Leksikalna razpoložljivost v semantični kategoriji »vsakodnevne dejavnosti« pri učencih španščine

Avtorji

  • Marjana Šifrar Kalan Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.537-551

Ključne besede:

španščina kot tuji jezik, leksikalna razpoložljivost, učenci španščine, semantične kategorije, vsakodnevne dejavnosti

Povzetek

Cilj pričujočega dela, ki sledi vrsti raziskav s področja poučevanja in učenja španskega besedišča, je predstaviti leksikalno razpoložljivost slovenskih učencev španščine v semantični kategoriji »vsakodnevne dejavnosti».

Članek primerja kvantitativne in kvalitativne razlike in podobnosti v leksikalni razpoložljivosti dveh skupin učencev različnih stopenj znanja španščine v tej kategoriji: 100 dijakov (raven B1) in 100 študentov španščine (raven B2 +). Rezultati, pridobljeni iz tega vzorca, se primerjajo s študijo, ki jo je Sánchez-Saus Laserna (2011) izvedla s 322 učenci španščine različnih maternih jezikov v isti semantični kategoriji. Izbrana je bila semantična kategorija, ki se tradicionalno ne uporablja pri preučevanju leksikalne razpoložljivosti, saj je pomanjkanje drugih jezikovnih kategorij, razen samostalnikov, eden glavnih problemov, ki se pripisuje raziskovanju leksikalne razpoložljivosti, in zaradi česar ne odseva dosledno besedišča, ki ga poznajo učenci španščine. Prav tako je namen študije preveriti, ali asociacije ustrezajo slovničnemu dražljaju semantične kategorije (v tem primeru glagoli), saj druge kategorije v raziskavah lekikalne razpoložljivosti predstavljajo samostalnike. V članku je predstavljena veljavnost naslednjih hipotez:

1)     Leksikalna razpoložljivost dijakov z manj znanja (B1) španščine je nižja kot pri študentih (B2 +).

2)     Med besediščem obeh skupin slovenskih učencev španščine je precejšnje ujemanje.

3)     Večina asociacij je glagolov in ustreza semantični kategoriji iztočnice “vsakodnevne dejavnosti”.

4)     Med rezultati te študije in rezultati raziskave Sánchez-Saus Laserna (2011) obstajata kvantitativna in kvalitativna podobnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

CARCEDO GONZÁLEZ, Alberto (2000) Disponibilidad léxica en español como lengua extranjera: el caso finlandés (estudio del nivel preuniversitario y cotejo con tres fases de adquisición). Turku: Universidad de Turku.

GOUGENHEIM, George/Michéa RENÉ/Aurélien SAUVAGEOT (1964) L’elaboration de Français fondamental (I Degré). Paris: Didier.

IZQUIERDO GIL, M.ª del Carmen (2005) La selección del léxico en la enseñanza del español como lengua extranjera. Málaga: ASELE.

LEWIS, Michael (1993) The Lexical Approach. London: Language Teaching Publications.

LÓPEZ MORALES, Humberto (1999) Léxico disponible de Puerto Rico. Madrid: Arco Libros.

McCARTHY, Michael (1999) What constitutes a basic vocabulary for spoken communication? Studies in English and Linguistics, I, 233–249.

SAMPER HERNÁNDEZ, Marta (2002) Disponibilidad léxica en alumnos de español como lengua extranjera. Málaga: ASELE, Colección Monografías nº 4.

SAMPER PADILLA, José Antonio (1998) Criterios de edición del léxico disponible: sugerencias. Lingüística 10: 311–333.

SÁNCHEZ SAUS-LASERNA, Marta (2011) Bases semánticas para el estudio de los centros de interés del léxico disponible. Disponibilidad léxica de informantes extranjeros en las universidades andaluzas. Tesis doctoral inédita. Cádiz: Universidad de Cádiz.

ŠIFRAR KALAN, Marjana (2009) Disponibilidad léxica en español como lengua extranjera: el cotejo de las investigaciones en Eslovenia, Salamanca y Finlandia. Verba hispanica 17, 165–182.

ŠIFRAR KALAN, Marjana (2012) Análisis comparativo de la disponibilidad léxica en español como lengua extranjera (ELE) y lengua materna (ELM). Marco ELE: revista de dídáctica español como lengua extranjera, 15, 1–19.

ŠIFRAR KALAN, Marjana. Disponibilidad léxica en diferentes niveles de español/lengua extranjera. Studia Romanica Posnaniensia, ISSN 0137-2475, 2014, št 1, letn. 41, 63–85.

TOMÉ CORNEJO, Carmela (2015) Léxico disponible. Procesamiento y aplicación a la enseñanza de ELE. Tesis doctoral inédita. Universidad de Salamanca.

Objavljeno

27. 12. 2021

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Šifrar Kalan, M. (2021). Leksikalna razpoložljivost v semantični kategoriji »vsakodnevne dejavnosti« pri učencih španščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 537-551. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.537-551

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)