1.
Vaupotič M, Govedič M. Distribution of the thick shelled river mussel (Unio crassus Philippson, 1788) in the Goričko region (NE Slovenia) . Nat Slov. 2009;11(2):27-38. doi:10.14720/ns.11.2.27-38