Arhitektura učbenikov angleščine

Notranja organiziranost učbeniških enot

Avtorji

  • Janez Skela Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Lara Burazer Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.383-407

Ključne besede:

učna gradiva za pouk angleščine, vrednotenje učbenikov, proces ustvarjanja učbenikov, formati učnih enot, didaktični pristopi v učbenikih

Povzetek

Pričujoči članek poskuša izoblikovati na procesu snovanja učbenikov temelječ pristop k vrednotenju učbenikov s posebnim poudarkom na notranji organiziranosti učnih enot, in sicer na dveh ravneh – v okviru posamezne učne enote in med njimi. Prepričani smo, da proučevanje učbenikov z vidika snovalca gradiv dodatno osvetljuje proces vrednotenja učbenikov. Na procesu snovanja učbenikov temelječ pristop k vrednotenju učbenikov, predlagan v članku, močno presega hitre in pogosto površne metode vrednotenja, ki temeljijo na spisku kriterijev in s katerimi si učitelji navadno pomagajo pri izbiri učbenikov. Povedano drugače, na procesu snovanja učbenikov temelječ pristop k vrednotenju učbenikov učiteljem omogoča vpogled v ‘arhitekturo’ učbenikov. Na tem ‘potovanju v središče učbenikov angleščine’ poskušamo osvetliti, kako so tujejezikovna učna gradiva reševala enigmo razgibanega in spremenljivega združevanja vsebine (Kaj) in pedagogike/načina poučevanja (Kako).

Pri predstavitvi procesa snovanja učbenikov izhajamo iz predpostavke, da je vedno obstajala široka teoretična in pedagoška podlaga, ki lahko zaznamuje vsebino in ustroj učbenikov angleščine in na katero se avtorji učbenikov lahko sklicujejo. Prispevek v nadaljevanju obravnava tri stopnje procesa ustvarjanja učbenikov, pri čemer je posebna pozornost posvečena podrobni analizi kompleksnega vprašanja zgradbe učne enote na dveh ravneh – znotraj enote in med njimi. Posvečamo se različnim formatom zgradbe učne enote, njenim sestavnim delom, načinom zagotavljanja koherence skozi enoto in didaktičnim pristopom, na katerih enota temelji. Zadnja postavka vodi k zaključku, da današnja gradiva za pouk angleščine nastajajo kot odziv na ocenjene tržne potrebe, ki so pogosto v neskladju z najnovejšimi spoznanji na področju poučevanja angleščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ABBS, Brian/Ingrid FREEBAIRN (1986) Discoveries 2. London: Longman.

ALEXANDER, Louis G./Janet TADMAN (1972) Target 1. An Audio-Visual English Course for Secondary Schools. London: Longman.

BELL, Roger T. (1981) An Introduction to Applied Linguistics: Approaches and Methods in Language Teaching. London: Batsford Academic and Educational.

BERARDO, Sacha A. (2007) Designing a Language Learning Syllabus. Rome: ARACNE editrice S.r.l. https://www.researchgate.net/publication/266559020_Designing_a_Language_Learning_Syllabus (Retrieved: 20 July 2021)

BLUNDELL, Jon/Jonathan HIGGENS/Nigel MIDDLEMISS (1982) Function in English. Oxford: Oxford University Press.

BOLITHO, Rod (2008) Materials Used in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Tomlinson, B. (ed.), English Language Learning Materials: A Critical Review. London: Continuum, 213–22.

BRUMFIT, Christopher J. (1981) Teaching the ‘general’ student. Johnson, K./K. Morrow (eds.), Communication in the Classroom. Harlow: Longman, 46–51.

CHASTAIN, Kenneth (1988) Developing Second-Language Skills: Theory and Practice. New York and London: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers.

Commonwealth Office of Education (1965) Situational English. Longman: London.

COOK, Vivian (2001) Second Language Learning and Language Teaching. (2nd ed.). London: Edward Arnold.

