[1]
J. Neuburg, “The ichthyofauna of the upper Neretva River”, Nat Slov, vol. 25, no. 3, pp. 155–180, Dec. 2023, doi: 10.14720/ns.25.3.155-180.