Vpliv ideologije na slovensko recepcijo romana in filma V vrtincu

Avtorji

  • Janko Trupej

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.129-146

Ključne besede:

ameriška književnost, Margaret Mitchell, V vrtincu, recepcija, ideologija

Povzetek

Slovenska recepcija romana in filma V vrtincu se je v zadnjih osmih desetletjih precej spreminjala. Pred drugo svetovno vojno so bili odzivi pretežno naklonjeni tako v levo kot v desno usmerjenih publikacijah; celo karakterizacija pripovednih oseb, ki je pozneje zaradi stereotipnega prikazovanja Afroameričanov postala sporna, je bila v večini tedanjih recenzij izpostavljena kot nekaj pozitivnega. Po vzpostavitvi socialističnega sistema na slovenskem ozemlju pa zapisi o romanu oz. filmu postanejo bolj kritični in iz številnih je razvidna precej negativna nastrojenost do ZDA; to je najbolj značilno za prva povojna leta. Po otoplitvi odnosov med Jugoslavijo in Združenimi državami kmalu po sporu med Titom in Stalinom leta 1948 pa poleg kritičnih zapisov zasledimo tudi izrazito pozitivna mnenja o V vrtincu. Podobno heterogena recepcija je značilna tudi za približno dve desetletji po tem, ko je Jugoslavija soustanovila Gibanje neuvrščenih in se spet nekoliko bolj oddaljila od Zahoda. V zadnjem desetletju pred koncem socialističnega sistema v Sloveniji je bil V vrtincu v serijskih publikacijah omenjen občutno manj pogosto, v 90. letih prejšnjega stoletja pa se je o zadevnem romanu oz. filmu spet pisalo pogosteje. Niti v tistem desetletju niti v prvem desetletju novega tisočletja zapisi večinoma niso kritični do vsebine, v zadnjih desetih letih pa je bilo objavljenih več daljših člankov, ki poročajo o tem, da V vrtincu v izvirni kulturi postaja vedno bolj nesprejemljiv, predvsem zaradi tega, ker mu številni očitajo rasizem. Vendar avtorji in avtorice teh zapisov pretežno ne podajajo lastnih mnenj o problematiki, zaradi česar je sodobna recepcija romana oz. filma V vrtincu veliko manj zaznamovana z ideologijo kot je bilo značilno za obdobje socializma.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ASIM, Jabari (2007) The N Word: Who Can Say It, Who Shouldn’t, and Why. Boston: Houghton Mifflin.

BAJT, Drago (1997) Prevod kot objektivizacija subjektivnih meril. Majda Stanovnik (ur.), Kriteriji literarnega prevajanja. Prevajanje in terminologija. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 42–48.

BALDICK, Chris (2001) The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford/New York: Oxford University Press.

GÓMEZ-GALISTEO, M. Carmen (2011) The Wind Is Never Gone: Sequels, Parodies and Rewritings of Gone with the Wind. Jefferson, North Carolina/London: McFarland & Company, Inc.

GRISWOLD, Wendy (2013) Cultures and Societies in a Changing World. Thousand Oaks, California: SAGE Publications. DOI: https://doi.org/10.4135/9781452240534

GROSMAN, Meta (1993) Medkulturne funkcije književnega prevajanja. Majda Stanovnik (ur.), Prevod in narodova identiteta. Prevajanje poezije. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 6–10.

HASKELL, Molly (2009) Frankly, My Dear: Gone with the Wind Revisited. New Haven/London: Yale University Press.

JAUß, Hans Robert (1970) Literary History as a Challenge to Literary Theory. Prevod: Elizabeth Benzinger. New Literary History 2 (1), 7–37. DOI: https://doi.org/10.2307/468585

JAUß, Hans Robert (1998) Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Prevod: Tomo Virk. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

JEFF, Leonard J. (1999) ‘Gone with the Wind’ and Hollywood’s Racial Politics. The Atlantic, december. <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1999/12/gone-with-the-wind-and-hollywoods-racial-politics/377919/>. (Dostop 12. 12. 2021).

KAROLIDES, Nicholas J. (2006) Banned Books: Literature Suppressed on Political Grounds, Revised Edition. New York: Facts on File Inc.

