(1)
Vaupotič, M.; Govedič , M. Distribution of the Thick Shelled River Mussel (Unio Crassus Philippson, 1788) in the Goričko Region (NE Slovenia) . Nat Slov 2009, 11 (2), 27-38. https://doi.org/10.14720/ns.11.2.27-38.