol. Slov. 17(2): 125-129.

Dorfmeister G., Eberstaller J., Gatterer F., Möglich L. (1864): Bericht über einen zoologischen Ausflug auf das Bachergebirge bei Marburg, unternommen am 4. Juni 1863. Mitt. Nat.wiss. Ver. Steiermark 2: 120-127.

Elsner G., Huemer P., Tokár Z. (1999): Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. F. Slamka, Bratislava, 208 pp.

Elsner G., Liška J., Petru M. (2008): Eine neue Art der Gattung Lypusa Zeller, 1852 (Lepidoptera: Lypusidae). Entomol. Z., Stuttgart 118(3): 107-112.

Fazekas I., Lesar T. (2009): Distribution of Oporosama wertheimsteini (Rebel, 1913) in Central Europe (Lepidoptera: Tortricidae). Natura Somogyiensis 15: 195-202. DOI: https://doi.org/10.24394/NatSom.2009.15.195

Fazekas I. (1990): Beitrag zur Verbreitung und Taxonomie von Agriphila brioniella (Zerny, 1914) und A. latistria (Haworth, 1811) (Lepidoptera, Pyralidae, Crambinae). Nota lepidopterol. 13(2-3): 120-128.

Fazekas I. (1993): Eine Revision der westpaläarktischen Unterarten von Crambus perlellus Scopoli 1763 (Lepidoptera: Crambinae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 94/95 B: 495-502.

Fazekas I. (2002): Data to the knowledge of Hungary’s Zygaenidae Fauna Nr.7. Somogyi Muzeumok Közlemenyei 15: 147-156.

Fazekas I. (2003): Az Északi-középhegység üvegszárnyú lepkefaunája (Microlepidoptera: Sesiidae). Folia hist.-nat. Mus. Matraensis 27: 289–309.

Fazekas I. (2007): Tosirips magyarus magyarus Razowski, 1987 in Central Europe (Lepidoptera: Tortricidae). Natura Somogyiensis 10: 209-212. DOI: https://doi.org/10.24394/NatSom.2007.10.209

Fazekas I. (2008a): A Lypusa tokari Elsner, Liška & Petru, 2008 in Hungary (Lepidoptera: Lypusidae). Acta Naturalia Pannonica 3, Suppl. 2: 161-164.

Fazekas I. (2008b): Occurence of Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789) in W Hungary (Microlepidoptera: Sesiidae). Acta Naturalia Pannonica 3, Suppl. 2: 165-168.

Fazekas I. (2009): Contribution to the Microlepidoptera fauna of Balkans, Nr. 1 (Lepidoptera). Natura Somogyiensis 15: 181-194. DOI: https://doi.org/10.24394/NatSom.2009.15.181

Forster W., Wohlfahrt T.A. (1960): Die Schmetterlinge Mitteleuropas, Band III, Spinner und Schwärmer (Bombyces und Sphiges). Franck'sche Verlagshadlung, Stuttgart, 243 pp.

Freina de J.J. (1997): Die Bombyces und Spinges der Westpalaearktis. Band 4, Sesioidea: Sesiidae. EWF Edition Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH, München, 432 pp.

Freina de J.J., Witt T.J. (2001): Die Bombyces und Sphinges der Westpalearktis (Ins., Lep.). Band 3, Edition Forschung & Wissenschaft, München, 575 pp.

Frey H. (1859): Das Tineen - Genus Elachista. Linnaea Entomologica, Leipzig 13: 172-314.

Gadolla K.R. (1915): Bericht der entomologischen Sektion über ihre Tätigkeit im Jahre 1915. Mitt. Nat.wiss. Ver. Steiermark 52: LI-LIV.

Gaedike R., Baldizzone G. (2008): Records of lepidoptera Tineidae, Epermeniidae and Acrolepiidae, from Krk Island (Croatia). Entomologica Croatica 12(1): 65-80.

Gaedike R. (1969): Beitrag zur Kenntnis der Acrolepiidae-Fauna der Balkanhalbinsel. Beitr. Entomol. 19(1/2): 141-146.

Gaedike R. (2007): Some New and Interesting “Microlepidoptera” from the Collection of the Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK), Bonn (Lepidoptera: Tineidae, Epermeniidae, Acrolepiidae, Douglasiidae). Bonner zoologische Beiträge, Bonn 56(1/2): 101-106.

Galvagni E. (1906): Bericht der Sektion für Lepidopterologie (Versammlung am 2. November 1906). Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 56: 644-645.

Galvagni E. (1910): Sammeltage in den Karawanken und Steiner-Alpen. Jahresbericht des Wiener entomologischen Vereines 20: 147-162.

Gaston J., Oleano I., Revilla T., Marcos J.M. (1997): Contribution al Estudio de los Crambinae en el Pais Vasco (Lepidoptera: Pyralidae). Zapateri Revta. Aragon. Ent. 7: 3-70.

Geister I. (2005): Brdo pri Kranju, nadzorovano območje naravnih vrednot. MOP, Agencija Republike Slovenije za okolje & JGZ Brdo protokolarne storitve RS, 43 pp.

Glavendekić M. (2006): Epichoristodes acerbella (Walker) (Lepidoptera: Tortricidae), a new species in the fauna of Serbia. Acta entomol. Serb. 11(1/2): 77-81.

Goater B., Nuss M., Speidel W. (2005): Pyraloidea I (Crambidae: Acentropinae, evergestinae, Heliothinae, Schoenobiinae, Scopariinae). In: Huemer P., Karsholt O. (Eds), Microlepidoptera of Europe 4: 1-304. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004475489_001

Gogala A., Verovnik R., Gogala M., Seljak G. (2001): Endangered endemic fauna of the Karst peaks grasslands. XVII. SIEEC, Societas Internationalis Entomofaunistica Europae Centralis, Ljubljana, pp 12-13.

Gokhman V.E. (2007): Revision of the genus Trachyarus Thomson (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae, Alomyini). Spixiana, München 30: 65-83.

Gomboc S. (1999): Preliminary results of Lepidoptera fauna investigations in Prekmurje (NE Slovenia). Entomologica Croatica 4(1/2): 29-55.

Gomboc S. (2002): Metulji v pokrajini ob reki Muri. In: Gogala A. (Ed.), Narava Slovenije: Mura in Prekmurje, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, pp. 53-59.

Gomboc S. (2003a): Nove vrste listnih zavrtačev v Sloveniji. In: Izvlečki referatov 6. slovenskega posvetovanja o varstvu raslin, 4.-6. marec 2003, Zreče, Slovenija, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, pp. 99-100.

