Izpolnjevanje potreb študentov mednarodnega prava po učenju tujih jezikov

Avtorji

  • Ekaterina Samorodova Univerza MGIMO, Moskva, Ruska federacija
  • Sofia Bakaeva Univerza MGIMO, Moskva, Ruska federacija

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.307-324

Ključne besede:

tuji jezik stroke, mednarodni pravnik, strokovna usposobljenost, zgodnja profesionalizacija, usmerjeno poklicno izobraževanje, mednarodno pravo

Povzetek

Uvod. V sodobnem svetu se vloga mednarodnih pravnikov spreminja, zato v pričujočem prispevku razmišljamo o pomenu znanja tujega jezika, ki naj bi ga študenti mednarodnega prava pridobili v času študija.

Cilj. Cilj prispevka je opredeliti, na kateri stopnji izobraževanja bi bilo na mednarodnih pravnih fakultetah najbolj smiselno začeti s poučevanjem tujega jezika stroke, katere jezikovne kompetence bi morali študenti osvojiti in kakšen je pomen ocenjevanja teh kompetenc.

Gradiva in metode. Predstavljamo izsledke raziskave, ki je obsegala analizo znanstvenih del ruskih in tujih raziskovalcev ter analizo rezultatov ankete, v katero so bili vključeni študenti 3. in 4. letnika mednarodnega prava na Moskovskem državnem inštitutu za mednarodne odnose (MGIMO), ki se učijo pravnega jezika. Pri delu smo se opirali na metode primerjalne in sistemske analize.

Rezultati. V prispevku iščemo odgovor na vprašanje, kakšna raven jezikovnega znanja je po mnenju študentov potrebna za začetek učenja tujega jezika pravne stroke ter katere jezikovne kompetence študenti pridobivajo v času študija prava in kakšen pomen jim pripisujejo.

Doprinos k znanosti. V pričujočem delu predstavljamo in analiziramo jezikovne kompetence, ki so nujne za opravljanje poklica mednarodnega pravnika, z namenom optimizacije učenja tujega jezika stroke. Gre za prvo raziskavo, ki temelji na analizi mnenj študentov.

Uporabnost. Rezultati naše raziskave so lahko osnova za razvijanje novih pristopov in metod, katerih cilj je optimizacija strokovnega usposabljanja študentov mednarodnega prava ter oblikovanje programov usposabljanja na področju tujega jezika za študente nejezikovnih študijskih smeri.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AITENOVA, E./G. ABAYEVA/F. ORAZAKYNKYZY/R. KASSYMOVA/G. MUKHAMETKALIEVA. (2020) Professional educational training of French linguistics teachers in Kazakhstan and France. XLinguae 13. 86-94. 10.18355/XL.2020.13.01.07. DOI: https://doi.org/10.18355/XL.2020.13.01.07

ALEYNIKOVA, D. (2021) Teaching lawyer intercultural professional communication during the COVID-19 pandemic. XLinguae 14. 170-181. 10.18355/XL.2021.14.01.14. DOI: https://doi.org/10.18355/XL.2021.14.01.14

ARKHIPOVA, I./P.BAKLANOV/D. ZHDANOV/N. CHERNOVA (2017) Training specialists in humanities at technical college. XLinguae 10. 109-118. 10.18355/XL.2017.10.01.11. DOI: https://doi.org/10.18355/XL.2017.10.01.11

ATABEKOVA, A./R. GORBATENKO/T. SHOUSTIKOVA/C.VALERO-GARCÉS (2018) Academia´s thoughts and graduates’ opinions of education at university degree for translators and interpreters: Is there a need for revisiting both concept and practice? XLinguae 11. 269-283. 10.18355/XL.2018.11.01.22. DOI: https://doi.org/10.18355/XL.2018.11.01.22

BAUER, U. (2016) Employability: Welche Kompetenzen fordern Unternehmen von TU-Absolventen? In: Biedermann H. (eds) Industrial Engineering und Management. Techno-ökonomische Forschung und Praxis. Springer Gabler, Wiesbaden https://doi.org/10.1007/978-3-658-12097-9_1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-12097-9_1

BELENKOVA, N./I. KRUSE (2017) Determining Descriptors of Professional Foreign Language Competence for Law-setting Specialists. Procedia - Social and Behavioral Sciences 237. 1398-1404. 9. doi: 10.1016/j.sbspro.2017.02.203 DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.203

