[1]
Zagmajster, M. et al. 2023. Study of bats in the upper Neretva River valley (Bosnia and Herzegovina). Natura Sloveniae. 25, 3 (Dec. 2023), 181–200. DOI:https://doi.org/10.14720/ns.25.3.181-200.