Phraseme beim DaF-Unterricht (Frazemi pri pouku nemščine kot tujega jezika)

Avtorji

  • Lucija Križaj

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.5.165-182

Povzetek

Frazemi so vsakdanje fraze, ki se pojavljajo na vsakem koraku, zato menim, da poučevanje tujejezičnih frazemov v šolah ne bi smeli zanemarjati. Članek je povzetek diplomskega dela z istim naslov (Frazem pri pouku nemščine kot tujega jezika). Cilj diplomske naloge je bil sestaviti pet učnih priprav za poučevanje frazemov pri pouku nemščine kot tujega jezika.
Priprava na poučevanje frazemov ni tako lahka kot poučevanje snovi iz učbenika: potrebne so drugačne priprave, znanja ter spretnosti. Učne priprave se nanašajo na učbenik za gimnazijsko izobraževanje Studio d B1. Pri vsaki učni uri se obravnava najmanj pet (5) frazemov, ki so posredno ali neposredno povezani s temo iz učbenika. Osnova vsake učne priprave je „štiristopenjski frazeodidaktični korak“: (1) iskanje frazema v besedilu, (2) razumevanje frazema preko besedila, slike, slovarja ali asociacij, (3) utrjevanje s pomočjo različnih nalog ter (4) uporaba frazemov.
Menim, da dijaki s poznavanjem in z uporabo frazemov spoznajo tudi kulturo ciljnega jezika ter se tako jeziku kulturološko približajo.

Ključne besede: frazem, frazeodidaktika, frazeodidaktični korak, poučevanje, učni načrt.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2013

Kako citirati

Križaj, L. (2013). Phraseme beim DaF-Unterricht (Frazemi pri pouku nemščine kot tujega jezika). Vestnik Za Tuje Jezike, 5(1-2), 165–182. https://doi.org/10.4312/vestnik.5.165-182

Številka

Rubrike

Didaktika tujih jezikov