1.
Neuburg J, Friedrich T, Haring E, et al. The ichthyofauna of the upper Neretva River. Nat Slov. 2023;25(3):155-180. doi:10.14720/ns.25.3.155-180