Semantična prozodija v specializiranih besedilih

Primer slovenskih in angleških letnih poročil

Avtorji

  • Matjaž Martič Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.7-26

Ključne besede:

korpus, semantična prozodija, žanr, letno poročilo, kontrastivna analiza

Povzetek

V članku s korpusnim pristopom obravnavamo semantično prozodijo izbranih najpogostejših besed s področja družbene odgovornosti v letnih poročilih angleških in slovenskih podjetij. Semantično prozodijo razumemo kot izražanje vrednotenjskega pomena, ki označuje tipično sopojavljanje besed oz. frazemov z leksikalnimi enotami, ki imajo pozitiven ali negativen pomen, poleg tega pa semantična prozodija izraža tudi odnos pisca/govorca in je tako sestavina pragmatičnega oz. funkcijskega pomena. Pri preučevanju semantične prozodije se osredinimo na koncept lokalnih prozodij, skladno s katerim lahko besede v določenih žanrih vzpostavijo lokalne semantične prozodije, ki se tipično pojavljajo zgolj v teh žanrih. Zgradili smo specializirani korpus letnih poročil angleških in slovenskih podjetij, ga ločili na angleški in slovenski podkorpus ter s korpusno analizo določili najpogostejše besede s področja družbene odgovornosti v posameznem podkorpusu. Na osnovi kolokacijskih in koligacijskih vzorcev, predvsem pa na osnovi preučevanja širšega kontekstualnega okolja smo identificirali vrednotenjski in pragmatični pomen izbranih besed. Ugotovili smo pretežno pozitiven vrednotenjski pomen tako pri angleških kot tudi slovenskih besedah ter precejšnje podobnosti pri pragmatičnemu pomenu angleških in slovenskih besed. Razloge za to smo iskali predvsem v sestavi korpusa, ki vključuje besedila, ki pripadajo žanru letnih poročil. V zaključku članka smo izpostavili pomen semantične prozodije v pedagoški praksi.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ATELŠEK, Simon/Tanja FAJFAR/Mateja JEMEC TOMAZIN/Mitja TROJAR/Mojca ŽAGAR KARER (2017) Invalid. Terminološka svetovalnica. 27. september 2021. https//:Invalid | ZRC SAZU (zrc-sazu.si).

BEDNAREK, Monika (2008) Semantic preference and semantic prosody re-examined. Corpus Linguistics and Linguistic Theory 4(2), 119–139. DOI: https://doi.org/10.1515/CLLT.2008.006

BENSON, Morton (1985) Collocations and Idioms. Robert Ilson (ur.), Dictionaries, Lexicography, and Language Learning. Oxford: Pergamon Institute of English, 61–68.

BERBER SARDINHA, Tony (2000) Semantic prosodies in English and Portuguese: A contrastive study. Cuadernos de Filologıa Inglesa 9(1), 93–110.

BHATIA, Vijay K. (1993) Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. London: Longman.

BHATIA, Vijay K. (2004) Worlds of Written Discourse: A Genre-based View. London/New York: Continuum.

BHATIA, Vijay K. (2008) Towards Critical Genre Analysis. Vijay K. Bhatia, John Flowerdew in Rodney Jones (ur.), Advances in Discourse Studies. London: Routledge, 166–77. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203892299

BIBER, Douglas (1988) Variation across speech and writing. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511621024

CABEZAS-GARCÍA, Melania/Pamela FABER (2020) Semantic prosody and semantic preference in multi-word terms. Fachsprache. Journal of Professional and Scientific Communication 41(1-2), 2–21. DOI: https://doi.org/10.24989/fs.v41i1-2.1598

CLATWORTHY, Mark/Michael John JONES (2003) Financial reporting of good news and bad news: evidence from accounting narratives. Accounting and Business Research 33(3), 171–185. DOI: https://doi.org/10.1080/00014788.2003.9729645

DILTS, Philip/John NEWMAN (2006) A note on quantifying “good” and “bad” prosodies’. Corpus Linguistics and Linguistic Theory 2(2), 233–242. DOI: https://doi.org/10.1515/CLLT.2006.011

DITLEVSEN, Marianne Grove (2012) Telling the story of Danisco’s annual reports (1935 through 2007–2008) from a communicative perspective. Journal of Business and Technical Communication 26(1), 92–115. DOI: https://doi.org/10.1177/1050651911421132

EVROPSKA KOMISIJA (2001) Green Paper on Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. 26. september 2021. https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_en.pdf.

