Metafore kot zrcalo nestrpnosti

Ali se poročanje o beguncih sploh spreminja?

Avtorji

  • Vesna Lazović Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.71-84

Ključne besede:

begunci, imigranti, britanski spletni časopisi, metafore, poročanje

Povzetek

Metafore imajo moč strukturiranja naših zaznav in razumevanja, njihova večkratna uporaba v medijskem diskurzu pa lahko vpliva na ustvarjanje bralčevih negativnih sodb. To medijsko orodje je izjemno močno pri spreminjanju ideoloških prepričanj in sistemov, saj lahko medijska obravnava ranljivih skupin globoko ukorenini negativne implikacije in negativna stališča do teh ljudi. Kljub temu, da so na to problematiko opozarjale številne študije, se nehumana obravnava ranljive skupine beguncev ni spremenila, čeprav je minilo že kar nekaj let od začetka begunske krize leta 2015. V prispevku kvalitativno analiziramo poročanje o beguncih od junija do septembra 2018 v treh angleških spletnih časopisih: The Guardian, The Telegraph in The Independent. Analizirali smo 30 naključno izbranih člankov, ki so poročali o različnih dogodkih v zvezi z begunci in begunsko krizo. Namen te analize je ugotoviti, kako so o različnih dogodkih v tem časovnem obdobju poročali omenjeni angleški časopisi ter katere metafore so pri tem najpogosteje uporabljali. Rezultati kažejo, da so medijska poročila še vedno negativno obarvana in da se negativne metafore še vedno uporabljajo. Poleg široko razširjene vodne metafore, so se pojavljale tako vojne metafore kot tudi metafore, ki opisujejo begunce kot živali in kot blago oz. predmete.

Označevanje in prikazovanje beguncev kot grožnje je zelo nevarno, saj se na ta način razvijajo in spodbujajo negativne družbene podobe ter tudi legitimizirajo zatiralske nacionalne prakse. Raba nestrpnega jezika lahko povzroča negativne podobe beguncev v javnosti, hkrati pa spodbuja ksenofobijo, marginalizacijo in diskriminacijo, zato bi bilo treba retoriko o beguncih in begunski krizi čimprej spremeniti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

The Aegean Boat Report, 5, december 2021. aegeanboatreport.files.wordpress.com/2019/09/annual-part-1.pdf .

BAKER, Paul/Tony MCENERY (2005) A Corpus-Based Approach to Discourses of Refugees and Asylum Seekers in UN and Newspaper Texts. Journal of Language and Politics 4:2, 197-226. doi:10.1075/jlp.4.2.04bak. DOI: https://doi.org/10.1075/jlp.4.2.04bak

BAKER, Paul/Costas GABRIELATOS/Majid KHOSRAVINIK/Michal KRZYZANOWSKI/Tony MCENERY/ Ruth WODAK (2008) A Useful Methodological Synergy? Combining Critical Discourse Analysis and Corpus Linguistics to Examine Discourses of Refugees and Asylum Seekers in the UK press. Discourse & Society 19:3, 273-306. doi:10.1177/0957926508088962. DOI: https://doi.org/10.1177/0957926508088962

BLEASDALE, Lydia K. (2008) Under Attack: The Metaphoric Threat of Asylum Seekers in Public-Political Discourses. Web JCLI, 14.1. 25. november 2021. www.bailii.org/uk/other/journals/WebJCLI/2008/issue1/bleasdale1.html.

BRENNAN, William (1995) Dehumanizing the Vulnerable: When Word Games Take Lives. Chicago: Loyola University Press.

CHARTERIS-BLACK, Jonathan (2006) Britain as a Container: Immigration Metaphors in the 2005 Election Campaign. Discourse & Society 17:5, 563-581. doi:10.1177/ 0957926506066345. DOI: https://doi.org/10.1177/0957926506066345

CISNEROS, J. David (2008) Contaminated Communities: The Metaphor of ‘Immigrant as Pollutant’ in Media Representations of Immigration. Rhetoric & Public Affairs 11:4, 569-601. doi:10.1353/rap.0.0068. DOI: https://doi.org/10.1353/rap.0.0068

CUNNINGHAM-PARMETER, Keith (2011) Alien Language: Immigration Metaphors and the Jurisprudence of Otherness. Fordham Law Review 79:4, 1545-1598. ir.lawnet.fordham. edu/flr/vol79/iss4/5.

DI NARDO, Livia/ Valter CORTESE/ Donal MCANANEY (2010) The European Social Fund and Social Inclusion. The European Union. 20. januar 2022. https://ec.europa.eu/

employment_social/esf/docs/br_social_inclusion_en.pdf.

FAIRCLOUGH, Norman (1989) Language and Power. London: Longman.

FAIRCLOUGH, Norman (1995) Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Routledge.

GABRIELATOS, Costas/Paul BAKER (2008) Fleeing, Sneaking, Flooding: A Corpus Analysis of Discursive Constructions of Refugees and Asylum Seekers in the UK Press 1996-2005. Journal of English Linguistics 36:1, 5-38. doi:10.1177/0075424207311247. DOI: https://doi.org/10.1177/0075424207311247

Glosar migracij (2006) Geneva: International Organization for Migration. 10. december 2021. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_8_slo.pdf.

