Deutsch als Fremdsprache im Kindesalter

Avtorji

  • Mojca Leskovec Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.587-588

Ključne besede:

poučevanje tujih jezikov, nemščina, zgodnje in srednje otroštvo

Povzetek

Univerzitetni učbenik Deutsch als Fremdsprache im Kindesalter (slov. Nemščina kot tuji jezik v otroštvu) avtoric Andreje Retelj in Brigite Kosevski Puljić glede na trenutno politiko (ne)zaposlovanja diplomantov in diplomantk jezikovnih programov pedagoških smeri kot učiteljev in učiteljic tujih jezikov v prvi triadi osnovnega šolstva za matično fakulteto predstavlja pomemben prispevek k razvoju strateško pomembnega področja poučevanja tujih jezikov v zgodnjem in srednjem otroštvu. Delo pri tem presega okvire ciljne skupine študentov in študentk pedagoške smeri drugostopenjskega študijskega programa nemščina, saj s svojo vsebino prav tako naslavlja učitelje in učiteljice nemščine kot tujega jezika v šolski praksi; čeprav spisano v nemškem jeziku, pa je priporočljivo pregledno branje in vir praktičnih idej za izvedbo učnih ur tudi za (bodoče) učitelje in učiteljice drugih tujih jezikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

RETELJ, Andreja/KOSEVSKI PULJIĆ, Brigita (2020). Deutsch als Fremdsprache im Kindesalter. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2021

Številka

Rubrika

Recenzije

Kako citirati

Leskovec, M. (2021). Deutsch als Fremdsprache im Kindesalter. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 587-588. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.587-588