Jogan, Nejc. 2018. “When Did Buddleja Davidii Become Invasive in Slovenia?”. Natura Sloveniae 20 (1): 5-17. https://doi.org/10.14720/ns.20.1.5-17.