The Uses of Articles and Pro-Adjectives in Certain Types of Italian Noun Phrases in Comparison with Slovene

Authors

  • Mirjam Premrl Podobnik University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.127-146

Keywords:

articles, pro-adjectives, definiteness, cataphora, restrictiveness

Abstract

The article focuses on the relationship between postmodifiers in the form of noun phrases, relative and content clauses, and the use of articles or pro-adjectives in the nominal heads. The results of a qualitative analysis of Slovene and Italian texts and their translations into Italian and Slovene are presented, the main purpose of which was to identify markers of definiteness in Slovene and to predict the use of articles in Italian, thus showing the possibilities for Slovenes to express themselves appropriately in Italian. Assuming that definiteness is a universal category and therefore recognisable also in languages without articles (Slovene), and considering the author and the translator ideal speakers of Slovene and/or Italian, the Slovene texts served as the starting point of each analysis, while the Italian texts played the role of control. An article use is defined as cataphoric if the content of the postmodifier contributes to the definite interpretation of its head. Subordinate noun phrases can be divided into conceptual and argumentative. In Italian, the former, expressing a non-entity, are marked by a zero article and form a semantic unit with their heads, whereas the latter, expressing an entity, are marked by an article (included the zero one) and do not form a semantic unit with their heads. Related to definiteness is the restrictiveness of the clause, which consists in the article or pro-adjective determining the head including its postmodifier. Such heads can be both definite or indefinite. The analyses have shown instances of relative clauses that are placed between restrictive and non-restrictive ones. Conveying descriptive information, they occur after the heads preceded by an indefinite article. The definiteness of nominal heads preceded by a pro-adjective or without a determiner in Slovene texts is also discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

CORPUS

AI: ACCATI, Luisa (1998) Il mostro e la bella. Padre e madre nell'educazione cattolica dei sentimenti. Milano: Cortina Raffaello.

AS: ACCATI, Luisa (2001) Pošast in lepotica: oče in mati v katoliški vzgoji čustev. Trad. I. Prosenc. Ljubljana: Studia humanitatis.

A/MI: ARA, Angelo/Claudio MAGRIS (2007) Trieste. Un'identità di frontiera. Torino: Einaudi.

A/MS: ARA, Angelo/Claudio MAGRIS (2001) Trst. Obmejna identiteta. Trad. M. Cenda Klinc. Ljubljana: Študentska založba.

CI: CALVINO, Italo (1963) Marcovaldo ovvero le stagioni in città. Torino: Einaudi.

CS: CALVINO, Italo (1987) Marcovaldo ali letni časi v mestu. Trad. E. Umek. Ljubljana: MK.

CaI: CARDINI, Franco (2001) Europa e islam: storia di un malinteso. Roma/Bari: Laterza.

CaS: CARDINI, Franco (2003) Evropa in islam: zgodovina nekega nesporazuma. Trad. M. Bajt. Ljubljana: Založba *Cf.

FS: FERENC, Tone (1999) »Ubija se premalo«. Obsojeni na smrt – talci – ustreljeni v Ljubljanski pokrajini 1941–1943. Dokumenti. Ljubljana: INZ: Društvo piscev zgodovine NOB.

FI: FERENC, Tone (1999) »Si ammazza troppo poco«. Condannati a morte – ostaggi – passati per le armi nella provincia di Lubiana 1941–1943. Documenti. Trad. P. Kodrič. Ljubljana: Istituto per la storia moderna: Società degli scrittori della storia della Lotta di Liberazione.

GI: GALIMBERTI, Umberto (2007) L'ospite inquietante: il nichilismo e i giovani. Milano: Feltrinelli.

GS: GALIMBERTI, Umberto (2009) Grozljivi gost: nihilizem in mladi. Trad. V. Simoniti. Ljubljana: Modrijan.

J1S: JANČAR, Drago (1984) Severni sij. Murska sobota: Pomurska založba.

J1I: JANČAR, Drago (2008) Aurora boreale. Trad. D. Betocchi/E. Lenaz. Milano: Bompiani.

J2S: JANČAR, Drago (1998) Zvenenje v glavi. Ljubljana: MK.

J2I: JANČAR, Drago (2007) Il ronzio. Trad. R. Dapit/M. Vidali. Udine: Forum.

L2I: LEVI, Primo (1996) Se questo è un uomo. La tregua. Torino: Einaudi.

L2S: LEVI, Primo (1996) Ali je to človek. Premirje. Trad. S. Šlenc. Ljubljana: Cankarjeva založba.

L1I: LEVI, Primo (1990) I sommersi e i salvati. Torino: Einaudi.

L1S: LEVI, Primo (2003) Potopljeni in rešeni. Trad. I. Prosenc Šegula. Ljubljana: Studia Humanitatis.

LBI: LIVI BACCI, Massimo (1998) La popolazione nella storia d'Europa. Roma/Bari: Laterza.

