Vaupotič, M., & Govedič , M. (2009). Distribution of the thick shelled river mussel (Unio crassus Philippson, 1788) in the Goričko region (NE Slovenia) . Natura Sloveniae, 11(2), 27-38. https://doi.org/10.14720/ns.11.2.27-38