Gomboc S. (2003b): Predlog monitoringa metuljev (Lepidoptera). In: Ferlin F., Tome D. (Eds.), Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji in nastavitev monitoringa teh kazalcev - na podlagi izkušenj iz gozdnih ekosistemov (Končno poročilo - posebni del II, CRP projekt 2001-2003), Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, pp. 47-64.

Gomboc S. (2005): Pregled gospodarsko pomembnih vrst metuljev (Lepidoptera) v severovzhodni Sloveniji. In: Maček J. (Ed.), Zbornik predavanj in referatov s 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Zreče, 4.- 6. marec 2003, Društvo za varstvo rastlin, Ljubljana, pp. 355-382.

Gomboc S. (2008): Nočni metulji Ljubljanskega barja. In: Pavšič J. (Ed.), Ljubljansko barje: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina in naravovarstvo, Društvo Slovenska matica, Ljubljana, pp. 67-74.

Gomboc S., Jankovič T. (2001): Prve najdbe in spremljanje nageljnovega zavijača Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799) (Lepidoptera: Tortricidae) v Sloveniji. In: Dobrovoljc D., Urek G. (Eds.), Izvlečki referatov 5. posvetovanja o varstvu, 6.-8. marec 2001, Čatež ob Savi, Slovenija, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, pp. 87.

Gomboc S., Milevoj L. (1994): Chrysoteuchia culmella culmella L. (Lep., Crambidae, Pyralidae, Crambinae) a possible pest of grasslands in central Europe. Zb. Bioteh. fak. Univ. Ljubl. 63: 213-221.

Gomboc S., Milevoj L. (1999a): Bionomy and strains of European Corn Borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) in Slovenia. Proceedings of the XX Conference of the International Working Group on Ostrinia and Other Maize Pests. Adana (Turkey), 4-10. September 1999, pp. 51-63.

Gomboc S., Milevoj L. (1999b): Bionomy and strains of European Corn Borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) in Slovenia. IWGO Newsletter 19(2): 14-15.

Gomboc S., Milevoj L., Celar F. (1996): Aktualna problematika koruzne vešče (Ostrinia nubilalis Hbn.) v pridelavi koruze v Sloveniji. In: Šesek P. (Ed.), Novi izzivi v poljedelstvu´96: zbornik simpozija, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, pp. 279-285.

Gomboc S., Carlevaris B., Vrhovnik D., Milevoj L., Celar F. (1999): Bionomija korzne vešče (Ostrinia nubilalis Hbn.) v Sloveniji. In: Maček J. (Ed.), Zbornik predavanj in referatov 4. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, v Portorožu od 3. do 4. marca 1999, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, pp. 459-467.

Habeler H. (1992): Kraški travniki - kulturna dediščina evropskega pomena. Proteus 54(6/7): 274-281.

Habeler H. (1999): Lepidopterologische Nachrichten aus der Steiermark, 17 (Lepidoptera). Joannea Zool. 1: 13-19.

Habeler H. (2001): Lepidopterologische Nachrichten aus der Steiermark, 18 - mit Funddaten von den Inseln Krk und Cres (Lepidoptera). Joannea Zool. 3: 55-67.

Habeler H. (2003): Lepidopterologische Nachrichten aus der Steiermark, 19, mit Funddaten von Slowenien und dem Adriaraum (Lepidoptera). Joannea Zool. 5: 35-47.

Habeler H., Gomboc S. (2005): Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Slowenien mit Erstnachweisen. Acta entomol. slov. 13(1): 29-52.

Hafner J. (1909-1912): Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge I-VII. Carniola 2(3/4): 77-108; 1(1): 109-128; 1(2): 129-148; 1(3/4): 149-168; 2(1/2): 169-188; 2(3/4): 290-309; 4: 43-77.

Hafner J. (1910): Makrolepidopteren von Görz und Umgebung. Beitrag zur Kenntnis des Fauna österreichischen Küstenlandes. Entomol. Z., Stuttgart 24: 20-21, 31-32, 49-50, 56-57, 62, 67, 73-74, 79-80, 85, 91, 95-96, 101-103, 108-110, 114-115.

Hafner M. (1925): Alpski varstveni park v Dolini sedmerih jezer. Geogr. vestn. 1: 62-65.

Harapin M., Jurc M. (2000): A study of important entomofauna in oak forests of Slovenia. Zb. gozd. lesar. 61: 75-93.

Hauder F. (1912): Incurvarla vetulella Ztt. var. triglavensis (nov. var.) (Versammlung am 12. April 1912; Versammlung der Sektion für Lepidopterologie). Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 56: (123)-(124).

Hauder F. (1924): Nachtrag zur Mikrolepidopteren-Fauna Oberösterreichs. Jahrb. Oberösterr. Mus.ver. 80: 265-294.

Heppner J.B. (1982): Millieriinae, A New Subfamily of Choreutidae, with New Taxa from Chile and the United States (Lepidoptera: Sesioidea). Smithsonian contributions to Zoology 370, 27 pp. DOI: https://doi.org/10.5479/si.00810282.370

Hlad B., Skoberne P. (Eds.) (2001): Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, 224 pp.

Hoffmann E. (1917): Ein kleiner Beitrag zum Schmetterlingsfauna von Kärnten und Krain: 2. Teil: Spinner bis Kleinschmetterlinge. Jahresber. Wien. ent. Ver. 27: 89-109.

Hoffmann F. (1909): Ausflug nach Adelsberg in Krain und Triest-Muggia in Istrien. Internationale Entomologische Zeitschrift, Guben 2(47): 294-295.

Hoffmann F. (1911): Bericht über einen lepidopterologischen Ausflug ins steirische Unterland (3. bis 7. Juli 1910). Jahresber. Wien. ent. Ver. 21: 79-84.

Hoffmann F. (1915): Bericht über einen weiteren lepidopterologischen Ausflug ins steirische Unterland (16. bis 24. Juni 1914). Jahresbericht des Wiener entomologischen Vereines 25: 69-81.

Hoffmann F., Klos R. (1914-1923): Die Schmetterlinge Steiermarks I - VII. Mitt. Nat.wiss. Ver. Steiermark 50: 184-328, 51: 249-441, 52: 91-243, 53: 47-209, 54: 89-160, 55: 1-86, 59: 1-66.

Hofmann A., Tremewan W.G. (1996): A Systematic Catalogue of the Zygaeninae. Harley Books, Colchester, England, 251 pp. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004632196_012

Holik O. (1936-1937): Beiträge zur kenntnis der Zygaenen Südosteuropas I. Mitt. Münch. Entomol. Ges. 26: 165-174; 27: 1-10. DOI: https://doi.org/10.1002/mmnd.193619360103

Holik O. (1937): Beiträge zur kenntnis der Zygaenen Südosteuropas II. Mitt. Münch. Entomol. Ges. 27: 126-149.

