Vlastiti identitet u tuđim očima

Avtorji

  • Meta Lah Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.599-600

Ključne besede:

učenje tujega jezika, podoba tujca, podoba drugega, italijanstvo, imagologija, glotodidaktika

Povzetek

Znanstvena monografija Vlastiti identitet u tuđim očima Dubravke Dubravec Labaš predstavlja nadaljevanje avtoričine doktorske disertacije in je plod več kot dvajsetletnega raziskovanja italijanskega jezika in kulture. Obširno, skoraj 500 strani obsegajoče delo, je členjeno v tri širša poglavja: Tujec kot drugi v učenju tujega jezika (Stranac kao drugi u učenju stranog jezika), Imagologija in Glotodidaktika in imagologija. Trem obširnejšim delom sledijo še krajša poglavja o lastni identiteti v tujih očeh (Vlastiti identitet u tuđim očima), predstavah o drugem in sebi (Predodžba o drugome in predodžba o sebi), možnostih uporabe rezultatov izvedenih raziskav pri poučevanju italijanščine kot tujega jezika in imagologiji in zelo obširna bibliografija. Monografijo sklenejo priloge: primeri besedil iz učbenikov, anketni vprašalniki, uporabljeni v raziskavah in tabele z rezultati.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

DUBRAVEC LABAŠ, Dubravka (2021). Vlastiti identitet u tuđim očima. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2021

Številka

Rubrika

Recenzije

Kako citirati

Lah, M. (2021). Vlastiti identitet u tuđim očima. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 599-600. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.599-600