Difficoltà di pronuncia dei parlanti sloveni nell’apprendimento della lingua italiana (Težave pri izgovarjavi slovenskih govorcev med učenjem italijanskega jezika)

Avtorji

  • Kaja Katarina Brecelj Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.5.183-199

Povzetek

La fonetica assume un ruolo importante nel campo glottodidattico poiché non facilita solo lo sviluppo d’una pronuncia accurata e consapevole ma aiuta l’insegnante a prevenire alcune difficoltà di pronuncia. Nel presente articolo cerco di constatare quali difficoltà fonetiche e fonologiche, che i parlanti sloveni manifestano durante l’apprendimento della lingua italiana, sono piú frequenti e quali di esse sono prevedibili. Nella parte teorica s’illustra la situazione ortoepica della lingua italiana e quella slovena, una breve analisi fonetica e fonologica delle due lingue in questione, con la descrizione dei suoni fonetici e della loro produzione, la posizione e la funzione dell’accento nonché alcuni fenomeni fonetici e fonologici propri della lingua italiana e slovena. La parte empirica comprende l’analisi delle registrazioni svolte su tre parlanti sloveni per individuare le loro maggiori difficoltà.

Parole chiave: fonetica, fonologia, pronuncia, italiano, sloveno

 

 

Fonetika igra na področju glotodidaktike pomembno vlogo, saj omogoča razvoj natančne in zavestne izgovarjave, učitelju pa pomaga preprečevati nekatere nepravilnosti študentove izgovarjave. V prispevku poskušam ugotoviti katere fonetične in fonološke težave, ki se pojavljajo pri izgovarjavi slovenskih govorcev med učenjem italijanskega jezika, so najbolj pogoste in katere od njih predvidljive. V teoretičnem delu je opisano italijansko in slovensko pravorečje, kratka fonetična in fonološka analiza obeh jezikov z opisom fonetičnih zvokov in njihovega proizvajanja, položaj in funkcije naglasa ter nekateri fonetični in fonološki pojavi, značilni za italijanski in slovenski jezik. Empirični del je sestavljen iz analize zvočnega zapisa treh slovenskih govorcev s ciljem ugotavljanja morebitnih težav.

Ključne besede: fonetika, fonologija, izgovarjava, italijanščina, slovenščina

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2013

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Brecelj, K. K. (2013). Difficoltà di pronuncia dei parlanti sloveni nell’apprendimento della lingua italiana (Težave pri izgovarjavi slovenskih govorcev med učenjem italijanskega jezika). Vestnik Za Tuje Jezike, 5(1-2), 183-199. https://doi.org/10.4312/vestnik.5.183-199