Holik O. (1939): Beiträge zur kenntnis der Zygaenen Südosteuropas III. Mitt. Münch. Entomol. Ges. 29: 55-69, 173-206.

Holik O. (1943). Beiträge zur kenntnis der Zygaenen Südosteuropas IV. Mitt. Münch. Entomol. Ges. 33: 306-343.

Holik O. (1948(1944)): Beiträge zur kenntnis der Zygaenen Südosteuropas. (Lep.). Mitt. Münch. Entomol. Ges. 34 (2): 387-417.

Höfner G. (1895): Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna der Petzen. Jahrbuch des Naturhistorischen Landesmuseums von Kärnten 23: 74-83.

Höfner G. (1909-1922): Die Schmetterlinge Kärntens. Jahrbuch des naturhistorischen Landesmuseums von Kärnten 27: 179-416, 28: 1-120, 29: 1-118, Carinthia II: 18-46 (1911), 19-21 (1915), 64-65(1918), 85-94(1922).

Hornig, J.v., (1854): Ein lepidopterologischer Besuch der Alpen Mangert und Rombon in Istrien. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 4: 177-184.

Hoshizaki S., Washimori R., Kubota S.-I., Frolov A.N., Kageyama D., Gomboc S., Ohno S., Tatsuki S., Ishikawa Y. (2008): Limited variation in mitochondrial DNA of maize-associated Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae) in Russia, Turkey and Slovenia. Eur. J. Entomol. 105: 545–552. DOI: https://doi.org/10.14411/eje.2008.073

Huemer P. (1991): Incurvaria stangei Rebel, 1903, ein bemerkenswerter Kleinschmetterling aus den Südalpen (Lepidoptera, Incurvariidae). Ber. Naturwiss. Med. Ver. Innsb. 78: 173-175.

Huemer P. (1993): Bemerkungen zur morphologischen Differenzierung von Dichrorampha bugnionana (Duponchel, 1843) in den Alpen (Insecta: Lepidoptera, Tortricidae). Ber. Naturwiss. Med. Ver. Innsb. 80: 337-347.

Huemer P. (2003): Rhyacionia hafneri (Rebel, 1937) sp.rev., eine verkannte Wicklerart aus dem Mittelmeergebiet (Lepidoptera: Tortricidae). Entomol. Z., Stuttgart 113(4):98-101.

Huemer P., Jakšić P. (1996): Gelechiidae (Insecta, Lepidoptera). In: Fauna Durmitora, Vol. 5, p. 81-89, Posebna izdanja knjiga 32, Crnogorska akademija nauka i umetnosti, Podgorica.

Huemer P., Karsholt O. (1999): Gelechiidae I (Gelechiinae: Teleiodini, Gelechiini). In: Huemer P., Karsholt O., Lyneborg L. (Eds.), Microlepidoptera of Europe 3: 1-356. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004629028_001

Huemer P., Karsholt O. (2002): A review of the genus Acompsia Hübner, 1825, with description of the species (Gelechiidae). Nota lepidopterologica 25(2/3): 109-151.

Huemer P., Tarmann G. (1989): Udea carniolica n.sp. - eine neue Pyraliden-Art aus den Süd- und Südostalpen (Lepidoptera, Pyralidae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Entomologen 40 (3/4): 83-90.

Huemer P., Tarmann G. (1992): Westpaläarktische Gespinstmotten der Gattung Kessleria Nowicki: Taxonomie, Ökologie, Verbreitung (Lepidoptera, Yponomeutidae). Mitt. Münch. Entomol. Ges. 81: 5-110.

Huemer P., Gozmány L. (1992): Südostalpine Symmoca - Arten der caliginella - Gruppe. Mitt. Münch. Entomol. Ges. 82: 35-46.

Huemer P., Sattler K. (1992): Ergänzende Bemerkungen zur Speziation alpiner Sattleria (Lepidoptera: Gelechiidae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Entomologen 44(3/4): 59-73.

Ileršič J., Milevoj L., Carnelutti J., Maček J. (1988): Primerjalne favnistične raziskave metuljev na posestvu Pšata in njihova uporabnost. Zb. Bioteh. fak. Univ. Ljubl. 51: 187-198.

Issekutz L. (1957): Der Weinstockschädling Theresimima ampelophaga Bayle-Barelle in Ungarn (Lepidopt., Zygaenidae). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 42: 33-43, 56-61, 75-80.

Jakšić P. (1990): Zygaenoidea (Insecta, Lepidoptera). In: Fauna Durmitora, Vol. 3, p. 203-232, Posebna izdanja knjiga 23, Crnogorska akademija nauka i umetnosti, Podgorica.

Janežič F. (1951): Varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci. Državna založba Slovenije, Ljubljana, 567 pp.

Janežič F. (1972-1990): Prispevki k poznavanju živalskih šišk (zoocecidijev) na rastlinah v Sloveniji. Zb. Bioteh. fak. Univ. Ljubl. 19: 87-99, 25: 37-60, 26: 61-90, 28: 131-160, 31: 113-135, 33: 195-226, 36: 105-130, 39: 95-143, 43: 115-169, 171-211, 47: 117-146, 49: 173-208, 51: 199-216, 53: 143-158, 55: 77-96.

Jaroš J., Liška J. (2005): The geographic range of Rhyacionia hafneri (Rebel, 1937) (Tortricidae). Nota lepidopterol. 28(1): 69.

Jež M. (1995): Metulji Pohorja. Proteus 57(9/10): 358-361.

Jež M. (1996): Metulji (Macrolepidoptera) [Butterflies (Macrolepidoptera)]. In: Gregori J., Martinčič A., Tarman K., Urbanc-Berčič O., Tome D., Zupančič M. (Eds.), Narava Slovenije, stanje in perspektive: zbornik prispevkov o naravni dediščini Slovenije, Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana, pp. 302-313.

Jež M. (2000): Metulji in njihovo varstvo v Sloveniji. Proteus 62(9/10): 392-405.

Jež M. (2002a): Poročilo o nočnem lovu metuljev na Donački gori. In: Štajnbaher S. (Ed.), Mladinski raziskovalni tabor Makole 2001, Zveza za tehnično kulturo, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 105-110.

Jež M. (2002b): Poročilo o nočnem lovu metuljev pri kmetiji Smolčnik. In: Štajnbaher S. (Ed.), Mladinski raziskovalni tabor Mislinja 2001, Zveza za tehniško kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 117-121.

Jež M., Lesar T. (2008): Poročilo o preučevanju nočnih metuljev (Lepidoptera) v Zgornji Ščavnici v Slovenskih goricah. In: Štajnbaher S. (Ed.), Mladinski raziskovalni tabor Ščavnica 2008, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 39-42.