FUOLI, Matteo (2012) Assessing social responsibility: A quantitative analysis of Appraisal in BP’s and IKEA’s social reports. Discourse and Communication 6(1), 55–81. DOI: https://doi.org/10.1177/1750481311427788

FUOLI, Matteo (2017) Building a trustworthy corporate identity: A corpus-based analysis of stance in annual and corporate social responsibility reports. Applied Linguistics 39(6), 846–885. DOI: https://doi.org/10.1093/applin/amw058

GABROVŠEK, Dušan (2007) Connotation, Semantic Prosody, Syntagmatic Associative Meaning: Three Levels Of Meaning? ELOPE: English language overseas perspectives and enquiries 4(1-2), 9–28. DOI: https://doi.org/10.4312/elope.4.1-2.9-28

GRABOWSKI, Łukasz (2022) Provoke or encourage improvements? On semantic prosody in English-to-Polish translation. Perspectives 30(1), 120–136. DOI: https://doi.org/10.1080/0907676X.2021.1891268

HAUSER, David/Norbert SCHWARZ (2018) How seemingly innocuous words can bias judgment: semantic prosody and impression formation. Journal of Experimental Social Psychology 75, 11–18. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jesp.2017.10.012

HUNSTON, Susan (2002) Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139524773

HUNSTON, Susan (2007) Semantic prosody revisited. International Journal of Corpus Linguistics 12, 249–268. DOI: https://doi.org/10.1075/ijcl.12.2.09hun

INŠTITUT ZA SLOVENSKI JEZIK FRANA RAMOVŠA ZRC SAZU (2014) Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Pridobljeno 7. junija 2021 iz https://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika.

INŠTITUT ZA SLOVENSKI JEZIK FRANA RAMOVŠA ZRC SAZU (2014) Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU – različica 8.0. Pridobljeno 7. junija 2021 iz https://www.fran.si.

JURKO, Primož (2012) Collocation Errors in Encoding and Possible Cures: Dictionaries Vs. Corpora. Mojca Šorli (ur.), Dvojezična korpusna leksikografija. Slovenščina v kontekstu: novi izzivi, novi obeti. Ljubljana: Trojina, 72–89.

JURKO, Primož (2017) Pragmatic meaning in contrast: semantic prosodies of Slovene and English. Perspectives 25(1), 157–176. DOI: https://doi.org/10.1080/0907676X.2016.1165262

JURKO, Primož (2021) Semantic Prosody in Translation: Slovene and English ADV-V combinations. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries 18(1), 187–209. DOI: https://doi.org/10.4312/elope.18.1.187-209

JURKO, Primož (2022) Semantic prosody of Slovene adverb-verb collocations: introducing the top-down approach. Corpora 17(1), 39–67. DOI: https://doi.org/10.3366/cor.2022.0234

KJELLMER, Göran (2005) Collocations and Semantic Prosody. Povzetek. American Association for Applied Corpus Linguistics. 12 – 15 May 2005, Ann Arbor. 24. november 2019. https://abstract48.pdf (robfelty.com).

KÜBLER, Natalie/Alexandra VOLANSCHI (2012) Semantic Prosody and Specialised Translation, or How a Lexico-Grammatical Theory of Language Can Help with Specialised Translation. Alex Boulton, Shirley Carter-Thomas in Elisabeth Rowley-Jolivet (ur.), Corpus Informed Research and Learning in ESP: Issues and applications. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 103–134. DOI: https://doi.org/10.1075/scl.52.05kub

LEXICAL COMPUTING (b. d.) SketchEngine. 1. september 2016. https://Create and search a text corpus | Sketch Engine.

LOUW, Bill (1993) Irony in the Text or Insincerity in the Writer? The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies. Mona Baker, Gill Francis in Elena Tognini-Bonelli (ur.), Text and Technology: In Honour of John Sinclair. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 157–176. DOI: https://doi.org/10.1075/z.64.11lou

LOUW, Bill (2000) Contextual prosodic theory: bringing semantic prosodies to life. Chris Heffer in Helen Sauntson (ur.), Words in Context: A Tribute to John Sinclair on his Retirement. Birmingham: University of Birmingham, 48–94.

LOUW, Bill/Charmela C. CHÂTEAU (2010) Semantic prosody for the 21st century: Are prosodies smoothed in academic contexts? A contextual prosodic theoretical perspective. Sergio Bolasco, Isabella Chiari in Luca Giuliano (ur.), Proceedings of 10th International Conference Journées d’analyse statistique des données textuelles 9–11 June 2010. Milano: Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 755–764.

MARTIČ, Matjaž (2022) Razširjena enota pomena v slovenskih in angleških letnih poročilih. Neobjavljena doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

MCENERY, Anthony M./Richard Z. XIAO/Yukio TONO (2006) Corpus-Based Language Studies: An Advanced Resource Book. London: Routledge.