COOK, Vivian (2008) Second Language Learning and Language Teaching. (4th ed.). London: Hodder Education.

CREWE, Jonathan (2011) How far do ‘global’ ELT coursebooks realize key principles of Communicative Language Teaching (CLT) and enable effective teaching-learning? [Unpublished MA Dissertation]. University of Birmingham. https://www.birmingham.ac.uk/documents/college-artslaw/cels/essays/matELTtesldissertations/crewedissertation.pdf (Retrieved: 2 August 2021)

CUNNINGSWORTH, Alan (1995) Choosing your Coursebook. Oxford: Heinemann.

DÖRNYEI, Zoltan (2009) Communicative language teaching in the 21st century: The ‘principled communicative approach’. Perspectives XXXVI (2), 33–43. https://www.academia.edu/2695369/Communicative_Language_Teaching_in_the_21st_Century_the_Principled_Communicative_Approach_ (Retrieved: 12 August 2021)

EDGE, Julian/Sue GARTON (2009) From Experience to Knowledge in ELT. Oxford: Oxford University Press.

ELLIS, Rod (2010) Second language acquisition research and language-teaching materials. Harwood, N. (ed.), English Language Teaching Materials: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 33–57.

GATENBY, Edward V. (1952) A Direct Method English Course. London: Longmans, Green.

GRANT, Neville (1987) Making the most of your Textbook. London & New York: Longman.

GRAVES, Kathleen (1996) A framework of course development processes. Graves, K. (ed.), Teachers as Course Developers. Cambridge: Cambridge University Press, 12–38.

HALL, Graham (2011) Exploring English Language Teaching: Language in Action. London: Routledge.

HARLAN ‘00, Kristina (2000) Foreign Language Textbooks in the Classroom: Bridging the Gap Between Second Language Acquisition Theory and Pedagogy. Honors Projects. Paper 5. http://digitalcommons.iwu.edu/hispstu_honproj/5 (Retrieved: 10 July 2021)

HOPKINS, Andy (1996) Guide for Textbook and Materials Writers. Strasbourg: Council of Europe.

HUBBARD, Peter/Hywel JONES/Barbara THORNTON/Rod WHEELER (1983) A Training Course for TELT. Oxford: Oxford University Press.

HUTCHINSON, Tom/Alan WATERS (1987) English for Specific Purposes: A learning-centred approach. Cambridge: Cambridge University Press.

KELLY, Louis G (1969) 25 Centuries of Language Teaching: 500 BC – 1969. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers.

KUMARAVADIVELU, B. (1994) The postmethod condition: (E)merging strategies for second/foreign language teaching. TESOL Quarterly 28 (1), 27–48.

LITTLEJOHN, Andrew (1992) Why are English Language Teaching materials the way they are? [PhD dissertation]. Lancaster: Lancaster University. http://www.andrewlittlejohn.net/website/books/Littlejohn%20phd%20chapter%201.pdf (Retrieved: 10 July 2021)

LITTLEJOHN, Andrew (2012) Language Teaching Materials and the (Very) Big Picture. Electronic Journal of Foreign Language Teaching 9 (1), 283–97. https://e-flt.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/09/v9s12012/littlejohn.pdf (Retrieved: 5 August 2021)

LOW, Graham (1989) Appropriate design: the internal organisation of course units. Johnson, R. K. (ed.), The Second Language Curriculum. Cambridge: Cambridge University Press, 136–54.

McGRATH, Ian (2002) Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburgh: Edinburgh University Press.

MEDGYES, Peter (1999) The Fifth Paradox: What’s the English Lesson All About? Kennedy, C. (ed.), Innovation and Best Practice. Harlow: Longman, 133–45.