Jež M., Lesar T. (2009): Poročilo o proučevanju nočnih metuljev (Lepidoptera) v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. In: Štajnbaher S. (Ed.), Mladinski raziskovalni tabor Ščavnica 2009 Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 39-44.

Jež M., Lesar T., Sever S. (2003a): Poročilo o nočnem lovu metuljev (Lepidoptera) pri Negovskem jezeru. In: Štajnbaher S. (Ed.), Mladinski raziskovalni tabor Ščavnica 2002, Zveza za tehniško kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 53-60.

Jež M., Lesar T., Sever S. (2003b): Poročilo o raziskovanju metuljev na Formili. In: Štajnbaher S. (Ed.), Mladinski raziskovalni tabor Makole 2002, Zveza za tehnično kulturo, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 117-125.

Jež M., Lesar T., Sever S. (2003c): Poročilo o nočnem lovu metuljev (Lepidoptera) na barju pri Doliču. In: Štajnbaher S. (Ed.), Mladinski raziskovalni tabor Mislinja 2002, Zveza za tehniško kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 117-122.

Jež M., Lesar T., Sever S. (2004a): Poročilo o nočnem lovu metuljev (Lepidoptera) na Strojni. In: Štajnbaher S. (Ed.), Mladinski raziskovalni tabor Mislinja 2003, Zveza za tehniško kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 97-104.

Jež M., Lesar T., Sever S. (2004b): Poročilo o lovu metuljev (Lepidoptera) pri Žetalah v Halozah. In: Štajnbaher, S. (Ed.), Mladinski raziskovalni tabor Makole 2003, Zveza za tehniško kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 99-105.

Jež M., Lesar T., Sever S. (2005a): Poročilo o proučevanju metuljev (Lepidoptera) pri Makolah v Halozah. In: Štajnbaher S. (Ed.), Mladinski raziskovalni tabor Makole 2004, Zveza za tehniško kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 103-111.

Jež M., Lesar T., Sever S. (2005b): Poročilo o proučevanju metuljev (Lepidoptera) na Strojni. In: Štajnbaher S. (Ed.), Mladinski raziskovalni tabor Mislinja 2004, Zveza za tehniško kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 101-109.

Jež M., Lesar T., Sever S. (2007): Poročilo o preučevanju nočnih metuljev (Lepidoptera). In: Polajnar J. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Lovrenc na Pohorju 2005, Društvo študentov biologije, Ljubljana, pp. 66-72.

Jugovic I. (1989): Raziskave metuljev v naravnem rezervatu Bobovek in bližnji okolici. In: Trilar T. (Ed.), Ekološki tabori na Bobovku, OK ZSMS. Kranj, pp. 35-38.

Jurc M. (1996): Bolezni in škodljivci sadik gozdnega drevja kot dejavnik kakovosti. Zb. gozd. lesar. 51: 175-188.

Jurc M. (2001): Škodljiva entomofavna (Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera) na črnem boru (Pinus nigra Arn.) v Sloveniji. In: Dobrovoljc, D., Urek, G. (Eds.), Izvlečki referatov 5. posvetovanja o varstvu, 6.-8. marec 2001, Čatež ob Savi, Slovenija, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, p. 78.

Jurc M. (2006): Hrasti - Quercus spp.. Žuželke na poganjkih in listih: Archips xylosteana, Tischeria ekebladella, Phylloxera spp., Caliroa annulipes, Apethymus abdominalis, Apethymus braccatus. Gozdarski vestnik 64(7/8): 81-87.

Klimesch J. (1938): Coleophora perserenella Rbl. (Lep., Coleophoridae). Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines 23: 93-98, 110-112.

Klimesch J. (1960): Zur Verbreitung der Arten der Catoptria myella Hb.- Gruppe (Lep., Crambidae) im Linzer Gebiet und in Oberösterreich. Naturkundl. Jahrb. Stadt Linz 6: 295-297.

Koch M. (1938): Zygaena angelicae Ochs.. Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines, Wien 23: 15-19.

Kopušar N. (1997): Pomembnejše bolezni in škodljivci gojenih rastlin in primerjava med intenzivnim in ekstenzivnim pridelovanjem. In: Svetina M. (Ed.), Zbornik raziskovalnega tabora Bele vode 96, ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, Velenje, pp. 39-48.

Koršič P., Jančar M. (2001): Praktične izkušnje zatiranja kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) na divjem kostanju (Aesculus hippocastanum) s sredstvom Confidor SL 200 (Imidakloprid). In: Dobrovoljc D., Urek G. (Eds.), Izvlečki referatov 5. posvetovanja o varstvu, 6.-8. marec 2001, Čatež ob Savi, Slovenija, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, pp. 79-80.

Koster J.C., Sinev S. Yu (2003): Momphidae s.l. (Momphidae, Batrachedridae, Stathmopodidae, Agonoxenidae, Cosmopterigidae, Chrysopeleiidae). In: Huemer P., Karsholt O., Lyneborg L. (Eds.), Microlepidoptera of Europe 5: 1-387. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004473850_001

Kühne L. (2000): Faunistische Ergebnisse aus Slowenien und Kärnten (Lepidoptera). Carinthia II 190(110): 561-577.

Kusdas K. (1944): Zur Verbreitung von Solenobia triglavensis Rbl. Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines 29: 247-248.

Laštuvka A., Laštuvka Z. (2008): Seven Nepticulidae new to the Iberian Peninsula and several new province records (Lepidoptera: Nepticulidae). Revista de Lepidopterología 36(144): 457-464.

Lesar T. (2004): Weitere bedeutsame Schmetterlingsfunde aus Štajersko in Slowenien (Lepidoptera). Joannea Zool. 6: 149-174.

Lesar T., Habeler H. (2005): Beitrag zur Kenntnis der Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) von Štajersko und Koroško in Slowenien. Nat. Slov. 7(2): 3-127.

Lesar T., Habeler H. (2007): Lepidopterologie in Štajersko. Joannea Zool. 9: 21-44.

Lesar T., Jež M. (2006a): Prispevek k poznavanju razširjenosti metuljev (Macrolepidoptera) subpanonskega dela slovenske Štajerske. Acta entomol. slov. 14(1): 43-54.

Lesar T., Jež M. (2006b): Drugi prispevek k poznavanju razširjenosti metuljev (Macrolepidoptera) subpanonskega dela slovenske Štajerske. Acta entomol. slov. 14(2): 183-204.

