Vloga literature

Reinterpretacija šestih frankofonskih afriških romanov

Avtorji

  • Sikiru Adeyemi Ogundokun Univerza države Osun, Fakulteta za humanistiko, Osogbo, Nigerija

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.281-295

Ključne besede:

literatura, družbena preobrazba, afriški romani, francoski izraz, marksizem

Povzetek

Literatura je odprt pojem. Gre za umetnostno zvrst, ki upodablja človekovo zgodovino, izkušnje, domišljijo, opažanja, predvidevanja in predloge v izbranem trenutku razvoja dane družbe. Tako fikcijsko kot tudi stvarno literaturo je mogoče ustvariti v govorjeni ali pisani besedi. Razprave o literaturi pogosto obravnavajo vprašanje, ali literatura nastaja zaradi same sebe ali nemara ne prispeva k razvoju družbe, v kateri je nastala. V prispevku poskušamo odgovoriti na vprašanje, kako je vloga literature obravnavana v izbranih frankofonskih romanih afriških avtorjev in avtoric. V raziskavi smo se osredotočili na romane Božji koščki lesa pisatelja Sembèna Ousmana, Dolgo dolgo pismo pisateljice Mariame Bâ, Starec in medalja pisatelja Ferdinanda Oyonoja, La grève des bàttu pisateljiceAminate Sow Fall, Les vertiges du trône pisatelja Patricka Ilboudoja in Rebelle pisateljice Fatou Keïta. Za omenjena literarna dela smo se odločili zaradi izrazite težnje njihovih avtorjev in avtoric po družbeni preobrazbi. V pričujočem prispevku želimo bralce in bralke ozavestiti ter jih vzpodbuditi k pozitivnim spremembam. Teoretični temelj prispevka je marksistična teorija, ki se osredotoča na literarni opis razrednega boja z željo po dekonstrukciji obstoječih kapitalističnih teženj v družbi. Raziskava je pokazala, da se obravnavani romani osredotočajo na opis slabega družbeno-političnega, ekonomskega, kulturnega in psihološkega stanja, ki je zaznamovalo tako kolonialno kot tudi postkolonialno obdobje afriških držav. Na podlagi analize izbranih literarnih del lahko ugotovimo, da literatura bralcem pomaga pri spopadanju z družbeno-kulturnimi, političnimi, ekonomskimi, verskimi in drugimi izzivi, s katerimi se v procesu samospoznavanja soočajo ob stiku z bolj ali manj neposrednim okoljem. Literatura torej omogoča pozitivne družbene spremembe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ADEBAYO, Aduke (2010) The nature and function of literature: the comparatist’s perspective. An Inaugural Lecture, University of Ibadan.

AFANASYEV, Viktor G. (1980) Marxist philosophy. Moscow: Progress Publishers.

AKINGBE Niyi/Christopher B. OGUNYEMI/Abosede A. OTEMUYIWA (2011) Interrogating power relations in contemporary Nigeria: protest and social relevance in Festus Iyayi’s Violence. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS) 2: 301-309.

AKOH, Ameh D. (2012) Feminism or total revolution? Ideological reading of Iyorwuese Hagher’s Mulkin mata. Online International Journal of Arts and Humanities 1, 1-5.

AKOH, Ameh D. (2009) The constraints and prospects of post-military literary engagement in Nigeria. Nebula, 6, 4, 264-272.

AWODIYA, Muyiwa (2016) Managing our culture and securing our future. 169th Inaugural Lecture, University of Benin, Benin City.

AYELERU, Babatunde (2005) The role of African literature in the new partnership for Africa’s development (NEPAD) activities. The African European Inter-play. Adebayo, A. Ed. University of Ibadan, 277-291.

BA, Mariama (1980) Une si longue lettre. Dakar-Abidjan-Lomé: Les Nouvelles Editions Africaines.

BÂ, Mariama (1981) So long a letter (translated by Modupé Bodé-Thomas). Ibadan: Heinemann.

HUGO, Victor (1872) La préface de Cromwell. Paris: Libraire Larouse.

ILBOUDO, Patrick (1990) Les vertiges du trône. Ouagadougou: Editions La Mante.

KEЇTA, Fatou (1998) Rebelle. Abidjan: Présence Africaine.

OGUNBA, Olusegun (1979) Literary art and literary creativity in contemporary Africa. Ile-Ife: University of Ife Press.

OGUNDOKUN, Sikiru A. (2017) Consciousness and Revolution in Selected Francophone African Novels. PhD Thesis, University of Ibadan, Ibadan.

ONYEMELUKWE, Ifeoma (2004) Colonial, feminist and postcolonial discourses: decolonisation and globalisation of African literature. Zaria: Labelle Educational Publishers.

OYONO, Ferdinand (1956). Le vieux nègre et la médaille. Paris: Julliard.

OYONO, Ferdinand (1967) The old man and the medal (translated by John Reed). Harlow: Heinemann.

SANUSI, Ramonu (2009) Language and social reality in Mongo Beti’s Trop de soleil tue l’amour and Branle-bas en noir et blanc. Agora Journal of Foreign Language Studies 3, 114–132.

SANUSI, Ramonu (2011) The more it changes the more it is the same: an exploration of francophone African dictatorship novel. Journal of Humanities, Department of French, Ahmadu Bello University, Zaria 1, 9/10, 202–217.

SEMBÈNE, Ousmane (1960) Les bouts de bois de Dieu. Paris: Le Livre Contemporain.

SEMBÈNE, Ousmane (1962) God’s Bits of Wood. (Translated by Francis Price). Harlow: Heinemann.

SEMBÈNE, Ousmane (1996) Guelwaar. Paris: Présence Africaine.

SOW FALL, Aminata (1979) La grève des bàttu. Dakar: Les Nouvelles Éditions Africaines.

SOW FALL, Aminata (1981) The beggars’ strike (translated by Dorothy S. Blair). Lagos: Longman.

SOW FALL, Aminata (1985) L’écriture au féminine. Interview with Françoise Pfaff in Notre Libraire 81, 136-137.

Objavljeno

27. 12. 2021

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ogundokun, S. A. (2021). Vloga literature: Reinterpretacija šestih frankofonskih afriških romanov. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 281-295. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.281-295