Neuburg, Jakob, et al. “The Ichthyofauna of the Upper Neretva River”. Natura Sloveniae, vol. 25, no. 3, Dec. 2023, pp. 155-80, https://doi.org/10.14720/ns.25.3.155-180.