BURBAT, R./J.M. RUNGE (2008) Das Lehren und Lernen einer zweiten und/oder weiteren Fremdsprache in der Übersetzer- und Dolmetscherausbildung. Babel, 53 (4), pp. 303-320. DOI: 10.1075/babel.53.4.02bur DOI: https://doi.org/10.1075/babel.53.4.02bur

BYLIEVA, D./L. MOCCOZET (2021) Messengers and Chats – Technologies of Learning. Technology and Language 2(3), 75-88. https://doi.org/10.48417/technolang.2021.03.06

CHIGASHEVA, M./M. YELIZARYEVA/ Z.EGOROVA/V. BELIKOV (2021) Evaluating the Quality of Foreign Language Training Based on Test Translation of Culture Specific Linguistic Units. Linguistics & Polyglot Studies, 7(5), pp. 88–101. https://doi.org/10.24833/2410-2423-2021-5-29-88-101 DOI: https://doi.org/10.24833/2410-2423-2021-5-29-88-101

CHIRKOVA, E./E. CHERNOVETS/E. ZORINA (2021) Enhancing the Assimilation of Foreign Language Vocabulary when Working with Students of the Digital Generation // Technology and Language. № 2(2). P. 89-97. https://doi.org/10.48417/technolang.2021.03.07

CHOCHOLOUSKOVA, Z./J. SLAVIK/L. MULLEROVA/M. RANDA (2018) Targeted direction of subject didactics into school environment within the project of pregraduate education quality improvement at the faculty of education at the university of west bohemia. Slavonic Pedagogical Studies Journal. 7. 3-10. 10.18355/PG.2018.7.1.1, pp. 3-10 DOI: https://doi.org/10.18355/PG.2018.7.1.1

DILLMAN, L. (2013) Evaluator Skill Acquisition: Linking Educational Experiences to Competencies. American Journal of Evaluation, 34(2), 270–285. https://doi.org/10.1177/1098214012464512 DOI: https://doi.org/10.1177/1098214012464512

FENSHAM, P./J.CUMMING (2013) Which Child Left Behind: Historical Issues Regarding Equity in Science Assessment. Educ. Sci. 3, 326-343. https://doi.org/10.3390/educsci3030326 DOI: https://doi.org/10.3390/educsci3030326

GARCIA-ARACIL, A. (2009) European graduates’ level of satisfaction with higher education. High. Educ. 2009, 57, 1–21. https://doi.org/10.1007/s10734-008-9121-9 DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-008-9121-9

GERMUSKOVA, M. (2018) Didactics of literature in the context of current innovative challenges (Synergy of theory and educational practice). Slavonic Pedagogical Studies Journal. Volume 7 Issue 1, February 2018, doi: 10.18355/PG.2018.7.1.7, p.p 80-90 DOI: https://doi.org/10.18355/PG.2018.7.1.7

GOŹDŹ-ROSZKOWSKI, S. (2016) The role of generic competence and professional expertise in legal translation. the case of English and Polish probate documents. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 45(1), 51-67. doi:10.1515/slgr-2016-0015 DOI: https://doi.org/10.1515/slgr-2016-0015

JARA, M./H. MELLAR (2010). Quality enhancement for e-learning courses: The role of student feedback. Computers and Education, 54(3), 709-714. doi:10.1016/j.compedu.2009.10.016 DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.10.016

JERABKOVA, P. (2021) Standardization versus plurality in foreign language tuition. Slavonic Pedagogical Studies Journal, Volume 10, Issue 1, 2021, doi: 10.18355/PG.2021.10.1.5, pp.55-68 DOI: https://doi.org/10.18355/PG.2021.10.1.5

KALUGINA, O. (2016) Development of students’ professional communicative competence in an economic higher school. XLinguae. 9. 37-45. 10.18355/XLinguae 09.04.37-45. DOI: https://doi.org/10.18355/XL.2016.09.04.37-45

KHUDOYKINA, T./V. LYSENKO (2017) Development of clinical legal studies as an essential component in the modernization of legal education. Integration of Education, 21(1), 124-137. doi:10.15507/1991-9468.086.021.201701.124-137 DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.086.021.201701.124-137

KRYLOV, E./L. KHALYAPINA/A. NORDMANN (2021) Teaching English as a Language for Mechanical Engineering. Technology and Language, 2(4), 126-143. https://doi.org/10.48417/technolang.2021.04.08

