1.
Janžekovič F. Paul Veenvliet & Jana Kus Veenvliet: Dvoživke Slovenije: priročnik za določanje. Symbiosis - Zavod za naravovarstveno raziskovanje in izobraževanje, Grahovo. 74 str. Nat Slov [Internet]. 2003 Jun. 30 [cited 2024 Jul. 13];5(1):47-8. Available from: https://journals.uni-lj.si/NaturaSloveniae/article/view/16953