Manjka le en fonem in svet okrog vas je ena sama praznina

Izzivi slušnega razumevanja in transkripcije slušnih besedil

Avtorji

  • Jacqueline Oven Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.467-480

Ključne besede:

študenti francoščine kot tuj jezik, slušno razumevanje, transkripcija, dekodiranje, enkodiranje

Povzetek

V prispevku z naslovom Un son vous manque et tout est dépeuplé : les défis de la compréhension orale et de la transcription de documents oraux (Manjka le en fonem in svet okrog vas je ena sama praznina: izzivi slušnega razumevanja in transkripcije slušnih besedil) obravnavamo in analiziramo težave in napake, opažene v izdelkih oz. transkripcijah študentov francoščine kot tujega jezika v 2. letniku 1. stopnje študija. Gre za transkripcije, nastale v okviru predmeta Francoščina v rabi 2 – Slušno razumevanje (korpus 300 izvodov, zbranih med letoma 2016 in 2020). Analiza nam omogoča izdelavo popisa težav oz. napak, ki so jih študentje storili  v svojih izdelkih, in razvrščanje teh napak glede na fazo, v kateri pride do omenjenih težav (dekodiranje, enkodiranje, dekodiranje in enkodiranje). Najpogostejše napake pri dekodiranju so po eni strani povezane z leksikalnimi vrzelmi, po drugi strani pa z napačno razčlenitvijo zvočnega toka, ki študenta sooči s pojavi, kot sta homofonija in parafonija (leksikalna in transleksikalna). Na drugi strani je na ravni enkodiranja opaziti dve vrsti težav: na eni strani napake zaradi nepazljivosti (v primeru uspešnega dekodiranja) in po drugi strani poskuse besedilne reprodukcije neposredno iz zvočnega toka, na podlagi zaznanih fonemov, a s popolno abstrakcijo faze dekodiranja, za ublažitev strahu pred praznim prostorom. Poleg tega opažamo na ravni dekodiranja in kodiranja težave študentov pri prepoznavanju in razlikovanju določenih fonemov (kot na primer nosnikov, polglasnika, ozkega in širokega e) in zaznavanju vezave, liaison. V prispevku ponujamo nekatere predloge oz. rešitve, ki izhajajo iz izsledkov analize omenjenih transkripcij in temeljijo tudi na kontrastivnemu pristopu. Koristile bodo študentom in učiteljem, za boljše  obvladovanje in učenje te vrste kompetenc. Poskušali smo tudi opredeliti vzroke in področja za izvor teh težav in napak.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BIBLIOGRAPHIE

BLANCHE-BENVENISTE Claire/Colette JEANJEAN (1987) Le français parlé. Transcription et édition. Paris : Didier Érudition.

BLANCHE-BENVENISTE Claire (1997) Approches de la langue parlée en français. Paris : Ophrys.

BLANCHE-BENVENISTE Claire (2000) Transcription de l’oral et morphologie. Romania Una et diversa, Philologische Studien für Theodor Berchem (Gille M. et Kiesler R. Ed.). Tübingen : Gunter Narr, 61-74.

GADET Françoise (2003) La variation sociale en français, Paris : Ophrys.

LOSIER Line/Sylvia KASPARIAN/Gisèle CHEVALIER/Karine GAUVIN (2002) Guide de présentation de mémoires et de thèses en linguistique et conventions pour la transcription de conversations. Moncton : Université de Moncton.

RAINGEARD Martine/Ute LORSCHEIDER (1977) Édition d’un corpus de français parlé. Recherches sur le français parlé 1, 14-29.

*******

CORPUS

* 300 copies d'étudiants de 2ème année Licence (2016-2020)

Objavljeno

27.12.2021

Kako citirati

Oven, J. (2021). Manjka le en fonem in svet okrog vas je ena sama praznina: Izzivi slušnega razumevanja in transkripcije slušnih besedil. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 467–480. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.467-480

Številka

Rubrike

Članki