Vizualni mediji pri pouku tujega jezika

Avtorji

  • Brigita Kosevski Puljić Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Andreja Retelj Gimnazija Novo mesto

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.5.81-94

Povzetek

Avtorici predstavljata vlogo vizualno podprtega pouka tujih jezikov v dobi sodobne tehnologije. Predstavljata empirično študijo, ki sta jo izvedli med učiteljicami nemščine, da bi ugotovili, kako uporabljajo interaktivno tablo za razvijanje tujejezične zmožnosti s pomočjo vizualnih pripomočkov. Njune ugotovitve kažejo, da večina učiteljev uporablja interaktivno tablo kot pripomoček za poučevanje in ne kot pripomoček za učenje. Avtorici predlagata, da se načrtuje pouk tujega jezika s pomočjo sodobne tehnologije dejavnostno, osredinjeno na učni proces in na učenca, da se bo le-ta lažje in bolj smiselno učil, in naj se tehnologija ne uporablja zgolj za privlačnejši pouk.

Ključne besede: vizualizacija, vizualni mediji, interaktivna tabla, aktivna vloga učencev

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2013

Kako citirati

Kosevski Puljić, B., & Retelj, A. (2013). Vizualni mediji pri pouku tujega jezika. Vestnik Za Tuje Jezike, 5(1-2), 81–94. https://doi.org/10.4312/vestnik.5.81-94

Številka

Rubrike

Didaktika tujih jezikov