(1)
Janžekovič, F. Paul Veenvliet & Jana Kus Veenvliet: Dvoživke Slovenije: Priročnik Za določanje. Symbiosis - Zavod Za Naravovarstveno Raziskovanje in izobraževanje, Grahovo. 74 Str. Nat Slov 2003, 5 (1), 47-48.