Primerjava strategij učenja angleškega besedišča pri dvojezičnih in večjezičnih učencih

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.197-223

Ključne besede:

dvojezičnost, večjezičnost, osnovnošolci

Povzetek

Vprašanju jezikovne raznolikosti, ki zaradi globalizacije vse bolj zaznamuje sodobne družbe, dandanes posvečamo veliko pozornosti. Jezikovna raznolikost vpliva na načine sporazumevanja, saj so posamezniki prisiljeni k preseganju lastnih jezikovnih meja in učenju tujih jezikov, na katere gledajo kot na orodja za zadovoljevanje svojih potreb. Raziskovalci že dolgo časa intenzivno iščejo odgovor na vprašanje, ali dvo- oz. večjezični ljudje bolje razumejo proces učenja jezikov. V raziskavi smo zato skušali ugotoviti, ali dvojezični osnovnošolci pri učenju besedišča uporabljajo bistveno drugačne strategije kot njihovi večjezični vrstniki. Podlaga za našo raziskavo je bil Schmittov vprašalnik Vocabulary Learning Strategies Questionnaire iz leta 1997, ki smo ga prilagodili tako, da je bil ustrezen za zelo mlade učence, prav tako smo ga tudi prevedli v turščino, da bi učencem olajšali sodelovanje. Analiza rezultatov je pokazala, da večjezični učenci pri učenju besedišča na splošno pogosteje rabijo različne učne strategije kot dvojezični učenci. Pogostost rabe strategij učenja in utrjevanja novega besedišča pri večjezičnih učencih pripisujemo poznavanju strategij učenja novih jezikov, pa tudi njihovi prožni in ustrezni rabi. Rezultati raziskave so pokazali tudi bistveno večjo pogostost rabe kognitivnih in metakognitivnih strategij pri večjezičnih učencih. Izkušnje večjezičnih učencev pri učenju jezika prispevajo k njihovi avtonomiji pri načrtovanju in nadzoru lastnega učnega procesa, ta pa je tesno povezana s kognitivnimi in metakognitivnimi strategijami in jim zagotavlja tudi večji uspeh.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AL-SHUWAIREKH, Saleh (2001) Vocabulary learning strategies used by AFL (Arabic as a foreign language) learners in Saudi Arabia. (Unpublished doctoral dissertation). The University of Leeds School of Education. Leeds.

ARSLAN, Nese Hüsniye (2014). The Comparison of the use of language learning strategies of bilingual and multilingual students. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 57-75.

BRISLIN, Richard/ Walter LONNER /Robert THORNDIKE (1973) Crosscultural research methods.NY: John Wiley and Sons

BROHY, Claudine (2001) Generic and/or specific advantages of bilingualism in a dynamic plurilingual situation: The case of French as official L3 in the school of Samedan. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 4(1), 38–49. DOI: https://doi.org/10.1080/13670050108667717

CELİK-KORKMAZ, Şule (2013) Third language learning strategies of ELT learners studying either German or French. H. U. Journal of Education, 28(1), 92-104.

CENOZ, Jasone (2013) Defining multilingualism. Annual Review of Applied Linguistics. 33, 3-18. DOI: https://doi.org/10.1017/S026719051300007X

CIEŚLICKA, Anna (2000) The effect of language proficiency and L2 vocabulary learning strategies on patterns of bilingual lexical processing. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 36, 27-53.

COOK, James (2003) The changing L1 in the L2 user’s mind. In V. J. Cook (Ed.), Effects of the second language on the first (pp. 1-18). Clevedon: Multilingual Matters. DOI: https://doi.org/10.21832/9781853596346-003

EHRMAN, Madeline/Rebecca OXFORD (1995) Cognitive plus: Correlations of language learning success. Modern Language Journal, 79 (1), 67-89. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1995.tb05417.x

FESTMAN, Julia (2018) Vocabulary gains of mono- and multilingual learners in a linguistically diverse setting: Results from a German-English intervention with inclusion of home languages. Frontiers in Communication, 3, 1-15. DOI: https://doi.org/10.3389/fcomm.2018.00026

GRAHAM, Suzanne (2003) Learners’ metacognitive beliefs: A modern foreign languages case study. Research in Education, 70 (1), 9-20. DOI: https://doi.org/10.7227/RIE.70.2

GRIVA, Eleni/Stavros KAMAROUDIS /Athina GELADARI (2009) Young learners’ vocabulary strategies employment in a foreign language. Synergies Sud-Est européen, 2, 21-36.

GU, Yong Qi/Robert Keith JOHNSON (1996) Vocabulary learning strategies and language learning out- comes. Language Learning, 46(4), 643- 679. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1996.tb01355.x

HAMERS, Josaine/Michel BALANC (1989) Bilinguality and bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press.

HARMER, Jeremy (1994) The practice of English language teaching. Retrieved on January 15, 2021 from https://scholar.google.co.id/citations?user=vTNA4rcAAAAJ&hl=en

HENRIKSEN, Birgit (1999) Three dimensions of vocabulary development. Studies in Second Language Acquisition, 21(2), 303-317. DOI: https://doi.org/10.1017/S0272263199002089

JESSNER, Ulrike (2008) A DST model of multilingualism and the role of metalinguistic awareness. The Modern Language Journal, 92 (2), 270-283. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2008.00718.x

JESSNER, Ulrike (2010) Metalinguistic awareness in multilinguals: Cognitive aspects of third language learning. Language Awareness, 8 (3), 201-209. DOI: https://doi.org/10.1080/09658419908667129

KAFIPOUR, Reza/ Mohammad Hooseini NAVEH (2011) Vocabulary learning strategies and their contribution to reading comprehension of EFL undergraduate students in Kerman province. European Journal of Social Sciences, 23(4), 626-647.