KUIJPERS, M./ F.MEIJERS (2012) Learning for now or later? Career competencies among students in higher vocational education in the Netherlands. Studies in Higher Education, 37:4, 449-467, DOI: 10.1080/03075079.2010.523144 DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2010.523144

LANGAN, A./P. DUNLEAVY/A. FIELDING (2013) Applying Models to National Surveys of Undergraduate Science Students: What Affects Ratings of Satisfaction? Educ. Sci. 3, 193-207. https://doi.org/10.3390/educsci3020193 DOI: https://doi.org/10.3390/educsci3020193

MEYER, A. (2017). Fachfremdsprachenangebot zur deutschen Rechtssprache an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Turku. Informationen Deutsch als Fremdsprache, 34(4), pp. 409-417. Retrieved 11 Jan. 2019, from doi:10.1515/infodaf-2007-0406 DOI: https://doi.org/10.1515/infodaf-2007-0406

MILORADOVA, N./A. ISHKOV, A. (2018) Formation of the competences of social interaction at the technical university. Paper presented at the MATEC Web of Conferences, 193 doi:10.1051/matecconf/201819305016 DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201819305016

NIYAZOVA, A./A. MUSSAGOZHINA /A. KABDENOVA/A. LUKPANOVA/M. KOZHAKANOVA (2018) Modeling learning situations of verbal communication in professionally oriented teaching English for students in the sphere of transport logistics. XLinguae. 11. 190-205. 10.18355/XL.2018.11.02.15. DOI: https://doi.org/10.18355/XL.2018.11.02.15

NOY, S./R. PATRICK / T. CAPETOLA /J. MCBURNIE J. (2017) Inspiration from the classroom: A mixed method case study of interdisciplinary sustainability learning in higher education / S. Noy [et al.] // Australian Journal of Environmental Education.Vol. 33, issue 2. Pp. 97–118. DOI: 10.1017/aee.2017.22 DOI: https://doi.org/10.1017/aee.2017.22

POLUSHKINA, T./E. TAREVA (2021) Developing L2 prosodic competence online: Implications of the emergency remote teaching. XLinguae. 14. 38-48. 10.18355/XL.2021.14.01.03. DOI: https://doi.org/10.18355/XL.2021.14.01.03

RAMSDEN, P. (1996) A performance indicator of teaching quality in higher education: The course experience questionnaire. Stud. High. Educ. 1991, 16, 129–150. Published online: 05 Aug 2006. https://doi.org/10.1080/03075079112331382944 DOI: https://doi.org/10.1080/03075079112331382944

RICHARDSON, J.T.E./J. SLATER / J. WILSON (2007) The national student survey: Development, findings and implications. Stud. High. Educ. 2007, 32, 557–580. https://doi.org/10.1080/03075070701573757 DOI: https://doi.org/10.1080/03075070701573757

SCHLABACH, J./B. HUFEISEN (2021) Plurilingual School and University Curricula// Technology and Language. 2021. № 2(2). P. 126-141. https://doi.org/10.48417/technolang.2021.02.12

STRIELKOVSKI, V./ L. S.KISELEVA/E. N. POPOVA (2018) Determinants of university education quality: students’ opinion // Education Integration. 2018. V. 22, No. 2. S. 220-236. DOI: 10.15507 / 1991-9468.091.022.201802.220-236 DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.091.022.201802.220-236

STRIJBOS, J./N. ENGELS N./K. STRUYVEN (2015) Criteria and standards of generic competences at bachelor degree level: A review study // Educational Research Review. Vol. 14. Pp. 18–32. DOI: 10.1016/j.edurev.2015.01.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.01.001

VYUSHKINA, E. (2016) Legal English Through Movies: Development of Professional Communicative Competence, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 45(1), 253-263. DOI: https://doi.org/10.1515/slgr-2016-0027 DOI: https://doi.org/10.1515/slgr-2016-0027

WILLIAMS, J. (2014) Student Feedback on the Experience of Higher Education. In: Menon M.E., Terkla D.G., Gibbs P. (eds) Using Data to Improve Higher Education. Global Perspectives On Higher Education. SensePublishers, Rotterdam. DOI https://doi.org/10.1007/978-94-6209-794-0_5 DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-6209-794-0_5

Objavljeno

23. 12. 2022

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Samorodova, E., & Bakaeva, S. (2022). Izpolnjevanje potreb študentov mednarodnega prava po učenju tujih jezikov. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 307-324. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.307-324