Motivacija za učenje drugega jezika

Vpliv preteklega učnega uspeha, sistema motivacijskega jaza in načrtovanega vložka v učenje

Avtorji

  • Anna Martinović Univerza v Zadru, Oddelek za anglistiko, Hrvaška
  • Irena Burić Univerza v Zadru, Oddelek za psihologijo, Hrvaška

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.409-426

Ključne besede:

motivacija za učenje drugega jezika, samoocena preteklega učnega uspeha, teorija sistema motivacijskega jaza pri učenju drugega jezika, načrtovani vložek v učenje, nejezikovne študijske smeri

Povzetek

Globalizacija je prinesla vsesplošno rabo angleščine, ki je s tem postala svetovni jezik. Zaradi pomembne vloge, ki jo ima angleščina na družbenem, gospodarskem in političnem področju, so številne države učenje tega jezika vključile v svoje izobraževalne programe. Kljub pomenu angleščine je pri številnih učencih mogoče opaziti pomanjkanje motivacije, ki je pomemben dejavnik učnega uspeha. Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako na motivacijo vplivajo učenčeva samoocena uspeha pri učenju angleščine v preteklosti, njegova trenutna motivacija za učenje angleščine in njegova motivacija za učenje angleščine v prihodnje. Raziskava, katere temelj je bila teorija o sistemu motivacijskega jaza pri učenju drugega jezika (L2MSS), je pokazala, da posameznikove pretekle učne izkušnje ne vplivajo bistveno na njegovo trenutno učno motivacijo. Po drugi strani nekatere prvine sistema motivacijskega jaza pri učenju drugega jezika vidno vplivajo na to, ali učenec tudi v prihodnje namerava vlagati svoj trud v učenje drugega jezika. To pomeni, da je motivacija študentov hrvaških univerz za učenje angleščine kot drugega jezika odvisna od njihovih ciljev in ne preteklih izkušenj. Zdi se tudi, da ima idealni tujejezični jaz pri učenju drugega jezika veliko večji vpliv na oblikovanje učenčeve motivacije kot pričakovani tujejezični jaz. To ugotovitev pripisujemo utilitarističnim vzgibom za učenje angleščine. Raziskava je pokazala, da na motivacijo pomembno vplivajo tudi nekateri drugi dejavniki, kot sta zanimanje za drugi jezik in anksioznost, povezana z učenjem drugega jezika. To kaže na odvisnost motivacije od kognitivnih, pa tudi afektivnih prvin. Zaradi v prispevku prikazane kompleksnosti tematike bodo v prihodnje potrebne nadaljnje raziskave na temo motivacije v različnih kontekstih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

CLÉMENT, Richard (1980) Ethnicity, contact and communicative competence in a second language. In H. Giles, P. W. Robinson, P. M. Smith (eds.), Language: Social Psychological Perspectives. Oxford: Pergamon, 147-154.

COETZEE-VAN ROOY, Susan (2006) Integrativeness: Untenable for world Englishes learners? World Englishes 25 (3/4), 437-450.

CORNO, Lyn./Ellen B., MANDINACH (1983) The role of cognitive engagement in classroom learning and motivation. Educational Psychologist 18, 88-108.

CSIZÉR, Kata/Zoltán DÖRNYEI (2005) The internal structure of language learning motivation and its relationship with language choice and learning effort. Modern Language Journal 89 (1), 19-36.

CSIZÉR, Kata/Judit KORMOS (2009) Learning Experiences, selves and motivated learning behaviour: A comparative analysis of structural models for Hungarian secondary and university learners of English. Z. Dörnyei, E. Ushioda (eds.), Motivation, Language Identity and the L2 Self. Bristol: Multilingual Matters, 98-119.

DEWAELE, Jean-Marc (2002) Psychological and sociodemographic correlates of communicative anxiety in L2 and L3 production. International Journal of Bilingualism 8 (1), 23-38.

DEWAELE, Jean-Marc (2010) Multilingualism and affordances: Variation in self-perceived communicative competence and communicative anxiety in French L1, L2, L3 and L4. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 48(2-3), 105-129.

DÖRNYEI, Zoltán (1994) Motivation and motivating in the foreign language classroom. Modern Language Journal 78, 273-84.

DÖRNYEI, Zoltán (2005) The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

DÖRNYEI, Zoltán (2009) The L2 motivational self system. Z. Dörnyei, E. Ushioda (eds.), Motivation, Language Identity and the L2 Self. Bristol: Multilingual Matters, 9-42.

DÖRNYEI, Zoltán/Kata CSIZÉR/Nóra NÉMETH (2006) Motivation, Language Attitudes and Globalisation: A Hungarian Perspective. Clevedon: Multilingual Matters.

DÖRNYEI, Zoltán/István OTTÓ (1998) Motivation in action: A process model of L2 motivation. Working Papers in Applied Linguistics (Thames Valley university, London) 4, 43-69.

DÖRNYEI, Zoltán/Stephen RYAN (2015) The Psychology of the Languange Learner Revisited. New York: Routledge.

DÖRNYEI, Zoltán/Ema USHIODA (2011) Teaching and Researching Motivation (2nd edn.). Harlow: Pearson Education Limited.

