[1]
Zagmajster, M. et al. 2023. Study of subterranean biodiversity of the upper Neretva River catchment in Bosnia and Herzegovina. Natura Sloveniae. 25, 3 (Dec. 2023), 91–110. DOI:https://doi.org/10.14720/ns.25.3.91-110.