O glagolskih perifrazah z gerundijem v romanu La Rambla paralela Fernanda Valleja

Avtorji

  • Jasmina Markič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.227-241

Ključne besede:

glagolske perifraze z gerundijem, glagoli gibanja, aspektualnost, časovnost, živ­ljenje in smrt

Povzetek

Pričujoči članek se posveča analizi glagolskih perifraz z gerundijem in njihovimi vlogami pri ustvarjanju specifičnega sloga kolumbijskega pisatelja Fernanda Valleja v delu La Rambla paralela (Vzporedna ulica v slovenskem prevodu Ferdinanda Miklavca), enem od njegovih avtobiografskih romanov, v katerem je protagonist oz. pripovedovalec prav tako Fernando, njegov alter ego. V uvodnem delu je govora o pripovedni strukturi romana in o ponavljajočih se temah, kot je na primer minevanje časa, ko se sedanjost in preteklost zlijeta v prihodnost, ki vodi v smrt. Naslov dela je pomenljiv in namiguje na vzporednico, po kateri se protagonist giblje med življenjem in smrtjo, med sedanjostjo in preteklostjo, med Barcelono, glavnim mestom Katalonije, in Mede­llínom, prestolnico kolumbijske pokrajine Antioquia.

Drugi del prispevka obravnava glagolske perifraze z gerundijem, ki prikazujejo dejanja v poteku in imajo različne aspektualne, časovne in modalne vrednosti. Pomožni glagoli teh glagolskih perifraz so pogosto glagoli gibanja, ki kljub temu, da delno ali v celoti izgubijo svoj polni leksikalni pomen, ohranjajo pridih dinamike. Analizirana aspektualna glagolska perifraza ir + gerundio signalizira postopno napredovanje določenega dejanja in se pogosto pojavlja skupaj s prislovnimi določili za progresivnost, kot so progresivamente, poco a poco, gradualmente. Občutje počasnega poteka dejanj, ki ga pripovedovalec pričara z glagolskimi perifrazami z gerundijem, predvsem z ir + gerundio, sproža nastajanje podob, ujetih v trenutke počasnega napredovanja in poudarja neustavljivo minevanje časa, kot ga občuti človeško bitje. Vzporedna ulica se kaže kot reka ljudi v neprestanem gibanju, kot metafora za minevanje časa in življenja, hkrati pa tudi kot ponavljajoče se gibanje, neprestano odhajanje in prihajanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Texto citado

VALLEJO, Fernando (2002) La Rambla paralela. Madrid: Alfaguara.

*******

Referencias bibliográficas

Asociación de Academias de la Lengua Española/Real Academia Española (2009) Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa.

BATIUKOVA, Olga/Elena DE MIGUEL (2013) Tratamiento lexicográfico de verbos de movimiento con significado amplio. Actas del XLI Simposio de la SEL. Valencia: Universitat de Valéncia, 439-450.

COMRIE, Bernard (1976) Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge: Cambridge University Press.

COSERIU, Eugenio (1980) Aspect verbal ou aspects verbaux? Quelques questions de théorie et de méthode. La notion d´aspect, Colloque Organisé par le Centre d´Analyse Syntaxique de l´Université de Metz. Paris: Klincksieck,13-25.

DE MIGUEL, Elena (2012) Verbos de movimiento en predicaciones sin desplazamiento espacial. Verba Hispanica XX, 185-209.

FERNÁNDEZ LAGUNILLA, Marina (1999) Las construcciones de gerundio. I. Bosque/V. Demonte (dirs.) Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 3444-3503.

FORERO, Gustavo (2005) La metonimia de Colombia en La Rambla paralela de Fernando Vallejo. Campus No. 3, 1-21. www.fuac.edu.co/recursos_web/descargas/grafia/metonimia.pdf

FORERO GÓMEZ, Andrés Fernando (2011) Crítica y nostalgia en la narrativa de Fernando Vallejo: una forma de afrontar la crisis de la modernidad. PhD (Doctor of Philosophy) thesis, University of Iowa. http://ir.uiowa.edu/etd/964

GARCÍA FERNÁNDEZ, Luis (dir.) (2006) Diccionario de perífrasis verbales. Madrid: Gredos.

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (1988) Perífrasis verbales. Madrid: Arco/Libros.

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (1999) Los verbos auxiliares. Las perífrasis verbales de infinitivo. I. Bosque/V. Demonte (dirs.) Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 3323-3389.

MARKIČ, Jasmina (2013) El día en que lo iban a matar. Las perífrasis verbales en Crónica de una muerte anunciada. Colindancias 4, 289-303. https://colindancias.uvt.ro/index.php/colindancias/article/view/26/23

MARKIČ, Jasmina (2020) El ir y venir de La Rambla paralela. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 65, 351-358.

MATTE BON, Francisco (1992) Gramática comunicativa del español. Tomos I, II. Madrid: Difusión.

MIKLIČ, Tjaša (1983) L´opposizione italiana perfetto vs. imperfetto e l´opposizione slovena dovršnost vs. nedovršnost nella verbalizzazione delle azioni passate. Linguistica XXIII, 53-123.

YLLERA, Alicia (1999) Las perífrasis verbales de gerundio y de participio. I. Bosque/V. Demonte (eds.) Gramática descriptiva de la lengua española Madrid: Espasa Calpe, 3391-3441.

Objavljeno

27. 12. 2021

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Markič, J. (2021). O glagolskih perifrazah z gerundijem v romanu La Rambla paralela Fernanda Valleja. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 227-241. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.227-241