Lesar T., Verovnik R. (2008): Prispevek k poznavanju metuljev (Lepidoptera) Slovenije: Štajerska in Koroška – I. Nat. Slov. 10(2): 25-46. DOI: https://doi.org/10.14720/ns.10.2.25-46

Lesar T., Habeler H., Arenberger E. (2009): Prispevek k poznavanju metuljev (Lepidoptera) Slovenije II: nove vrste metuljčkov (Microlepidoptera). Nat. Slov. 11(2): 39-60. DOI: https://doi.org/10.14720/ns.11.2.39-60

Lešnik M., Tojnko S. (2003): Vpliv dolžine presledkov med škropljenji na učinkovitost varstva jablan pred boleznimi in škodljivci pri uporabi zmanjšanih odmerkov pripravkov In: Izvlečki referatov 6. slovenskega posvetovanja o varstvu raslin, 4.-6. marec 2003, Zreče, Slovenija, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, pp. 87-88.

Ličar P. (1971): Ekstrakcija in poizkus separacije rdečega pigmenta iz kril metulja Mesembrynus purpuralis (Brünn) Zygaenidae. Biol. vestn. 19: 99-102.

Lindeborg M. & Bengtsson B.Å. (2009): On the remarkable find of Pelecystola fraudulentella (Zeller, 1852) in Sweden (Lepidoptera: Tineidae). Entomologisk Tidskrift, Uppsala 130(1): 73-79.

Lipič F.V. (1834): Topografija c.-kr. deželnega glavnega mesta Ljubljane z vidika naravoslovja in medicine, zdravstvene ureditve in biostatike Ljubljana. Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, Ljubljana, 630 pp. [ponatis v letu 2003].

Liška J., Skyva J. (2000): Raziskave favne metuljev v Triglavskem narodnem parku. Triglav. razgl. 4(8): 3-15.

Liška. J., Laštuvka A., Laštuvka Z., Petru M., Vavra J. (2005): Faunistic records from the Czech Republic - 182: Lepidoptera. Klapalekiana 41: 81-83.

Loebel F. (1920-1921): Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopterenfauna Istriens. Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines 5: 9-10, 20, 27-28, 35-36, 50, 63; 6:3-4.

Loebel F. (1941): Die Rebelien Mitteleuropas. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 26: 271-282.

Maček J. (1967-1996): Listni zavrtači Slovenije I-XXVI. Zb. Bioteh. fak. Univ. Ljubl., Ljubljana 14: 173-177; 15: 55-59; 16: 75-79; 17: 111-117; 25:21-27; 28: 161-167; 31: 157-164; 33: 239-248; 36: 141-146; 39: 173-180; 47: 101-108; 49: 245-251; 51: 263-270; 53: 159-166; 57: 179-185, 187-193; 59: 191-198; 61: 181-187; 63: 153-164; 67: 121-133; 135-145;

Maček J. (1972): Beitrag zur Kenntnis der Blattminen Sloweniens. Zoologischer Anzeiger 188(3/4): 196-201.

Maček J. (1973): Beitrag zur Kenntnis der Blattminen Sloweniens II. Zoologischer Anzeiger 191(5/6): 404-410.

Maček J. (1974a): Listni zavrtači gozdnega rastja v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva, Ljubljana 12(1): 51-66.

Maček J. (1974b): Untersuchungen zur hyponomologischen Fauna Sloweniens. Acta entomologica Jugoslavica 10(1/2): 91-99.

Maček J. (1976): Untersuchungen zur hyponomologischen Fauna Sloweniens. II. Acta entomologica Jugoslavica 12(1/2): 59-65.

Maček J. (1978): Listni zavrtači gozdnega rastja v Sloveniji. II. Zbornik gozdarstva in lesarstva, Ljubljana 16(1): 63-82.

Maček J. (1991a): Hiponomološka favna travniških plevelov v Sloveniji II. Zb. Bioteh. fak. Univ. Ljubl., Ljubljana 57: 217-220.

Maček J. (1991b): Listni zavrtači na gozdnem rastju v Sloveniji. II. Zb. Bioteh. fak. Univ. Ljubl., Ljubljana 57: 195-215.

Maček J. (1999): Hiponomološka favna Slovenije [Hyponomologische Fauna Sloweniens]. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede, Dela 37, Ljubljana, 385 pp.

Mann J. (1854): Aufzählungen der Schmetterlinge, gesammelt auf einer Reise im Auftrage des k. k. Zoologischen Museums nach Oberkrain und dem Küstenlande, in den Monaten Mai und Juni 1854, als Beitrag zur Fauna des österreichischen Kaiserstaates. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 4: 515-596.

Mann J. (1866): Aufzählung der im Jahre 1865 in der Dobrudscha gesammelten Schmetterlinge. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 16: 321-360.

Mann J. (1870): Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Raibl in Ober-Kärnten. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 20: 39-44.

Martinek J. (1875): Erstes Verzeichnis der in der Umgebung von Radkersburg gesamelten und beobachteten Samenpflanzen, Käfer und Schmetterlinge. Jahresbericht der steiermärkischen Landes-Bürgerschule in Radkersburg 4/5: 32-47.

Mastnak M. (2009): Kalužnica. Nedelo 15(3): 23.

Matis G., Beber K., Miklavc J. (2003): Škodljive vrste zavijačev v nasadih jablan in možnosti uspešnega zatiranja. Izvlečki referatov 6. slovenskega posvetovanja o varstvu raslin, 4.-6. marec 2003, Zreče, Slovenija, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, pp. 78-79.

Matjašič J. (1956): Živalske zanimivosti iz Kamniške okolice. Kamniški zbornik 2: 172-179.

Meier H.G. (1955): Die steirischen Solenobia-Arten (Lepidoptera). Mitt. Abt. Zool. Bot.Landesmus. Joanneum Graz 4: 3-44.

Meier H.G. (1958): Der taxonomische Wert der Hinterflügel-Aderung bei den Arten der Gattungen Brevantennia Sieder und Solenobia Duponchel (Lep., Psych.). Mitt. Nat.wiss. Ver. Steiermark 88: 178-192.

Meier H.G. (1960): Die Verbreitung von Zygaena transalpina Esp. und Zyg. angelicae O. (Lep.) in Steiermark. Mitt. Nat.wiss. Ver. Steiermark 90: 71-84.

Meixner A. (1910): Microlepidopteren. Die zentraleuropäischen Tortricimorphen. Entomologisches Jahrbuch für 1910. 48 pp.

Michieli Š. (1958): Nekaj pripomb k postavljanju infraspecifičnih kategorij. Biol. vestn. 6: 124-134.

Michieli Š. (1970): Zur lepidopterologischen Erforschung des südöstlichsten Alpen- und Voralpenraumes. Jahrb. Ver. Schutze Alp.pflanzen -Tiere 35: 1-16.