GARDNER, Robert C. (1985) Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation. London: Edward Arnold.

GARDNER, Robert C. (2010) Motivation and Second Language Acquisition: The Socio-Educational Model. New York: Peter Lang Publishing Inc.

HIGGINS, E. Tory (1987) Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review 94, 319-40.

HIGGINS, E. Tory (1996) The ‘self-digest’: Self-knowledge serving self-regulatory functions. Journal of Personality and Social Psychology 71(6), 1062-83.

HIGGINS, E. Tory (1998) Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle. Advances in Experimental Social Psychology 30, 1-46.

HORWITZ, Elaine K. (2001) Language anxiety and achievement. Annual Review of Applied Linguistics 21, 112-126.

HORWITZ, Elaine K./Michael B. HORWITZ/Joann COPE (1986) Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal 70, 125-132.

HU, Li-tze/Peter M. BENTLER (1999) Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling 6, 1-55.

MACINTYRE, Peter D. (1999) Language anxiety: A review of the research for language teachers. D. J. Young (ed.), Affect in Foreign Language and Second Language Learning. Boston: McGraw-Hill, 24-45.

MARKUS, Hazel/Paula NURIUS (1986) Possible selves. American Psychologist 41, 954-69.

MARTINOVIĆ, Anna (2013) Testing the L2MSS among Croatian university students: A pilot study. J. Mihaljević Djigunović, M. Medved Krajnović (eds.), UZRT 2012: Empirical Studies in English Applied Linguistics. Zagreb: FF Press, 183-192.

MARTINOVIĆ, Anna (2014) The Acquisition of English as a Second Language: Motivational Aspects (Unpublished doctoral dissertation). Zagreb: University of Zagreb.

MIHALJEVIĆ DJIGUNOVIĆ, Jelena (2000) Uloga straha od jezika u učenju stranog jezika [The role of anxiety in learning a foreign language]. Strani Jezici 29 (1-2), 9-13.

MUTHÉN, Linda K./Bengt O. MUTHÉN (2009) Mplus User’s Guide (5thed.). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

OXFORD, Rebecca (1999) Anxiety and the language learner: New insights. J. Arnold (ed.), Affect in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press, 58-67.

PAPI, Mostafa (2010) The L2 motivational self system, L2 anxiety, and motivated behavior: A structural equation modelling approach. System 38 (3), 467-479.

PETERSON, Penelope/Susan R. SWING/Marc, T. BRAVERMAN/Ray R. BUSS (1982) Student’s aptitudes and their reports of cognitive processes during direct instruction. Journal of Educational Psychology 74, 535-547.

PINTRICH, Paul R./Elisabeth, DE GROOT (1990) Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology 82, 33-40.

PINTRICH, Paul R./Dale H. SCHUNK (1996) Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

SCHUNK, Dale H./Paul R. PINTRICH/Judith L. MEECE (2010) Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc.

SHIH, Huei-Ju/Chang, SHAN-MAO (2018) Relations among L2 learning motivation, language learning anxiety, self-efficacy and family influence: A structural equation model. English Language Teaching 11 (11), 148- 160. doi: 10.5539/elt.v11n11p148

SORIĆ, Izabela. (2002) Students’ Causal Attributions, Self-regulated Learning and Study Interests. Poster presented at the 6th Alps-Adria Conference of Psychology, Rovereto, Italy.

SUHR, D. (January 2012) Step your way through Path Analysis. Retrieved from https://lexjansen.com/wuss/2008/pos/pos04.pdf

TAGUCHI, Tatsuya/Michael MAGID/Mostafa PAPI (2009) The L2 Motivational self system among Japanese, Chinese and Iranian learners of English: A comparative study. Z. Dörnyei, E. Ushioda (eds.), Motivation, Language Identity and the L2 Self. Bristol: Multilingual Matters, 66-97.

USHIODA, Ema (1996) Developing a dynamic concept of L2 motivation. T. Hickey, J. Williams (eds.), Language, Education and Society in a Changing World. Dublin/Clevedon: IRAAL/Multilingual Matters, 239-245.

USHIODA, Ema (1998) Effective motivational thinking: A cognitive theoretical approach to the study of language learning motivation. E. A. Soler, V. C. Espurz (eds), Current Issues in English Language Methodology. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 77-89.

USHIODA, Ema (2001) Language learning at university: Exploring the role of motivational thinking. Z. Dörnyei, R. Schmidt (eds.), Motivation and Second Language Acquisition. Honolulu: University of Hawaii Press, 93-125.

WEINER, Bernard (1992) Human Motivation: Metaphors, Theories and Research. Newbury Park, CA: Sage.

WIGFIELD, Allen/Jacquelynne J. ECCLES (1992) The development of achievement task values: A theoretical analysis. Developmental Review 12, 265-310.

WILLIAMS, Marion/Robert L. BURDEN (1997) Psychology for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Objavljeno

27. 12. 2021

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Martinović, A., & Burić, I. (2021). Motivacija za učenje drugega jezika: Vpliv preteklega učnega uspeha, sistema motivacijskega jaza in načrtovanega vložka v učenje. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 409-426. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.409-426