Pomen upoštevanja konceptov pri pravnem prevajanju

Avtorji

  • Eglantina Gishti Univerza v Tirani, Albanija
  • Maklena Çabej Univerza v Tirani, Albanija

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.293-306

Ključne besede:

prevajanje, pravni sistem, terminologija, strategija, koncept

Povzetek

Raznolikost pravnih sistemov, ki izhaja iz razlik v vrednotenju družbeno-kulturne stvarnosti, vodi v oblikovanje vrste različnih konceptov in terminologije, ki jo je težko poenotiti. Največjo težavo pri pravnem prevajanju predstavlja pomenska neprekrivnost pojmov izvirnega in ciljnega pravnega sistema. Študentje tujih jezikov med študijem spoznavajo splošna načela prevajanja, vendar pa pravno prevajanje zahteva tudi odlično poznavanje pravnega sistema in njegove terminologije. Usvajanje pravne terminologije presega proučevanje posameznih besed; zahteva tudi razumevanje konceptov, ki jih poimenujejo pravni izrazi. Običajno imajo tehnični oz. znanstveni termini univerzalne nanosnike, zato v različnih jezikih zanje obstajajo popolne, pomensko prekrivne ustreznice. Področje prava je v tem pogledu drugačno. Vsak pravni sistem je poseben, saj je oblikovan v okviru države in zasnovan z namenom izpolnjevanja specifičnih ciljev dane skupnosti. Pri pravnem prevajanju zato posebno pozornost posvečamo zlasti ugotavljanju pomenske prekrivnosti izrazov, katerih ustreznice je zaradi precejšnjih razlik med posameznimi pravnimi sistemi in njihovimi pojmovnimi svetovi težko najti. Da lahko prevajalec najde zadovoljivo ustreznico pravnega izraza v jeziku ciljnega pravnega sistema, mora obvladati tako terminologijo kot pomenski izvor terminov. Namen članka je predstaviti nekaj prevajalskih strategij, ki jih je mogoče uporabiti pri pravnem prevajanju, pri čemer idealne rešitve včasih ni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bibliographie

BINON Jean/Serge VERLINDE (2004) L’enseignement/apprentissage du vocabulaire et la lexicographie pédagogique du français sur objectifs spécifiques (FOS): le domaine du français des affaires. Études de linguistique appliquée 135, 271-283. DOI: https://doi.org/10.3917/ela.135.0271

CHARNOCK, Ross (1999) Les langues de spécialité et le langage technique: considérations didactiques. ASp, 23-26, 281-302. DOI: https://doi.org/10.4000/asp.2566

CUCIUC, Nina (2004) Catégories notionnelles terminologiques à «terme base» dans le langage juridique français. Iasi: Université de M. Kogalniceanu.

GAUDIN, François (2003) Socioterminologie. Bruxelles: De Boeck & Larcier s.a. DOI: https://doi.org/10.3917/dbu.gaudi.2003.01

GEMAR, Jean-Claude (1982) Langage du droit et traduction – Essais de jurilinguistique /The Language of the Law and Translation: Essays on Jurilinguistics. Collection Langues de spécialité. Montreal: Linguatech, 314.

GEMAR, Jean-Claude (1995) Traduire ou l’art d’interpréter : langue, droit et société : éléments de jurilinguistique, Tome 2 : Application. Québec, Les Presse de l’Université du Québec, 1995b, 232 p.

HAUSMANN, Franz Josef (2006) Présentation: collocations, corpus, dictionnaires. Langue française,150, 3-13. DOI: https://doi.org/10.3406/lfr.2006.6850

HUNOUT, Patrick (1987) Conseil de prud’hommes : un exemple de prise de décision dans un contexte institutionnel. Revue française de sociologie 28-3, 453-481. DOI: https://doi.org/10.2307/3321722

KEYONG, Li/David, VANDEVELDE (2008) Du français de spécialité à la spécialité en français. Synergies Chine 31-48.

LANE, Alexander (1982) Legal and Administrative Terminology and Translation Problems. Langage du droit et traduction – Essais de jurilinguistique /The Language of the Law and Translation: Essays on Jurilinguistics, Collection langues de spécialité. Montréal: Linguatech.

LERAT, Pierre (1997) Approches linguistiques des langues spécialisées. ASp 15-18, 1-10. DOI: https://doi.org/10.4000/asp.2926

MOIRAND, Sophie (1990) Enseigner à communiquer en langue étrangère. Paris: Hachette.

MORETTI, Setty Alaoui (2016) Décalages et interférences en traduction juridique espagnol-français, ILCEA [En ligne], 3/2002, mis en ligne le 08 juin 2010, consulté le 30 septembre 2016. URL: http:// ilcea.revues.org/804

NOVAK-KORCZ, Paulina (2015) Les aspects théoriques et pratiques de la polysémie dans la traduction juridique. Comparative Legilinguistics, vol. 23.

PIGEON, Louis-Philippe (1982) La traduction juridique - L’équivalence fonctionnelle. In: Langage du droit et traduction. Québec: Conseil de la langue française, 271–281.

REBOUL, Sandrine (1995) Le vocabulaire spécialisé des apprentis: entre mot et terme. LINX, H-S 6-1, 167-178 DOI: https://doi.org/10.3406/linx.1995.1346

RESCHE Catherine (1999) De l’utilité d’une approche syntaxique en langue spécialisée: exemple de l’anglais économique. ASp 23-26, 121-138. DOI: https://doi.org/10.4000/asp.2354

SAGER, Juan C. et KAGUERA Kyo (1994-1995) «Concept Classes and Conceptual Structures: Their Role and Necessity in Terminology», Terminology and LSP Linguistics. Studies in Specialized Vocabularies and Texts. Actes de Langue française et de Linguistique (ALFA) 7

SAGNIER Christine (2004) Les Méthodes et l’usage des méthodes en FOS: intérêts, usages, limites. Le Français dans le Monde, num. spécial janvier: Recherches et Applications, 96-105.

SAUSSURE, Ferdinand de (1972) Cours de linguistique générale, Paris: Payot.

TERRAL, Florence (2004) Lʼempreinte culturelle des termes juridiques. Meta 49/4, 876–890 DOI: https://doi.org/10.7202/009787ar

WALKIEWICZ, Barbara (2012) Traduction des textes de spécialité comme méthode d’apprentissage des langues de spécialité. GLOTTODIDACTICA XXXIX/2, 35-48. DOI: https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.2.3

*****

Sources électroniques

Code de procédure pénale. Le 7 juillet 2013. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTe xte=LEGITEXT000006071154.

Le Grand dictionnaire terminologique (GDT). Le 7 juillet 2013. http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca

Le Robert, version électronique Le CD-ROM Petit Robert.

Code de procédure pénale. 2011. http://www.hidaa.gov.al/ligje/Kodi%20i%20Procedures%20Penale.pdf.

Objavljeno

23. 12. 2022

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Gishti, E., & Çabej, M. (2022). Pomen upoštevanja konceptov pri pravnem prevajanju. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 293-306. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.293-306