Večstavčna skladnja pri pouku italijanščine - učenci med transferom in interferenco

Avtorji

  • Darja Mertelj Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Mirjam Premrl Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.5.217-238

Povzetek

Pri poučevanju italijanščine kot tujega/drugega jezika, je možno zelo zgodaj opaziti negotovost učencev pri uporabi vezniških besed in glagolskih časov. Časovnost, dobnost in modalnost so v jezikovnem sistemu italijanščine izražene v precejšni meri drugače, v marsikaterem primeru pa gre za le navidezni paralelizem. Vsekakor, ‘prave’ podobnosti izrabljamo v procesu učenja na osnovi pozitivnega transfera, dozdevne podobnosti in razlike s slovenščino pa je potrebno razjasniti oz. uzavestiti, da se skuša preprečiti pojave negativnega transfera (interference). V tem procesu je nujno razvijati jezikovno zavest za dotične jezike, tudi na osnovi kontrastivnih vpogledov v jezikovne sisteme. Nekaj težavnih mest je prikazanih na primeru konkretnega besedila, primernega za raven B1, povezanih s pripravo niza nalog, ki naj razvijajo znanje o večstavčni skladnji in zavest o jeziku.

Ključne besede: italijanščina, tuji/drugi jezik, večstavčna skladnja, transfer, jezikovno uzaveščanje

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2013

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Mertelj, D., & Premrl, M. (2013). Večstavčna skladnja pri pouku italijanščine - učenci med transferom in interferenco. Vestnik Za Tuje Jezike, 5(1-2), 217-238. https://doi.org/10.4312/vestnik.5.217-238