KASHANI, Shohreh /Sajad SHAFIEE (2016) A comparison of vocabulary learning strategies among elementary Iraian EFL learners. Journal of Language Teaching and Research, 7(3), 511-518. DOI: https://doi.org/10.17507/jltr.0703.11

KEMP, Charlotte (2007) Strategic processing in grammar learning: Do multilinguals use more strategies? International Journal of Multilingualism, 4 (4), 241-261. DOI: https://doi.org/10.2167/ijm099.0

KESHAVARZ, Mohammad Hossein/ Hamdeh ASTANEH (2010) The impact of bilinguality on the learning of English vocabulary as a foreign language (L3), International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 7 (4), 295-302. DOI: https://doi.org/10.1080/13670050408667814

MÖHLE, Dorothea. (1989) Multilingual interaction in foreign language production. In Hans. DECHERT, & MANFRED Raupach, (Eds.), Interlingual process (pp. 179-194). Tübingen: Gunter Narr.

NATION, Ian Stephen Paul. (2001) Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139524759

NAYAK, Nandini/ Nina HANSEN/ Nancy KRUEGER/ Barry MCLAUGHLIN (1990) Language-learning strategies in monolingual and multilingual adults. Language Learning, 40(2), 221-244. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1990.tb01334.x

NUNAN, David (1999) Second language teaching and learning. Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers.

OTWINOWSKA-KASZTELANIC, Agnieszka (2011) Awareness of cognate vocabulary and vocabulary learning strategies of Polish multilingual and bilingual advanced learners of English. In JANUZS. ARABSKI & ADAM. WOJTASZEK (Eds.), Individual learner differences in SLA, (pp. 110-126). Bristol: Multilingual Matters. DOI: https://doi.org/10.21832/9781847694355-009

OXFORD, Rebecca (1990) Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House.

PAWLAK, Miraslaw/Zuzanna KIERMASZ (2018) The use of language learning strategies in a second and third language: The case of foreign language majors. Studies in Second Language Learning and Teaching, 8 (2), 427-443. DOI: https://doi.org/10.14746/ssllt.2018.8.2.11

PSALTOU-JOYCEY, Angeliki /Zoe KANTARIDOU (2009) Plurilingualism, language learning strategy use and learning style preferences. International Journal of Multilingualism, 6(4), 460- 474. DOI: https://doi.org/10.1080/14790710903254620

PURDIE, Nola /Rhonda OLIVER (1999) Language learning strategies used by bilingual school-aged students. System, 27(3), 375-388. DOI: https://doi.org/10.1016/S0346-251X(99)00032-9

RAMSAY, Ruth (1980) Language-learning approach styles of adult multilinguals and successful language learners. In Virginia TELLER, & Sheila WHITE (Eds.), Studies in child language and multilingualism (pp. 73-96). New York: New York Academy of Sciences. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1980.tb51118.x

READ, John (2000). Assessing vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511732942

RICHARDS, Jack/ Theodore RODGERS (2001) Approaches and methods in language teaching. Retrieved on January 10, 2021 from https://www.novaconcursos.com.br/blog/pdf/richards-jack-c.-&-rodgers.pdf

RIVERS, William (2001) Autonomy at all costs: An ethnography of metacognitive self- assessment and self-management among experienced language learners. Modern Language Journal, 85 (2), 279-290. DOI: https://doi.org/10.1111/0026-7902.00109

SABEKI, Farzad/ Rezvaneh KARIMZADEH (2020) A comparative study of English vocabulary learning strategies used by Iranian bilinguals and monolinguals. Journal of Arts and Social Sciences 7(2), 12-31. DOI: https://doi.org/10.46662/jass-vol7-iss2-2020(01-10)

SAZVAR, Azam/ Hanieh VARMAZIYAR (2017) English vocabulary learning strategies: The case of Iranian monolinguals vs. bilinguals. Journal of English Language Teaching and Learning, 9 (19), 169-196.

SCHMITT, Norbert (1997). Vocabulary learning strategies. In Norbert SCHMITT & Michael MCCARTHY (Eds), Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy, (pp. 77- 85). Cambridge: CUP.

SEIFI, Asieh / Seyed Jalal ABDOLMANAFI ROKNI (2013) Do intermediate monolinguals and bilinguals use different learning strategies? International Journal of English Language Education, 2(1), 57-70. DOI: https://doi.org/10.5296/ijele.v2i1.4542

SUNG, Ko-Yin (2011) Factors influencing Chinese language learners’ strategy use. International Journal of Multilingualism, 8(2), 117-134. DOI: https://doi.org/10.1080/14790718.2010.532555

UR, Penny (1996) A course in language teaching. Retrieved on January 18, 2021 from https://sacunslc.files.wordpress.com/2015/03/penny-ur-a-course-in-language-teachingpractice-of-theory-cambridge-teacher-training-and-development-1996.pdf

YAYLA, Ahmet /Ishak KOZIKOGLU / Şehnaz Nigar CELIK (2016) A Comparative Study of Language Learning Strategies Used by Monolingual and Bilingual Learners. European Scientific Journal, 12(26), 1-20. DOI: https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n26p1

YOLCU, Melek /Meryem MİRİOGLU (2020). Investigating the importance level and utilization of vocabulary learning strategies among Turkish EFL learners. Asian Journal of University Education, 16(1), 32-45. DOI: https://doi.org/10.24191/ajue.v16i1.8450

Objavljeno

23. 12. 2022

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Aksak, K., & Cubukcu, F. (2022). Primerjava strategij učenja angleškega besedišča pri dvojezičnih in večjezičnih učencih. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 197-223. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.197-223