HARTMANN, Paul/Charles HUSBAND (1974) Racism and the Mass Media. London: Davis-Poynter.

Human Rights Report (2016) 15. december 2021. www.hrw.org/news/2016/05/19/greece-refugee-hotspots-unsafe-unsanitary.

KAINZ, Lena (2016) People Can’t Flood, Flow or Stream: Diverting Dominant Media Discourses on Migration. Oxford Law Faculty. 30.november 2021. www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/02/people-can’t

KÖVECSES, Zoltan (2002) Metaphor: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.

LAKOFF, George/Mark JOHNSON (1980) Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

LAZOVIĆ, Vesna (2017) Refugee Crisis in Terms of Language: From Empathy to Intolerance. B.A.S./ British and American Studies 23, 197-206.

LAZOVIĆ, Vesna (2021) Dehumanization Revisited: Media Reports on the Refugee Crisis in British Online Newspapers. Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik 46:2, 115-138. doi: 10.2357/AAA-2021-0011.

MARDER, Lev (2018) Refugees Are Not Weapons: The “Weapons of Mass Migration” Metaphor and Its Implications. International Studies Review 20:4, 576-588, doi.org/10.1093/isr/vix055. DOI: https://doi.org/10.1093/isr/vix055

MUSOLFF, Andreas (2017) Dehumanizing Metaphors in UK Immigrant Debates in Press and Online Media. Contemporary Discourses of Hate and Radicalism across Space and Genres, Monika Weronika Kopytowska (ur.), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 41-56. doi.org/10.1075/bct.93.02mus. DOI: https://doi.org/10.1075/bct.93.02mus

National Readership Surveys. “Unique Audience for the Top 10 Selected News Sites in the United Kingdom (UK) in 2018 (in 1,000s)”. Graf. Statista. 15. januar 2022. https://www.statista.com/statistics /376297/news-sites-ranked-by-unique-audience-in-the-uk/.

O‘BRIEN, Gerald V. (2003) Indigestible Food, Conquering Hordes, and Waste Materials: Metaphors of Immigrants and the Early Immigration Restriction Debate in the United States. Metaphor and Symbol 18:1, 33-47. DOI: https://doi.org/10.1207/S15327868MS1801_3

Operational Data Portal. Mediterranean sea arrivals. 5. december 2021. https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean.

PARKER, Samuel (2015) Unwanted Invadersʼ: The Representation of Refugees and Asylum Seekers in the UK and Australian Print Media. eSharp23: Myth and Nation. 30. november 2021. www.gla.ac.uk/media/media_404384_en.pdf.

REFAIE, Elisabeth El (2001) Metaphors We Discriminate by: Naturalized Themes in Austrian Newspaper Articles about Asylum Seekers.” Journal of Sociolinguistics 5:3, 352-371. doi:10.1111/1467-9481.00154. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9481.00154

Reuters news. 2018. News on June 11, 2018. 12. januar 2022. https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-spain/spain-offers-to-take-in-drifting-migrant-ship-

aquarius-idUSKBN1J71GG.

SANTA ANA, Otto (1999) “Like an Animal I was Treated”: Anti-Immigrant Metaphor in US Public Discourse. Discourse & Society 10:2, 191-224. doi.org/10.1177/0957926599010002004. DOI: https://doi.org/10.1177/0957926599010002004

SANTA ANA, Otto (2002) Brown Tide Rising: Metaphors of Latinos in Contemporary American Public Discourse. Texas: University of Texas Press. DOI: https://doi.org/10.7560/777668

SAXTON, Alison (2003) ‘I Certainly Don’t Want People Like That Here’: The Discursive Construction of Asylum Seekers.” Media International Australia Incorporating Culture and Policy 109, 109-120. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1329878X0310900111. DOI: https://doi.org/10.1177/1329878X0310900111

SMITH, Matthew (2017) How left or right-wing are the UK’s newspapers? YouGov Survey Results. 10. december 2021. https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2017/03/07/how-left-or-right-wing-are-uks-newspapers.

VAN DIJK, Teun A (1987) Communicating Racism; Ethnic Prejudice in Thought and Talk. Newbury CA: Sage.

VAN DIJK, Teun A. (ur.) (1997) Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Volume I. London: Sage. DOI: https://doi.org/10.4135/9781446221884

VAN DIJK, Teun A. (2003) The Discourse and Knowledge Interface. Critical Discourse Analysis; Theory and Interdisciplinarity, Gilbert Weiss & Ruth Wodak (ur.), Palgrave, Macmillan, 85-109. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230514560_5

WODAK, Ruth/Michael MEYER (ur.) (2009) Methods for Critical Discourse Analysis. Second revised edition. London: Sage.

Prenosi

Objavljeno

23. 12. 2022

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Lazović, V. (2022). Metafore kot zrcalo nestrpnosti: Ali se poročanje o beguncih sploh spreminja?. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 71-84. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.71-84