Republiško tekmovanje iz italijanščine kot drugega in kot tujega jezika: percepcija uspešnosti med osnovnošolci in dijaki

Avtorji

  • Darja Mertelj Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Daša Stanič Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.5.201-216

Povzetek

Namen prispevka je predstaviti, po kratkem pregledu zgodovine tekmovanja iz tujih jezikov in sestavi sedanjega državnega tekmovanj iz italijanščine kot tujega in kot drugega jezika, izsledke na podlagi vprašalnika med učenci osnovnih in srednjih šol, ki so se letos udeležili državnega tekmovanja. Gre za vprašanja, namenjena njihovim občutkom (ne)uspeha pri posamičnih sklopih tekmovalne pole, in preferencam teh nadpovprečno uspešnih učencev do posamičnih segmentov jezikovnega znanja, ki so bili sestavni del tekmovalnih pol: bralno razumevanje, besediščem slovnica, medkulturne vsebine, zapisana ustna ‘komunikacija’, pisni sestavek.

Ključne besede: italijanščina, tuji/drugi jezik, ocenjevanje, uspešni učenci, zaznavanje uspeha.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2013

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Mertelj, D., & Stanič, D. (2013). Republiško tekmovanje iz italijanščine kot drugega in kot tujega jezika: percepcija uspešnosti med osnovnošolci in dijaki. Vestnik Za Tuje Jezike, 5(1-2), 201-216. https://doi.org/10.4312/vestnik.5.201-216