Michieli Š. (1978): Raziskave metuljev jugovzhodnega alpskega in predalpskega prostora. Proteus 40: 324-336.

Mihajlović L., Zečević M., Jakšić P. (1990): Tortricoidea (Insecta, Lepidoptera). In: Fauna Durmitora, Vol. 3, Posebna izdanja Vol. 23, Crnogorska akademija nauka i umetnosti, Podgorica, pp. 233-277.

Milevoj L. (2003): Pesni molj. Kmetovalec 71: 8-9.

Milevoj L., Maček J. (1997): Roßkastanien-Miniermotte (Cameraria ohridella) in Slowenien. Nachrichtenbl. Dtsch. Pflanzenschutzd. (Braunschw.) 49: 14-15.

Mladinov L. (1976): Lepidoptera iz doline gornjeg toka rijeke Kupe II. Bombyces i Sphinges. Acta entomol. Jugosl. 12(1/2): 89-98.

Mladinov L. (1978): Prvi dodatak poznavanju faune macrolepidoptera iz Doline gornjeg toka rijeke Kupe. Acta entomol. Jugosl. 14(1/2): 63-67.

Mladinov L. (1979): Usporedba dolinske Erebia oeme Hbn. ssp. nov. iz SZ Jugoslavije s planinskim populacijama. Acta entomol. Jugosl. 15(1-2): 35-53. DOI: https://doi.org/10.1016/0584-8539(79)80064-1

Naufock A. (1930): Procris Predotae n.sp. im Vergleiche mit Pr. pruni Schiff. und amasina H.S.. Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines, Wien 15(12): 104-108.

Naumann C.M. (1982): Zur Kenntnis der von Otto Holik beschriebenen Taxa des Zygaena-purpuralis-Komplexes. Entomofauna - Zeitschrift für Entomologie 3(24): 371-405.

Naumann S., Naumann C.M. (1980): Ein Beitrag zur Kenntnis der Zygaenen-Fauna Nord- und Ost-Anatoliens (Lep., Zygaenidae). Entomofauna - Zeitschrift für Entomologie 1(16): 302-353.

Nieukerken E.J. van (1986): Systematics and phylogeny of Holarctic genera of Nepticulidae (Lepidoptera, Heteroneura: Monotrysia). Zool. Verh. Leiden 236: 93 pp.

Nieukerken E.J. van, Johansson R. (2003): The Quercus feeding Stigmella species of the west Palaeartic: New species, key and distribution (Lepidoptera: Nepticulidae). Tijdschr. entomol. 146: 308-370. DOI: https://doi.org/10.1163/22119434-900000129

Ocepek A., Maček J. (1984): Prispevek k poznavanju hiponomološke favne kamniškega polja. Zb. Bioteh. fak. Univ. Ljubl. 43: 257-269.

Petersen G., Gaedike R. (1979): Beitrag zur Kenntnis der Tineiden-Fauna des Mittelmeerraumes. Beitr. Entomol. 29(2): 383-412.

Petru M., Liška J. (2003): Postsolenobia nanosella sp.n. (Psychidae) from Slovenia. Nota lepidopterol. 26(1/2): 3-8.

Phillips J.W., Pickles A.J. (2007): Lepidoptera in Slovenia: A lepidopterist's account of the society's field expedition to Slovenia in 2003. Br. j. entomol. nat. hist. 20(1): 7-19.

Pohleven F. (1996): Ksilofagni insekti in njihova vloga pri razgradnji lesa. In: Gregori J., Martinčič A., Tarman K., Urbanc-Berčič O., Tome D., Zupančič M. (Eds.), Narava Slovenije, stanje in perspektive: zbornik prispevkov o naravni dediščini Slovenije, Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana, pp. 330-334.

Povolny D. (1992): A critical review of the Palearctic taxa of Gnorimoschema Busck (Lepidoptera, Gelechiidae). Acta entomol. bohemoslov. 89: 217-233.

Poženel A. (1997): Pojav koruznega molja (Sitotroga cerealella Oliv.) v zrnju ob spravljanju koruze na Primorskem v letih 1992-1994. In: Maček J. (Ed.), Zbornik predavanj in referatov 4. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, v Portorožu od 4. do 5. marca 1997, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, pp. 145-152.

Predovnik Ž. (2001): Prispevek k poznavanju steklokrilcev (Lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji. Acta entomol. slov. 9(2): 141-151.

Predovnik Ž. (2002): Nove najdbe steklokrilcev (Lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji. Acta entomol. slov. 10(2): 161-170.

Predovnik Ž. (2003): Steklokrilci (Lepidoptera: Sesiidae) Centralne zbirke metuljev Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Acta entomol. slov. 11(2): 171-182.

Predovnik Ž. (2004): Razširjenost in biologija vrste Pennisethia bohemica Kraliček in Povolny, 1974 (Lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji. Acta entomol. slov. 12(2):173-188.

Predovnik Ž. (2005): Clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) new to the fauna of Slovenia. Acta entomol. slov. 13(2): 93-102.

Predovnik Ž. (2008): Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1794) (Lepidoptera: Sesiidae) in NE Slovenia and W Hungary. Acta entomol. slov. 16(2): 137-144.

Predovnik Ž. (2009): Ptilocephala muscella (Denis & Schiffermüller, 1775) prvič najdena v Sloveniji (Lepidoptera: Psychidae). Acta Ent. Slov. 17(2): 130-132.

Prohaska K. (1923): Beschreibung einer neuen Kleinschmetterlingsart. Carinthia II, Klagenfurt 112(32)/113(33): 102-103.

Prohaska K., Hoffmann F. (1924-1929): Die Schmetterlinge Steiermarks VIII-X. Mitt. Nat.wiss. Ver. Steiermark 60: 35-113, 63: 164-198, 64/65: 272-321.

Pühringer F. (1995): Zur Biologie der oberösterreichischen Glasflügler (Lepidoptera, Sesiidae). Entomologische Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut 1. Jahresbericht 1994: 1-84.

Ramovš A., Aničič B., Petrovič A., Klenovšek D. (2000): Naravne zanimivosti južnega pobočja Bohorja: slapovi. Turistično društvo, Senovo, 38 pp.

Rauch H. (1976): Ein Beitrag zur Zygaenidenfauna Bosniens (Lepidoptera, Zygaenidae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Entomologen 28:109-116.

Rebel H. (1889): Beiträge zur Microlepidopteren-Fauna Oesterreich-Ungarns. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 39: 293-326.

Rebel H. (1891): Beitrag zur Microlepidopteren-Fauna Dalmatiens. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 41: 610-639.

