Jogan, N. (2003) “Jože Papež (ur.): Panovec. Mestna občina Nova Gorica, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin. 199 str”., Natura Sloveniae, 5(1), pp. 45–46. doi:10.14720/ns.5.1.45-46.