Valenčni model

Didaktično sredstvo za poučevanje/učenje italijanščine L2

Avtorji

  • Jana Kenda Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.519-536

Ključne besede:

metajezikovne sposobnosti, valenčni model, glagolska vezljivost, obvezni/neobvezni elementi stavka, togost/elastičnost besedil

Povzetek

Valenčni model, ki obravnava glagol kot osrednjo in generativno prvino stavka, ki se mora združiti z določenim številom elementov zato da uresniči minimalni smiselni izraz, se uporablja tudi v okviru poučevanja/učenja italijanščine kot tujega jezika.

V članku so poudarjene glotodidaktične prednosti valenčnega modela. Te se kažejo predvsem v pomenu, ki se pripisuje nepogrešljivi povezavi med pomenom in skladnjo ter korelaciji med stavkom in besedilom. V zvezi s tem se učenec nauči (i) razmišljati o obveznih in neobveznih elementih stavka ter upoštevati parametre, s katerimi glagol določa in spreminja svojo argumentativno strukturo glede na svoj pomen, in (ii) preoblikovati posamezne stavčne elemente iz samostalniških izrazov v odvisne stavke. Urjenje sposobnosti preoblikovanja samostalniškega elementa v stavčnega v isti skladenjski funkciji je pomemben učni proces, saj učenca navaja na izražanje istega pojma z različnimi jezikovnimi strukturami. Članek poudarja didaktično uporabnost opisa stavka po valenčnem modelu tudi za pristop k analizi besedila z vidika klasifikacije besedilne tipologije na podlagi stopnje togosti/elastičnosti besedil: učenec se nauči izmeriti odstopanje med načinom uporabe jezika na sistemski ravni (ki ga predstavlja struktura standardnega stavka) in načinom, kako se ta pojavlja v dejanskih besedilih, kar ponazarja tesno povezavo med tema dvema dimenzijama jezika. 

Valenčni model ponuja tudi dragoceno učno podporo v obliki grafične predstavitve stavka s pomočjo radialnih krogov, ki olajšajo tako učenje teoretičnih postulatov kot tudi produktivno dejavnost učenca. Zaradi svoje prilagodljivosti je ta metoda združljiva z različnimi stopnjami znanja italijanščine ter z različnimi starostmi in kulturnimi ozadji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ANDORNO, Cecilia (2003) La grammatica italiana. Milano: Mondadori.

BIANCO, Maria Teresa/Marina BRAMBILLA/Fabio MOLLICA (ed.) (2015) Il ruolo della grammatica valenziale nell’insegnamento delle lingue straniere, Collana List (Lavori Interculturali sul tedesco n.7). Roma: Aracne.

BISANTI, Tatiana/Gabriella DONDOLINI SCHOLL/Elena CARRARA/Livia NOVI/Davide SCHENETTI (ed.) (2013) Aggiornamenti n. 03, München: ADI e.V.

CAMODECA, Carmela (2013) La grammatica valenziale. Descrizione e proposte di sperimentazione nella didattica dell'italiano L2. In: Aggionamenti 03, 24–36.

COLOMBO, Adriano/Giorgio GRAFFI (2019) Capire la grammatica. Il contributo della lingusitica. Roma: Carocci.

DUSO, Elena Maria/Walter PASCHETTO (2019) (ed.) Riflessione sulla lingua e modello valenziale, atti dei corsi di formazione per insegnanti sulla grammatica valenziale (Università degli Studi di Padova ott/febb 2017/2018 - ott/giu 2018-2019). Italiano LinguaDue, 11/2-2019.

DUSO, Elena Maria (2019) «C'è grammatica e grammatica...». Perché un corso sul modello valenziale? In: DUSO, Elena Maria/Walter PASCHETTO (2019), 222–248.

GILARDONI, Silvia/Daniela CORZUOL (2016) Il modello della grammatica valenziale per l’italiano L2. Una sperimentazione in atto in contesto scolastico. In: Nuova secondaria XXXIV (2), 81-89.

LO DUCA, Maria Grazia (2006) Si può salvare l'analisi logica?. In: La Crusca per voi 33. 29 agosto 2021. https://www.iclipunti.edu.it.

NITTI, Paolo (2016) Modelli per l'insegnamento della grammatica dell'italiano. Scuola e didattica n. 10. Brescia: La Scuola Edizioni.

PRANDI, Michele/Cristiana DE SANTIS (20193 [20061, 20112] Manuale di linguistica e grammatica italiana. Torino: UTET.

SABATINI, Francesco (1984; 1990) La comunicazione e gli usi della lingua. Torino: Loescher.

SABATINI, Francesco (2004) Lettera sul ritorno alla grammatica. https://giscel.it/wp-

content/uploads/2019/11/Sabatini-Lettera-sulla-grammatica.pdf.

SABATINI, Francesco/ Carmela CAMODECA/Cristiana DE SANTIS (2011) Sistema e testo. Torino: Loescher.

SABATINI, Francesco/Carmela CAMODECA/Cristiana DE SANTIS (2015) Il modello valenziale. e un modello testuale correlato, nella didattica dell’italiano L1 e L2. In: M. Bianco, M.T. Brambilla, F. Mollica, Il ruolo della grammatica valenziale nell’insegnamento delle lingue straniere, 33–58.

SABATINI, Francesco (2019) Grammatica (perché, quando e come) e pratica testuale. In: DUSO, Elena Maria/Walter PASCHETTO (2019), 249–254.

SALVI, Giampaolo/Laura VANELLI (2004) Nuova grammatica italiana. Bologna: Il Mulino.

SCHWARZE, Christoph (2009) Grammatica della lingua italiana. Roma: Carocci.

TESNIÈRE, Lucien (1959) Eléments de Syntaxe Structurale. Paris: Librairie C. Klincksieck., trad.it. Elementi di sintassi strutturale. (ed. italiana a cura di Proverbio G., Trocini Cerrina A.) (2008). Torino: Rosenberg&Sellier.

VANELLI, Laura (2019) Modelli di frase a confronto: punti di forza e nodi critici della grammatica valenziale. In: DUSO, Elena Maria/Walter PASCHETTO (2019), 364–378.

Objavljeno

27. 12. 2021

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Valenčni model: Didaktično sredstvo za poučevanje/učenje italijanščine L2. (2021). Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 519-536. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.519-536