Rebel H. (1905-1910): Lepidopteren aus dem Gebiete des Triglav und der Črna Prst in Krain. Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 16: 53-73, 17: 33-60, 18: 123-144, 21: 111-147.

Rebel H. (1918): Gelechia oribatella n. sp. (Versammlung am 5. April 1918; Versammlung der Sektion für Lepidopterologie). Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 68: (162)-(163).

Rogenhofer A. (1858): Neue Schmetterlinge aus Oesterreich. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 8: 107-108.

Rogenhofer A. (1860): Besprechung von F. Schmidt's Aufsatz über Heterogynnis dubia. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 10: 66-67.

Rothe C. (1902): Vollständiges Verzeichnis der Schmetterlinge Österreich-Ungarns, Deutschlands und der Schweiz, zusammengestellt von Professor Dr. Carl Rothe, Zweite Auflage, Wien, Verlag A. Pichlers Witwe & Sohn, 132 pp.

Sajovic G. (1913): Poročilo o prirodopisnem oddelku za leto 1911. In: Jahresbericht des Landesmuseums Rudolfinum in Laibach für die Jahre 1911 und 1912, Verlag des Landesausschusses, Druck der Katoliška tiskarna, Laibach, pp. 16-22.

Schawerda K. (1918): Elfter Nachtrag zur Lepidopterenfauna Bosniens und der Herzegowina. (Versammlung am 7. Dezember 1917; Bericht der Sektion für Lepidopterologie). Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 68: (19)-(36).

Schawerda K. (1920): Lepidopteren-Ausbeute aus der Gegend von Lovrana und Monte Maggiore. Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines 5: 10-11, 20-21, 28, 36, 43.

Schieferer M. (1912-1913): Die Lepidopterenfauna Steiermarks. Mitt. Nat.wiss. Ver. Steiermark 48: 320-337, 49: 267-314.

Schmidt F. (1849): Wissenschaftliches. Illyrisches Blatt, Laibach 66: 263-264. [18.8.1849]

Schmidt F.J. (1860): Heterogynis dubia. Ein für Oesterreich neuer Schmetterling. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 10: 669-672.

Scopoli J.A. (1763): Entomologia Carniolica exhibens Insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates methodo Linnaeana. Vindobonae, Typis Ioannis Thomae Trattner, MDCCLXIII. [1-8] + [1-19] + [1-3], 1-416, 419-420 + [1]. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.34434

Seliškar A., Drovenik B, Jarnjak M., Pirnat A., Vreš B., Lasan M., Seliškar T., Tome S., Tome D. (1999): Inventarizacija flore, vegetacije in favne na območju VM 6/3 - sanitarna deponija (zaključno poročilo). Naročnik: Mestna občina Ljubljana, 46 pp.

Seljak G. (1995): Phyllonorycter robiniella (Clemens), še en nov listni zavrtač robinije v Sloveniji. Gozd. vestn. 53(2): 78-82.

Seljak G. (2005a): Kačasti listni zavrtač (Phyllocnistis vitegenalla Clemens) že v Sloveniji. Sad 16(5): 13-14.

Seljak G. (2005b): Trsni brstar (Theresimima ampelophaga) - malo znan, a včasih hud škodljivec vinske trte na Primorskem. Sad 16(6): 12-14.

Sieder L. (1949a): Fumea (nec Psychidea) raiblensis Mann. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 34: 9-13.

Sieder L. (1949b): Montanima gen.nov. (Lep., Psychidae). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 34: 2-9.

Sieder L. (1972): Zusammenfassung der Familie Psychidae, Sackträger, in Kärnten, einschließlich der angrenzenden Länder (Lepidoptera, Psychidae). Carinthia II 162(82): 285-300.

Skyva J., Elsner G. (2007): A new species of Merrifieldia Tutt from Slovenia (Pterophoridae). Nota lepidopterol. 30(1): 115-119.

Slamka F. (2006): Pyraloidea of Europe (Lepidoptera) Vol. 1. Pyralinae, Galleriinae, Epipaschiinae, Cathariinae & Odontiiinae. F. Slamka, Bratislava, 138 pp.

Slamka F. (2008): Pyraloidea of Europe (Lepidoptera) Vol. 2. Crambinae & Schoenobiiinae. F. Slamka, Bratislava, 224 pp.

Spaić I. (1972): Prilog poznavanju parazita jelinog igličara Argyresthia fundella F.R. Acta entomol. Jugosl. 8( 1-2): 99-103.

Stauder H. (1914): Mikrolepidopteren des Triester Gebietes und aus Inneristrien. Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris, Dresden 28: 4-12.

Stauder H. (1929-1933): Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica). Entomologischer Anzeiger 9: 39-41, 53-58, 65-72, 88-94, 115-117, 131-137, 157-158, 177-178, 194-199, 213-218, 233-236, 251-252, 272-273, 292-293, 299-306, 318-325, 359-364, 379-384, 397-403, 420-423, 437-442; 10: 9-11, 36-37, 52-57, 75-77, 105-108, 133-136, 153-155, 201-204, 249-252, 275-276, 294-297, 309-310, 351-352, 374-377, 436-437; 12: 35-39, 53-54, 71-72, 92, 131-132, 150-152, 200, 233-234, 256; 13: 18-20.

Staudinger O., Wocke M. (1871): Catalog der Lepidopteren des Europaeischen Faunengebietes. Dr. O. Staudinger und in der Königl. Hofbuchhandlung von Hermann Burdach, Dresden, 426 pp. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.9475

Subchev M.A., Toshova T.B., Efetov K.A., Tatmann G.M. (2008): Recent distribution of Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808) in Europe estimated by pheromone traps. Les cahiers du Musee des confluences - vol 2: L'Experimentation, Annexes: Actes du X Symposium international sur les Zygaenidae, pp. 65-76.

Szabóky Cs., Tokár Z., Liška J., Pastorális G. (2009): New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XII (Lepidoptera: Lypusidae, Bucculatricidae, Yponomeutidae, Depressariidae, Coleophoridae, Blastobasidae, Autostichidae, Gelechiidae, Tortricidae). Folia Entomol. Hung. 70: 139-146.

Škerlavaj V., Munda A. (1999): Argyresthia thuiella Packard - nov škodljivec na kleku v Sloveniji. In: Maček J. (Ed.), Zbornik predavanj in referatov 4. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, v Portorožu od 3. do 4. marca 1999, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, p. 451.

Špatenka K., Laštuvka Z. (1990): Zur Taxonomie von Bembecia scopigera (Scopoli, 1763), B. ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775) und B. albanensis (Rebel, 1918) (Lepidoptera, Sesiidae). Entomofauna - Zeitschrift für Entomologie 11(5): 109-121.

