What do the words hide? The teaching of the lexicon and national stereotypes

Authors

  • Cecylia Tatoj University of Silesia

DOI:

https://doi.org/10.4312/vh.27.1.11-27

Keywords:

stereotypes, names of nationalities, worldview, cognitive science, contrastive linguistics

Abstract

When we teach the lexicon we must make students aware about the underlying information in the words. One of the best ways to do it is the use of names of nationalities in the classroom. In the present article, we will analyse the Spanish lexicon related to the proposed topic in order to discover what worldviews hide in the denominations of nationalities in this language. In a first phase we will approach the concept of a stereotype, present its definition and study its functioning in language, explaining how we understand the concept of the worldview. In the next phase we will focus on the nationalities and their use in phraseologisms in order to conduct a search for stereotypes rooted in thought and language. It is worth adding that this work will focus primarily on the Spanish language, although we will add examples of the Polish language, which, in contrast, will allow us to broaden the analysis and highlight another point of view.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allport, G. W. (1950): «Prejudice: A problem in psychological and social causation». Journal of Social Issues, 6(S4), 4–23.

Bartmiński, J. (1985): «Stereotyp jako przedmiot lingwistyki». Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, III: https://www.academia.edu/642811/Stereotyp_jako_przedmiot_lingwistyki_I_ (30–06–2019).

Bartmiński, J. (2001): «O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku». En: Stanislaw Dubisz, Stanislaw Gajda (eds.), Polszczyzna XX wie-ku. Ewolucja i perspektywy rozwoju. Warszawa: Elipsa, 27-53.

Bartmiński, J. (2009): Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Błuszkowski, J. (2003): Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Cała, A. (1996): «Autostereotyp i stereotypy narodowe». En: Ireneusz Krzemiński I (ed.), Czy Polacy są antysemitami? Warszawa: Oficyna Naukowa, 199-229.

Chacon Fuertes, F. (1986): «Estereotipos regionales de los madrileños». Papeles del Psicólogo, 25: http://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=266 (30–06–2019).

Consejo de Europa (2008): Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural “Vivir juntos con igual dignidad”, Estrasburgo: https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_SpanishVersion.pdf (30-06-2019).

Cuenca, M. J., Hilferty, J. (1999): Introducción a la lingüística cognitiva. Barcelona: Ariel Lingüística.

Gutiérrez Rubio, E. (2013): «Fraseología y estereotipos en español. ¿Una relación bidireccional?». Language Design, 15, 119-136.

Kleiber, G. (1995): La semántica de los prototipos. Categoría y sentido léxico. Madrid: Visor.

Kövecses, Z. (2011): Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie. Kraków: Universitas.

Lippmann, W. (1922): Public Opinion. Social psychology. New York: Harcourt, Brace a Company.

Lorenz, K. (1977): Odwrota strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Warszawa: PIW.

Ovejero Bernal, A. (1991): «Estereotipos raciales/nacionales de los universitarios: 30 años después». Revista de Psicología General y Aplicada, 44(4), 485-493.

Pajdzińska, A. (2001): «My, to znaczy... : z badań językowego obrazu świata». Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja 1(66), 33-53.

Schaff, A. (1981): Stereotyp a działanie ludzkie. Warszawa: Książka i Wiedza.

Tatoj, C. (2018): «Propuesta de actividades para el trabajo en el aula de ELE sobre estereotipos», Aula de Encuentro. Revista de investigación y comunicación de experiencias educativas, 20(2), 239-259.

Zinken, J. (2015): «Lubelska szkoła etnolingwistyczna a anglo-amerykanskie językoznawstwo kognitywne». Etnolingwistyka, 27, 273-277.

Downloads

Published

22. 12. 2019

How to Cite

Tatoj, C. (2019). What do the words hide? The teaching of the lexicon and national stereotypes. Verba Hispanica, 27(1), 11-27. https://doi.org/10.4312/vh.27.1.11-27