Sociolingvistična opredelitev rezijanskega narečja

Avtorji

  • Jean Léo Léonard Univerza Paula Valéryja v Montpellieru, Francija
  • Ksenija Djordjevic Léonard Univerza Paula Valéryja v Montpellieru, Francija

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.261-279

Ključne besede:

Rezija, slovenščina, narečje, sociolingvistika, jezikovne strategije

Povzetek

Slovensko mikronarečje, značilno za Rezijo in sosednja slovensko govoreča območja v Furlaniji - Julijski krajini, je od slovenskega narečnega območja ločeno z gorsko pregrado. Rezijanščina in njej sorodna narečja so že dve stoletji deležni najrazličnejših raziskav, ki prispevajo k obujanju rezijanskega jezika in kulture. Jezikovno in kulturno oživitev rezijanščine omogočajo različne jezikovne strategije, ki ob aktivni podpori kulturnih društev in organizacij potekajo v smeri od spodaj navzgor. V 90. letih 20. stoletja se je začel idiosinkratičen proces normiranja rezijanščine, katerega podlaga so raziskave narečne raznovrstnosti v rezijanski mikroregiji. Pri tem je mogoče opaziti s sociolingvističnega in političnega vidika nasprotujoče si poglede na proces normiranja. Zagovorniki lokalne individualizacije nasprotujejo obravnavi rezijanščine v okviru slovenskih narečij in poudarjanju podobnosti med slovenščino in rezijanščino; po drugi strani skupina zagovornikov različnih vrst polinomske integracije poudarja pomen stičnih točk med rezijanščino in slovenščino. V prispevku predstavljamo nasprotja med emičnim in etičnim vidikom obravnave problematike, pri čemer se opiramo na različne pisne vire in rezultate terenskega opazovanja. Predstavljamo tri mogoče modele družbenega razvoja ter oživitve rezijanščine in sorodnih narečij v prihodnje: i) trdnjava (izolacionizem, zavračanje slovenščine kot podlage za normiranje rezijanščine), ii) most (integracija, asimilacija rezijanščine s standardno slovenščino) in iii) dvižni most (polinomski pluralizem, ohranjanje strukturnih značilnosti rezijanščine ob priznavanju stičnih točk s slovenščino). Zdi se, da v zadnjih desetletjih prevladuje model dvižnega mostu, čeprav sta druga dva pristopa še vedno skrito prisotna na določenih območjih. Primer rezijanščine je zaradi nenehnega iskanja ravnovesja med izolacijo in asimilacijo še posebej zanimiv za raziskovanje ogroženosti jezika in za sociolingvistične raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ALVAREZ-PEREYRE, Franck/Sylvie ARCHAIMBAULT/Jean Léo LEONARD (éd.) (2013) Dialectes décisifs, langues prototypiques, Histoire Epistémologie, Langage, tome 35-1.

BASTARDAS I BOADA, Albert (2013) Complexity and Language Contact: a Socio-Cognitive Framework. S. Mufwene / F. Pellegrino, C. Coupe (ed.) Complexity in Language: Developmental and Evolutionary Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

BASTARDAS I BOADA, Albert/Àngels MASSIP-BONET (ed.) (2013) Complexity perspectives on language, communication and society. New York: Springer.

BAUDOIN DE COURTENAY, Jan (1875) Opyt fonetiki rez’janskich govorov, Varsava-Peterburg 1895 Materialen zur südslawischen Dialektologie und Ethnographie. I.- Resianische Texte. St. Petersburg.

ČAVDEK, Julian et al. (2018) Mi, Slovenci v Italiji = Noi, sloveni in Italia = We, the Slovenes in Italy. Trst ; Gorica : Slovenska kulturno gospodarska zveza : Svet slovenskih organizacij.

DAPIT, Roberto (2001) Identità resiana fra « mito » e ideologia : gli effetti sulla lingua. Slavica Tergestina 9, 301-319.

LEONARD, Jean Léo/Gregor PERKO (2020) De la Val Resia à la Mura. Esquisse de modélisation diasystémique de la conjugaison slovène par le centre (transitionnel) et par les marges. Verbum XLII 1-2, Modélisation diasystémique, 85-129.

MUGDAN, Joachim (1984) Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929) – Leben Werk. Munich: Wilhelm Fink Verlag.

PALETTI, Luigi (ed.) (2016) Pagine di storia. Resoconti di Vita Resiana. Vol. V [1991-2000], Circulo Culturale Resiano “Rozajanski Dum”.

PIKE, Kenneth (1993) Talk, thought and thing: the emic road toward conscious knowledge. Dallas: Summer institute of Linguistics.

POPPER, Karl (1934) Logic der Forschung. Wien : Springer.

POPPER, Karl (1985) Conjectures et réfutations, La Croissances du savoir scientifique. Paris : Payot.

QUAGLIA, Sandro (2014) Le esperienze di turismo linguistico in Val Resia. Atti del convegno à cura di Luigia Negro Lingue e turismo. Le varianti locali delle lingue di minoranza come elementi di richiamo turistico, 68-71.

STANKIEWICZ, Edward (1988) The Place of J. Baudouin de Courtenay in the History of Modern Linguistics. Russian Linguistics 12-2, 133-145.

STEENWIJK, Han (1994a) Ortografia resiana / Tö jošt rozajanskë pïsanjë. Padova: CLEUP.

STEENWIJK, Han (1994b) Grammatica pratica resiana. Il sostantivo. Padova: CLEUP.

STEENWIJK, Han (1988) The fate of the circumflex sign in Baudouin de Courtenay’s resian notes. Studies in Slavic and General Linguistics, 11, Dutch Contributions to the Tenth International Congress of Slavists. Linguistics, 495-506.

STEENWIJK, Han (1987) Puzzling evidence: an accented vowel system based on baudouin de courtenay’s resian texts. Studies in Slavic and General Linguistics 10, Dutch Studies in South Slavic and Balkan Linguistics, 237-274.

STEINICKE, Ernst/Judith WALDER/Roland LÖFFLER/Michael BEISMANN (2011) Minorités linguistiques autochtones des Alpes italiennes. Revue de Géographie Alpine | Journal of Alpine Research [Online] 99-2 | 2011, http://journals.openedition.org/rga/1469, consulté le 14 juillet 2011.

STEINICKE, Ernst/Peter ČEDE/Roland LÖFFLER (2012) In-migration as a new process in demographic problem areas of the Alps. Ghost towns vs. amenity settlements in the alpine border area between Italy and Slovenia. Erdkunde 66-4, 329-344.

TERBORG, Roland/Laura GARCIA-LANDA (2013) The ecology of pressures: towards a tool to analyze the complex process of language shift and maintenance. A. Bastardas i Boada, À. Massip-Bonet (ed.) Complexity perspectives on language, communication and society. New York: Springer, 219-239.

TOSO, Fiorenzo (2008) Alcuni episodi di applicazione delle norme di tutela delle minoranze linguistiche in Italia. Ladinia XXXII, 165-222.

TRUJILLO TAMEZ, Isela/Roland TERBORG (2009) Un análisis de las presiones que causan el desplazamiento o mantenimiento de una lengua indígena de México: El caso de la lengua mixe de Oaxaca. Cuadernos Interculturales, Año 7, 12, 127-140.

Objavljeno

27.12.2021

Kako citirati

Léonard, J. L., & Djordjevic Léonard, K. (2021). Sociolingvistična opredelitev rezijanskega narečja. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 261–279. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.261-279

Številka

Rubrike

Članki