KAROLIDES, Nicholas J./Margaret BALD/Dawn B. SOVA (2011) 120 Banned Books: Censorship Histories of World Literature, Second Edition. New York: Checkmark Books.

KOPECKÝ, Petr (2011) The Literary Front of the Cold War: John Steinbeck as an Ideological Object in the Eastern Bloc. Comparative American Studies: An International Journal 9 (3), 204–216. DOI: https://doi.org/10.1179/147757011X13045212814240

LEFEVERE, André (1992) Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London/New York: Routledge.

MITCHELL, Margaret (2014) The Scarlett Letters: The Making of the Film Gone with the Wind. John Wiley, Jr. (ur.). Lanham/Boulder/London/New York: Taylor Trade Publishing.

N. N. (2012) ‘Books That Shaped America’ Exhibition to Open June 25. Library of Congress. <https://www.loc.gov/item/prn-12-123/>. (Dostop 12. 12. 2021).

RYAN, Tim A. (2008) Calls and Responses: The American Novel of Slavery since Gone with the Wind. Baton Rouge: Louisiana State University Press. DOI: https://doi.org/10.2307/27694853

SCHUESSLER, Jennifer (2020) The Long Battle over ‘Gone with the Wind’. The New York Times, 14 junij. <https://www.nytimes.com/2020/06/14/movies/gone-with-the-wind-battle.html>. (Dostop 12. 12. 2021).

SOVA, Dawn B. (2006a) Banned Books: Literature Suppressed on Sexual Grounds, Revised Edition. New York: Facts on File Inc.

SOVA, Dawn B. (2006b) Banned Books: Literature Suppressed on Social Grounds, Revised Edition. New York: Facts on File Inc.

STEVENS, J. D. (1973) The Black Reaction to Gone with the Wind. Journal of Popular Film 2 (4), 366–371. DOI: https://doi.org/10.1080/00472719.1973.10661707

STEWART, Jacqueline (2020) Why we can’t turn away from ‘Gone with the Wind’. CNN, 25. junij. <https://edition.cnn.com/2020/06/12/opinions/gone-with-the-wind-illuminates-white-supremacy-Stewart 2020/index.html>. (Dostop 12. 12. 2021).

TRUPEJ, Janko (2014) Prevajanje rasističnega diskurza o temnopoltih v slovenščino. Primerjalna književnost 37 (3), 89–109. <http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-D39CUYFX>. (Dostop 15. 11. 2022).

TRUPEJ, Janko (2015) Recepcija štirih ameriških romanov in njihovih slovenskih prevodov v luči ideologije rasizma. Primerjalna književnost 38 (2), 213–235. <http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-BA7LQUEU>. (Dostop 15. 11. 2022).

TRUPEJ, Janko (2021) Responses to Gone with the Wind among Slovenians on the Other Side of the Atlantic. Acta Neophilologica 54 (1–2), 87–98. <https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/9969/9886>. (Dostop 12. 12. 2021). DOI: https://doi.org/10.4312/an.54.1-2.87-98

URH, Špela (2014) Anti-Roma Racism in Europe: Past and Recent Perspectives. Michael Lavalette in Laura Penketh (ur.), Race, Racism and Social Work: Contemporary Issues and Debates. Bristol: Policy Press, 115–130. DOI: https://doi.org/10.1332/policypress/9781447307082.003.0007

VENUTI, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility. London/New York: Routledge.

VENUTI, Lawrence (1998) The Scandals of Translation. London/New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203269701

WILEY, John, Jr. (2014a) Prologue: The Making of a Masterpiece. Margaret Mitchell, The Scarlett Letters: The Making of the Film Gone with the Wind. John Wiley, Jr. (ur.). Lanham/Boulder/London/New York: Taylor Trade Publishing, XIX–XXVIII.

WILEY, John, Jr., (2014b) Epilogue: Tomorrow Is Another Day. Margaret Mitchell, The Scarlett Letters: The Making of the Film Gone with the Wind. John Wiley, Jr. (ur.). Lanham/Boulder/London/New York: Taylor Trade Publishing, 421–427.

Prenosi

Objavljeno

23. 12. 2022

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Trupej, J. (2022). Vpliv ideologije na slovensko recepcijo romana in filma V vrtincu. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 129-146. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.129-146