MISHAN, Freda (2021) The Global ELT coursebook: A case of Cinderella’s slipper? Language Teaching, 1–16. https://doi.org/10.1017/S0261444820000646 (Retrieved: 20 August 2021)

MURPHY, Robert S. (2018) The Concept of Syllabus Design and Curriculum Development: A Look at Five Major Syllabus Designs. Faravani, A./M. Zeraatpishe/M. Azarnoosh/H. R. Kargozari (eds.), Issues in Syllabus Design. Rotterdam: Sense Publishers, 1–23. https://www.researchgate.net/publication/322852723_The_Concept_of_Syllabus_Design_and_Curriculum_Development_A_Look_at_Five_Major_Syllabus_Designs (Retrieved: 21 August 2021)

NUNAN, David (1991) Language Teaching Methodology: A textbook for teachers. Hemel Hempstead: Prentice Hall.

O’NEILL, Robert (1982) Why Use Textbooks? ELT Journal 36 (2), 104–11.

PHILLIPS, Sarah (1993) Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

RENSHAW, Jason (2011) Coursebook layout and the Pillars of Distraction. Learning Twigs blog. https://jasonrenshaw.typepad.com/jason_renshaws_web_log/2011/02/coursebook-layout-and-the-pillars-of-distraction.html (Retrieved: 21 August 2021)

RICHARDS, Jack C. (2001) Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

RICHARDS, Jack C. (2015) Key Issues in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

RIMMER, Wayne (2013) Will we be using them in 60 years’ time? The future as a matter of coursebooks. International House Journal, issue 34. http://ihjournal.com/will-we-be-using-them-in-60-years%e2%80%99-time-the-future-as-a-matter-of-course-books-by-wayne-rimmer (Retrieved: 25 August 2021)

SCHNEIDER, Daniel K. (2008) Textbook writing tutorial. http://edutechwiki.unige.ch/en/Textbook_writing_tutorial (Retrieved: 20 August 2021)

SKELA, Janez (2013) A retrospective view of English language learning materials produced in Slovenia from 1945 to the present. ELOPE 10: 97–124.

SKELA, Janez (2019) A Journey Through the Landscapes of Language Education. Kostoulas, A. (ed.), Challenging Boundaries in Language Education. Cham: Springer, pp. 15–32.

SOARS, John/Liz SOARS (2006) New Headway Intermediate. (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

STERN, Hans H. (1983) Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

TOMLINSON, Brian (2013) Second language acquisition and materials development. Tomlinson, B. (ed.), Applied Linguistics and Materials Development. London: Bloomsbury, 11–29.

TOMLINSON, Brian/Hitomi MASUHARA (2018) The Complete Guide to the Theory and Practice of Materials Development for Language Learning. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.

UR, Penny (1996) A Course in Language Teaching: Practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press.

UR, Penny (2012) A Course in Language Teaching: Practice and theory. (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

van EK, Jacob A./John L. M. TRIM (1990) Threshold Level 1990. Strasbourg: Council of Europe Press.

VÂN, Hoang V. 2015. The Development of the Ten-Year English Textbook Series for Vietnamese Schools under the National Foreign Language 2020 Project: A Cross-Cultural Collaborative Experience. VNU Journal of Science: Foreign Studies 31 (3): 1–17. https://www.researchgate.net/publication/326718574_The_Development_of_the_Ten-year_English_Textbook_Series_for_Vietnamese_Schools_under_the_National_Foreign_Languages_2020_Project_A_Cross-cultural_Collaborative_Experience (Retrieved: 10 July 2021)

VINEY, Peter/Karen VINEY (1989) Grapevine 1. Oxford: Oxford University Press.

WHITE, Ronald V. (1988) The ELT Curriculum: Design, Innovation and Management. Oxford (UK) & Cambridge (USA): Blackwell.

YALDEN, Janice (1987) Principles of Course Design for Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Objavljeno

27.12.2021

Kako citirati

Skela, J., & Burazer, L. (2021). Arhitektura učbenikov angleščine: Notranja organiziranost učbeniških enot. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 383–407. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.383-407

Številka

Rubrike

Članki