Jogan, Nejc. “When Did Buddleja Davidii Become Invasive in Slovenia?”. Natura Sloveniae, vol. 20, no. 1, June 2018, pp. 5-17, https://doi.org/10.14720/ns.20.1.5-17.