Ideološki cilji v gradivih osnovnošolskih učbenikov za francoščino

Avtorji

  • Zineb Haroun Univerza Constantine 1, Alžirija

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.225-242

Ključne besede:

cilji, ideologije, besedila, literarna besedila, didaktizirana besedila

Povzetek

Osnovnošolski učbeniki nedvomno ponujajo izhodišče za obravnavo ideoloških vprašanj in širjenje družbenih vrednot. Tudi v alžirskem izobraževalnem sistemu je mogoče zaznati težnje po prenosu aksioloških vrednot. Učbenik za pouk francoščine v šestem razredu osnovnošolskega izobraževanja je zasnovan zlasti na odlomkih literarnih del. Od leta 2003 dalje je potekala reforma učnih načrtov v drugem obdobju osnovnošolskega izobraževanja; v petem razredu je tako predvidena uporaba učbenika, ki temelji izključno na didaktiziranih besedilih. V luči te ugotovitve smo zasnovali raziskavo, katere namen je bil proučiti, kako prehod od literarnih k didaktiziranim besedilom vpliva na širjenje ideologij, predstavljenih v besedilih za bralno razumevanje v obeh učbenikih. V raziskavi smo se osredotočili zlasti na način posredovanja ideologij, in sicer na sestavo obeh učbenikov z vidika vrste besedil, iz katerih je mogoče jasno razbrati ideološke cilje, povezane s socializmom in demokracijo. V sklopu raziskave smo izvedli tudi kategorizacijo besedil v obeh učbenikih, da bi ugotovili, katere tematike so obravnavane v posameznih besedilih in v kolikšni meri so zastopane v posameznem učbeniku. Na koncu smo na podlagi študije primera s kakovostno analizo poskušali ugotoviti, katere ideologije so predstavljene v besedilih, ki obravnavajo določeno tematiko. Raziskava je pokazala, da so v učbenikih zastopane ideologije, povezane z religijo, identiteto in univerzalnimi vrednotami. Posredujejo jih besedila, ki so neposredno ali posredno povezana s tematikami islama, alžirske zgodovine in osvobodilnega boja, človeških vrlin in napak ter ohranjanja živalskega in rastlinskega sveta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ADAM, Jean-Michel (1994) Le texte narratif. Paris : Nathan Université.

ALTHUSSER, Louis (1970) Idéologie et Appareils idéologiques d’État (Notes pour une recherche). La pensée 151, 67-125.

AUBIN, Paul (2006) Trois cents ans de manuels scolaires au Québec. Montréal : Bibliothèque et Archives Nationales du Québec.

BAILLY, Danielle (1998) Les mots de la didactique des langues, le cas de l’anglais. Lexique. Paris : Ophrys.

BERTRAND, Jean-Pierre (2007) Haro sur l’idéologie, COnTEXTES 2. En ligne. 08 décembre 2021 : http://contextes.revues.org/index218.html. DOI: https://doi.org/10.4000/contextes.218

BRUILLARD, Éric (2005) Les manuels scolaires questionnés par la recherche. É. Bruillard (dir.), Manuels scolaires. Regards croisés. Caen : CRDP de Basse Normandie, 13-36.

CÔTÉ, Luc (1996) Les Idéologies dans l’Idéologie : une structure complexe dans la philosophie de Louis Althusser (Mémoire de maitrise en Arts. Philosophie). Université du Québec à Trois- Rivières.

DUFAYS, Jean-Louis/Louis GEMENNE/Dominique LEDUR (2005) Pour une lecture littéraire : Histoire, théories, pistes pour la classe. Bruxelles : De Boeck Supérieur. DOI: https://doi.org/10.3917/dbu.dufay.2005.01

ECO, Umberto (1985) Lector in fabula. Paris : Bernard Grasset.

GENGEMBRE, Gérard (1996) Les grands courants de la critique littéraire. Paris : Seuil.

HENRY, Michel (2008) Le socialisme selon Marx. Paris : Les éditions Sulliver.

JAKUBOWSKI, Franz. (1976) Les superstructures idéologiques dans la conception matérialiste de l’histoire. Paris : Éditions de l’Atelier.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 4, 27 janvier 2008.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 33, 23 avril 1976.

KATEB, Kamel (2005) École, population et société. Paris : L’Harmattan.

MAPPA, Sophia (1997) Essai historique sur l’intérêt général : Europe, Islam, Afrique coloniale. Paris : Karthala Éditions.

MARX, Karl/Friedrich ENGELS (1848) Manifeste du parti communiste (Traduction française, Laura Lafarge, 1893). Paris : Les Éditions sociales. En ligne. 08 décembre 2021 : Microsoft Word - labriola_appen_manifeste.doc (uqac.ca).

MATTEI, Aurelio (2000) Manuel de Micro-économie. Paris/Genève : Les librairies Droz. DOI: https://doi.org/10.3917/droz.matte.2000.01

MINISTÈRE de l’ÉDUCATION NATIONALE (1984) Guide du maitre de la 6e année fondamentale. Alger : INRP.

MINISTÈRE de l’ÉDUCATION NATIONALE (1985) Livre unique de français. 6e année fondamentale. Alger : IPN.

MINISTÈRE de l’ÉDUCATION NATIONALE (2006) Programme de français. 5e année primaire. Alger : ONPS.

MINISTÈRE de l’ÉDUCATION NATIONALE (2008) Manuel de français. 5e année primaire. Alger : ONPS.

MINISTERE de l’ÉDUCATION NATIONALE (2009) Programme de français. 5e année primaire. Alger : ONPS.

MOREAU, Daniel (2006) Les manuels, transmission simple ou construction originale ? Analyse de trois manuels d’histoire nationale. M. Lebrun (dir.), Le manuel scolaire, un outil à multiple facettes. Québec : Presses de l’université du Québec, 251-274.

MUCCHIELLI, Alex (2009) Thématique (analyse de contenu). A. Mucchielli (dir.) Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines. Paris : Armand Colin, 36-38. DOI: https://doi.org/10.3917/arco.mucch.2009.02

PLASSARD, Freddie (2007) Lire pour Traduire. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle.

ROSIER, Jean-Marie/Didier DUPONT/Yves REUTER (2002) S’approprier le champ littéraire : propositions pour travailler l’institution littéraire en classe de français. Bruxelles : De Boeck Supérieur.

Objavljeno

23.12.2022

Kako citirati

Haroun, Z. (2022). Ideološki cilji v gradivih osnovnošolskih učbenikov za francoščino. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 225–242. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.225-242

Številka

Rubrike

Članki