[1]
Janžekovič, F. 2003. Paul Veenvliet & Jana Kus Veenvliet: Dvoživke Slovenije: priročnik za določanje. Symbiosis - Zavod za naravovarstveno raziskovanje in izobraževanje, Grahovo. 74 str. Natura Sloveniae. 5, 1 (Jun. 2003), 47–48.