Zieliński, A. “‘Non Querades Seguir Esta Carrera Que Es (de) Ufana Et Llena De vanidat’: On the Origin and Evolution of the Deontic Value of Querer”. Verba Hispanica, vol. 29, no. 1, Dec. 2021, pp. 193-09, doi:10.4312/vh.29.1.193-209.