Aspekti kodnega preklapljanja iz romunščine v španščino

Avtorji

  • Ioana Jieanu Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani Faculty of Letters and Sciences, University of Ploiești (UPG)

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.5.21-33

Povzetek

Prispevek Aspekti kodnega preklapljanja iz romunščine v španščino obravnava nekatere značilnosti jezikov v stiku, na primeru romunske skupnosti v Španiji. Pri tem se opira na jezikovne značilnosti obravnavanih jezikov: romunščine in španščine.
V študiji analiziramo jezikovni odnos romunskih priseljencev v internetni komunikaciji in predstavimo nekaj aspektov “rumañola”, sociolekta, ki je rezultat kombinacije romunskih in španskih besed v istem diskurzu in je jezik romunske migracije v Španiji.
Pojavna oblika fenomena kodnega preklapljanja je prikazana na emblematični, nadpovedni ter povedni ravni. Opazili smo, da je povedno kodno preklapljanje namensko, nadpovedno kodno preklapljanje pa je odvisno od situacijskega konteksta v katerem se komunikacija odvija.

Ključne besede: emblematično kodno preklapljanje, povedno kodno preklapljanje, nadpovedno kodno preklapljanje, rumaniol, priseljenci, internetna komunikacija

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ioana Jieanu, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani Faculty of Letters and Sciences, University of Ploiești (UPG)

University of Ljubljana, Faculty of Arts

Faculty of Letters and Sciences, University of Ploiești (UPG)

Objavljeno

01.12.2013

Kako citirati

Jieanu, I. (2013). Aspekti kodnega preklapljanja iz romunščine v španščino. Vestnik Za Tuje Jezike, 5(1-2), 21–33. https://doi.org/10.4312/vestnik.5.21-33

Številka

Rubrike

Jezikoslovje