MCENERY, Tony/Andrew HARDIE (2012) Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511981395

MCGEE, Iain (2012) Should we teach semantic prosody awareness? RELC Journal 43(2), 169–186. DOI: https://doi.org/10.1177/0033688212449485

NELSON, Mike (2006) Semantic Associations in Business English: A Corpus-Based Analysis. English for Specific Purposes 25(2), 217–234. DOI: https://doi.org/10.1016/j.esp.2005.02.008

NIDORFER ŠIŠKOVIČ, Mojca (2009) Žanrski pristop k analizi poslovnih e-sporočil. Infrastruktura slovenščine in slovenistike. M. Stabej (ur.), Obdobja 28. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 271– 277.

O’HALLORAN, Kieran (2007) Corpus-assisted literary evaluation. Corpora 2(1), 33–68. DOI: https://doi.org/10.3366/cor.2007.2.1.33

PARTINGTON, Alan (1998) Patterns and Meanings: Using Corpora for English Language Research and Teaching. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. DOI: https://doi.org/10.1075/scl.2

PARTINGTON, Alan (2004) “Utterly content in each other’s company”. Semantic prosody and semantic preference. International Journal of Corpus Linguistics 9(1), 131–156. DOI: https://doi.org/10.1075/ijcl.9.1.07par

RUNDELL, Michael (2018) Searching for Extended Units of Meaning – And What to Do When You Find Them. Lexicography Journal of Asialex 5, 5–21. DOI: https://doi.org/10.1007/s40607-018-0042-1

RUTHERFORD, Brian A. (2005) Genre Analysis of Corporative Annual Report Naratives. A Corpus Linguistics-Based Approach. Journal of Business Communication 42(4), 349–378. DOI: https://doi.org/10.1177/0021943605279244

SINCLAIR, John (1996) The Search for Units of Meaning. TEXTUS 9(1), 75–106.

SINCLAIR, John (2004) Trust the Text: Language, Corpus and Discourse. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203594070

STEWART, Dominic (2010) Semantic Prosody. A Critical Evaluation. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203870075

STUBBS, Michael (1995) Collocations and semantic profiles: on the cause of the trouble with quantitative studies. Functions of Language 2(1), 23–55. DOI: https://doi.org/10.1075/fol.2.1.03stu

STUBBS, Michael (2001) Words and Phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics. Oxford: Blackwell.

SWALES, John M. (1990) Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press.

ŠORLI, Mojca (2013a) Pragmatični pomen in semantična prozodija v medjezični perspektivi: primer slovenščine in angleščine. Špela Vintar (ur.), Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo. Ljubljana: Znanstvena založba FF, 180–205.

ŠORLI, Mojca (2013b) Forms of encoded pragmatic meaning: semantic prosody: A lexicographic perspective. Lingue e linguaggi 10, 95–112.

ŠORLI, Mojca (2020) Semantična prozodija: leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504832

TRIBBLE, Christoper (2000) Genres, keywords, teaching: towards a pedagogic account of the language of project proposals. Lou Burnard in Tony McEnery (ur.), Rethinking Language Pedagogy from a Corpus Perspective. Papers from the third international conference on Teaching and Language Corpora. Frankfurt: Peter Lang, 75–90.

WARREN, Beatrice (2005) A Model of Idiomaticity. Nordic Journal of English Studies 4(1), 35–54. DOI: https://doi.org/10.35360/njes.172

WEI, Naixing/Xiaohong LI (2020) Exploring the roles of semantic prosody and semantic preference for achieving cross-language equivalence: A corpus-based contrastive analysis of translation pairs in English and Chinese. Kaibao Hu in Kyung Hye Kim (ur.), Corpus-based translation and interpreting studies in Chinese contexts: Present and future. Cham: Palgrave McMillan, 115–154. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21440-1_5

WHITSITT, Sam (2005) A critique of the concept of semantic prosody. International Journal of Corpus Linguistics 10(3), 283–305. DOI: https://doi.org/10.1075/ijcl.10.3.01whi

XIAO, Richard/Tony MCENERY (2006) Collocation, Semantic Prosody, and Near Synonymy: A Cross-Linguistic Perspective. Applied Linguistics 27(1), 103–129. DOI: https://doi.org/10.1093/applin/ami045

ZHANG, Hong (2021) What do you know about semantic prosody? Teaching and evaluating implicit knowledge of English with corpus-assisted methods. English in Education 55(4) 337–350. DOI: https://doi.org/10.1080/04250494.2020.1838896

Prenosi

Objavljeno

23. 12. 2022

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Martič, M. (2022). Semantična prozodija v specializiranih besedilih: Primer slovenskih in angleških letnih poročil. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 7-26. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.7-26

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)