LBS: LIVI BACCI, Massimo (2007) Prebivalstvo v zgodovini Evrope. Trad. V. Troha. Ljubljana: Založba *Cf.

T2I: TOMIZZA, Fulvio (1972) La città di Miriam. Milano: Mondadori.

T2S: TOMIZZA, Fulvio (1974) Miriamino mesto. Trad. S. Ivanc. Ljubljana: DZS.

T1I: TOMIZZA, Fulvio (2000) La visitatrice. Milano: Mondadori.

T1S: TOMIZZA, Fulvio (2005) Obiskovalka. Trad. M. Košuta. Celovec: Mohorjeva družba.

ToS: TOMŠIČ, Marjan (1991) Šavrinke. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

ToI: TOMŠIČ, Marjan (1991) Le saurine. Trad. D. Fabjan Bajc. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče RS.

*******

BIBLIOGRAFIA

BAŽEC, Helena (2008) Sull'articolo determinativo sloveno. Linguistica e Filologia 26, 235–256.

BAŽEC, Helena (2010/11) La nascita degli articoli nello sloveno: settore scientifico-disciplinare di afferenza: scienze del linguaggio (linguistica teorica generativa): tesi di dottorato. Benetke: Helena Bažec. 30. junij 2014. http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1124/Dottorato_Helena_Bazec.pdf?sequence=1.

CAZINKIĆ, Robert (2000/01) Oziralni prilastkovi odvisniki. Jezik in slovstvo 46/1–2, 29–40.

CHAFE, Wallace L. (1994) Discourse, consciousness and time. The Flow and Displacement of Conscious Experience in Speaking and Writing. Chicago/London: The University of Chicago Press.

CINQUE, Guglielmo (2001) La frase relativa. L. Renzi e al. (cur.), Grande grammatica italiana di consultazione. Vol. 1. Bologna: il Mulino, 457–517.

COSERIU, Eugenio (2002) Napačna in pravilna izhodišča v teoriji prevajanja. Trad. M. Ožbot. M. Ožbot (cur.), Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 380–397.

DARDANO, Maurizio/Pietro TRIFONE (2011) Grammatica italiana: con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.

DE BEAUGRANDE, Robert-Alain/Wolfgang Ulrich DRESSLER (1984) Introduzione alla linguistica testuale. Trad. Silvano Muscas. Bologna: il Mulino.

KORDIĆ, Snježana (1995) Relativna rečenica. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo. Matica hrvatska.

KORZEN, Iørn (1996) L'articolo italiano fra concetto ed entità: uno studio semantico-sintattico sugli articoli e sui sintagmi nominali italiani con e senza determinante – con un'indagine particolare sulla distribuzione del cosiddetto »articolo partitivo”. København: Museum Tusculanum Press.

LYONS, Christopher (1999) Definiteness. Cambridge: Cambridge University Press.

PRANDI, Michele/Cristiana DE SANTIS (2015) Le regole e le scelte: manuale di linguistica e di grammatica italiana. Torino: UTET Università.

OROŽEN, Martina (1972) K določnemu členu v slovenščini. Slavistična revija 20/1–4, 105–114.

OŽBOT, Martina (2009) Nekaj kontrastivnih beležk o italijanščini in slovenščini in nekaj opažanj o jezikovni produkciji pri govorcih slovenščine v Italiji. Jezik in slovstvo 54/1, 25–47.

OŽBOT, Martina (2012) Prevodne zgodbe: poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

RENZI, Lorenzo (1976) Grammatica e storia dell'articolo italiano. Studi di grammatica italiana V, 5–42.

RENZI, Lorenzo (2001) L'articolo. L. Renzi et al. (cur.), Grande grammatica italiana di consultazione. Vol. 1. Bologna: il Mulino, 371–437.

SALVI, Giampaolo/Laura VANELLI (2004) La nuova grammatica italiana. Bologna: il Mulino.

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (2004) Diskurzivni pristop k problemu določnosti v slovenščini. Jezik in slovstvo 49/5, 35–44.

TAYLOR, John R. (1995) Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory. Oxford: Clarendon Press.

TOPORIŠIČ, Jože (2004) Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

TRENKIĆ (2004) Definiteness in Serbian/Croatian/Bosnian and some implications for the general structure of the minimal phrase. Lingua 114, 1401–1427.

VIDOVIČ-MUHA, Ada (1996) Določnost kot besedilna prvina v slovničnem opisu slovenskega jezika (ob Kopitarjevi slovnici). J. Toporišič (cur.), Jernej Kopitar in njegova doba – Obdobja 15. Kopitarjev zbornik: mednarodni simpozij v Ljubljani, 29. junij do 1. julij 1994: simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 115–130.

Published

27.12.2021

How to Cite

Premrl Podobnik, M. (2021). The Uses of Articles and Pro-Adjectives in Certain Types of Italian Noun Phrases in Comparison with Slovene. Journal for Foreign Languages, 13(1), 127–146. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.127-146

Issue

Section

Articles