Uvodnik

Avtorji

  • Meta Lah Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.5.5

Povzetek

Spoštovana bralka, cenjeni bralec,


pred vami je peta dvojna številka revije Vestnik za tuje jezike. Tudi tokrat je revija obsežna, saj prinaša kar sedemnajst člankov: po dva s področja jezikoslovja in književnosti, enajst s področja didaktike tujih jezikov ter dva v rubriki Iz prakse za prakso, ki jo uvajamo, je pa že obstajala pod prejšnjim izdajateljem. Recenzenti so štirinajst člankov uvrstili med izvirne ali pregledne znanstvene prispevke.
V razdelku Jezikoslovje lahko preberete prispevka Svetlane Jakimovske in Ioane Jieanu. S. Jakimovska obravnava primerjavo francoske in makedonske pravne terminologije, s poudarkom na sinonimiji, Ioana Jieanu pa se v svojem članku posveča kodnemu preklapljanju med romunščino in španščino. Raziskavo je izpeljala na osnovi korpusa medmrežnih besedil.
Razdelek Književnost prinaša članek Jureta Požgana, ki obravnava sodobno delo švicarskega avtorja Lukasa Bärfussa in članek Andreje Bole, ki posega na področje starejše književnosti, saj obravnava potopise 16. in 17. stoletja.
Obsežnejši od prejšnjih dveh je letos razdelek, namenjen Didaktiki tujih jezikov. Prinaša tako teoretične kot bolj aplikativne članke, ki posegajo na zelo različna področja in se dotikajo različnih stopenj poučevanja. Prispevki bodo pritegnili raziskovalce, pa tudi učitelje, zlasti tiste, ki jih zanima raziskovanje učnega procesa.
Posebej bi vas rada opozorila na članka Lucije Križaj in Jureta Požgana; oba članka sta napisana na osnovi diplomskih nalog, za kateri sta bila avtorja nagrajena s Prešernovo nagrado.
Rubrika Iz prakse za prakso je namenjena strokovnim člankom učiteljev praktikov. Tokrat sta v njej objavljena dva strokovna članka avtoric Katarine Paternost in Vanje Šepec. Prispevka se nanašata na delo v razredu in prinašata nove ideje; Katarina Paternost piše o motivaciji pri pouku tujega jezika, Vanja Šepec pa se ukvarja z veččutnim poučevanjem.
V zadnjem delu revije boste lahko prebrali pet recenzij knjig, ki so izšle v zadnjem obdobju. Ker je revija namenjena tudi doktorandom, objavljamo zanimivo poročilo z doktorskega seminarja v Londonu.


Prijetno in koristno branje vam želim,

Meta Lah

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2013

Številka

Rubrika

Uvodnik

Kako citirati