Štanta R. (2000): Dve novi vrsti v slovenski favni metuljev (Lepidoptera). Acta entomol. slov. 8(1): 84-86.

Štanta R. (2008): Novi najdbi v slovenski favni metuljev (Lepidoptera). Acta entomol. slov. 16(1): 63-66.

Thurner J. (1925): Ein weiterer Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Kärntens. Carinthia II, Klagenfurt 114(34)/115(35): 74-83.

Thurner J. (1937): Ein neuerlicher Beitrag zur Schmetterlingsfauna Kärntens. Carinthia II 127(47): 69-86.

Thurner J. (1938): Ein neuerlicher Beitrag zur Schmetterlingsfauna Kärntens (Fortsetzung.). Carinthia II 128(48): 105-114.

Thurner J. (1948): Die Schmetterlinge Kärntens und Osttirols. Carinthia II: X. Sonderheft, 200 pp.

Thurner J. (1955): Die Schmetterlinge Kärntens und Osttirols (I. Nachtrag). Carinthia II, 145(65): 174-192.

Thurner J. (1958): Die Schmetterlinge Kärntens und Osttirols. Die sogennanten Microlepidopteren (1.Teil). Carinthia II 148(68): 147-176.

Thurner J. (1961): Die Schmetterlinge Kärntens und Osttirols. Die sogenannten Microlepidopteren (2. Teil) (Fortsetzung). Carinthia II 151(71): 170-196.

Tokár Z., Lvovsky A., Huemer P. (2005): Die Oecophoridae s.l. (Lepidoptera) Mitteleuropas. Bestimmung-Verbreitung-Habitat-Bionomie. F. Slamka, Bratislava, 120 pp.

Trost A. (1904): Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der Steiermark. Fortsetzung. Mitt. Nat.wiss. Ver. Steiermark 40: 221-260.

Trost A. (1907): Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der Steiermark. 3. Fortsetzung. Mitt. Nat.wiss. Ver. Steiermark 43: 216-248.

Valič N., Vučajnik F., Ferenčak B., Mlinarič M., Trdan S. (2005): Spremljanje zastopanosti pesnega molja (Scrobipalpa occelatella Boyd, Lepidoptera, Gelechiidae) v Sloveniji s feromonskimi vabami. In: Maček J. (Ed.), Zbornik predavanj in referatov s 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Zreče, 4.- 6. marec 2003, Društvo za varstvo rastlin, Ljubljana, pp. 454-458.

Valič P. (1996): Cvetoči travniki so bili polni pisanih obiskovalcev. In: Šinkovec I. (Ed.), Ekološki tabor "Gora 96", Zveza prijateljev mladine Ajdovščina, pp. 20-24.

Vasić K., Tomić D., Carnelutti J. Zečević M., Kranjčev R. (1990): Heterocera I. Bombyces et Sphinges (Insecta, Lepidoptera). In: Fauna Durmitora, Vol. 3, Posebna izdanja knjiga 23, Crnogorska akademija nauka i umetnosti, Podgorica, pp. 99-137.

Verovnik R. (1995): Črneče '94 - Poročilo lepidopterološke skupine. In: Bedjanič M. (Ed.), Tabor študentov biologije Raka '92, Smast '93, Črneče '94, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 83-92.

Verovnik R. (2003): Metulji - Lepidoptera. In: Sket B. (Ed.), Živalstvo Slovenije, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, pp. 440-457.

Vogrin M. (2002): Ostale zanimive živali. In: Vogrin M. (Ed.), Narava v občini Kidričevo. Občina Kidričevo, pp. 107-111.

Vrabl S. (1999): Škodljivci in koristne vrste na sadnem drevju in vinski trti (Red Lepidoptera - metulji). In: Posebna entomologija, Fakulteta za kmetijstvo, Univerza v Mariboru, Maribor, pp. 79-120.

Weidlich M. (2005): Zum Vorkommen von Eosolenobia mannii (Zeller, 1852) in Rumänien mit einem Überblick zur Gesamtverbreitung in Europa (Lepidoptera, Psychidae). Entomologica Romanica 10: 53-57.

Wilde O. (1861): Systematische Beschreibung der Raupen unter Angabe ihrer Lebensweise und Entwickelungszeiten (Die Pflanzen ud Raupen Deutschlands. Versuch einer lepidopterologischen Botanik; Zweiter theil). E. S. Mittler & Sohn., Berlin, 494 pp., 10 Tafeln. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.9684

Wittenberg R. (Ed.) (2005): An inventory of alien species and their threat to biodiversity and economy in Switzerland. CABI Bioscience Switzerland Centre report to the Swiss Agency for Environment, Forests and Landscape, 417 pp.

Wraber T., Gogala M., Gregori J., Adamič F. (1990): Rastline in živali iz Slovenije v Valvasorjevi grafični zbirki. Proteus 52(9/10): 343-356.

Zadravec B. (2001): Metulji. In: Papež J. (Ed.), Primestni gozd Panovec včeraj, danes, jutri, Mestna občina Nova gorica & Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, pp. 102-109.

Zeller P.C. (1846): Die Arten der Gattung Eudorea. Linnaea Entomologica 1: 262-318.

Zeller P.C. (1851): Drei Schabengattungen: Incurvaria, Micropteryx und Nemophora. Linnaea Entomologica 5: 301-362.

Zeller P.C. (1852b): Revision der Pterophoriden. Linnaea Entomologica 6: 319-416.

Zeller P.C. (1852a): Die Schaben mit langen Kiefertastern. Linnaea Entomologica 6: 81-196.

Zeller P.C. (1854): Die Depressarien und einige ihnen nahe stehende Gattungen. Linnaea Entomologica 9: 189–403, pls. 2–3.

Zeller P.C. (1855): Die Arten der Gattung Butalis. Linnaea Entomologica 10: 169-269.

Zeller P.C. (1868): Beitrag zur Kenntniss der Lepidoptern-Fauna der Umgebung von Raibl in Oberkärnthen und Preth in angrenzenden Küstengebiet. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 18: 563-628.

Zeller-Lukashort H.C., Kurz M.E., Lees C.D., Kurz A.M. (2007): A review of Micropterix Hübner, 1825 from northern and Central Europe (Micropterigidae). Nota lepidopterol. 30(2): 235-298.

Zilli A., Racheli T. (1989): Revisional notes on Spanish Heterogynis Rambur, 1837 (Lepidoptera: Heterogynidae). Entomologist's Gazette 40: 125-152.

Downloads

Published

30.06.2010

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Lesar, T., & Govedič, M. (2010). Check list of Slovenian Microlepidoptera. Natura Sloveniae, 12(1), 35-125. https://doi.org/10.14720/ns.12.1.35-125

Similar Articles

1-10 of 240

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>