Zgodnji pesniški opus Vladimirja Kaučiča – Jeana Vodaina

Avtorji

  • Urh Ferlež

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.107-128

Ključne besede:

slovenska izseljenska literatura, delavska poezija, slovensko-francoski literarni stiki, Lorena, Paul Verlaine, Jacques Prévert

Povzetek

Članek predstavlja pesniški opus Vladimirja Kaučiča - Jeana Vodaina, ki je nastal med letoma 1945, ko je izdal svojo prvo pesniško zbirko Rose et noir in 1955, ko je sprejel službo pri pariški založbi Caractères, kjer je spoznaval vodilne francoske umetnike tistega časa (Tzara, Jakovski), kar je vplivalo na njegovo ustvarjanje in dojemanje umetnosti.

Kavčič se je rodil v takrat italijanski vasi Čiginj na Tolminskem. Družina se je preselila v Loreno, kjer je končal osnovno šolo in se začel preživljati kot fizični delavec. Povezal se je z delavskimi kulturnimi društvu in ustvarjal kot pesnik, slikar ter tipograf.

V članku analiziram njegove prve pesniške zbirke, in sicer Rose et noir (1945), Le toron noir (1947), A travers la lucarne (1949), L’arbre retrouvé (1951), Le jour se fera (1951), Pas de pitié pour les feuilles mortes (1951) in pesmi, ki so v tem času izšle v literarnih revijah.

Analiza je pokazala, da so bile v mladostnem obdobju Vodainove priljubljene mladostne teme narava, Lorena, tegobe delavskega razreda in življenja v sodobnem času nasploh. Kvaliteta te poezije je jezikovna spretnost in sopostavljanje delavske tematike z motivi iz narave in ljubeznijo, mestoma tudi ironijo. Vodainova zgodnja poezija je večinoma sicer shematična, deloma tudi repetitivna. Opazen je vpliv Paula Verlaine in Jacquesa Préverta. Zadnja analizirana zbirka Pas de pitié pour les feuilles mortes pomeni prelom v umetnikovem opusu, saj je v njej pesnik prvič pokazal svoj izvirni slog, ki v zbirkah zrelega obdobja pride bolj do izraza.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ASSOCIATION JEAN VODAINE. http://asso.jean.vodaine.pagesperso-orange.fr/, accesso 1. 4. 2022.

BORTIGNON, Elia (1988) Les Passagers du Solstice, Mémoire et itinéraires en Lorraine du fer. Thionville: Editions Serpenoise.

BRECELJ, Marijan (1983) Grafik, slikar in tipograf ter pesnik Jean Vodaine s svojimi deli na rodnem Tolminskem. Primorski dnevnik, 39/99, p. 3.

BRIANT, Raymond (1995) Vodaine existe. Il a prouvé. Plein Chant, 57-58, pp. 19–20.

ČERNE OVEN, Petra (2002) Črkoslovje kot orodje poezije. Bad adn: Jean Vodaine (ur. Irene Mislej). Ajdovščina: Tolminski muzej in Pilonova galerija, pp. 6–25.

ČERNE OVEN, Petra (2010). Grafično razkošje Jeana Vodaina. Tolminski zbornik, 4. pp. 490–492.

DONCQUE, Marie-Paule (1997) „Bod eden“ : sois un. Jean Vodaine Le passeur des mots. Metz: Bibliothéque de Pontfroy in Luxembourg: Bibliothéque Nationale, pp. 9–26.

DONCQUE, Marie-Paule (1997a). Un horizon de plomb ou une certaine idée de la poésie. Jean Vodaine Le passeur des mots. Metz: Bibliothéque de Pontfroy in Luxembourg: Bibliothéque Nationale, pp. 27–40.

Entretien avec Dominique Pilon, le 25 novembre 2020 à Melun.

FERLEŽ, Urh (2021) Quelques remarques sur la vie et l‘œuvre de Jean Vodaine, pour honorer le centenaire de sa naissance. Vestnik za tuje jezike 13/1, pp. 297–307. DOI: https://doi.org/10.4312/vestnik.13.297-307

FERLEŽ, Urh (2022) Jean Vodaine in njegove vezi s slovensko poezijo. Jezik in slovstvo 67/1-2. 223–233. DOI: https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.223-233

FERNANDEZ PISLAR, Marie (2006) Slovenci v železni Loreni (1919–1939) skozi družinske pripovedi. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU.

GUICHARD, Bruno (1997) La typographie hysée au rang d‘art contemporain. Jean Vodaine Le passeur des mots. Metz: Bibliothéque de Pontfroy in Luxembourg: Bibliothéque Nationale, pp. 101–103.

HENHART, Marcel (1995) Un nom qui compte. Plein Chant 57–58, pp. 88.

HRIBERNIK, Jasna (2008) Bod edn – Bodi Jean Vodaine, dokumentarni portret. Dokumentarni program Televizije Slovenija.

JANGEORGES, François (1967) C‘est un petit cordonnier qui a eu … beaucoup à dire. Lorraine magazine 146, pp. 22–23.

Jean Vodaine se vrača v rodno Slovenijo. MMC, 31. mai 2007 (https://www.rtvslo.si/kultura/film/jean-vodaine-se-vraca-v-rodno-slovenijo/150911, consulté le 14. avril 2020.

La disparition de Jean Vodaine. Le Monde, le 12. aout 2006, https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2006/08/12/jean-vodaine_803183_3382.html (14, consulté le 14 janvier 2021.

MARKALE, Jean (1951) Introduction. Vodaine, Jean Le jour se fera. Parigi: Escales, pp. 2–3.

REPÈRES (1995) Plein Chant, 57–58, pp. 5–17. DOI: https://doi.org/10.15358/0344-1369-1995-1-57

RYCZKO, Joe (1995) Entretien. Plein Chant, 57-58, pp. 61–64.

SABATIER, Robert (1988) La poésie du XXe siècle. Parigi: Albin Michel.

SUNNEN, Myriam (2018) Jean Vodaine ou la poésie dans tous ses états. Conter, Claude D. e Sunnen, Myriam (ur.) Texte et image dialogues entre arts visuels et littérature. Mersch: Centre national de littérature, pp. 15–26.

SUNNEN, Myriam, (2018a) Vodaine et les écrivains Luxembourgeois. Conter, Claude D. in Sunnen, Myriam (ur.): Texte et image dialogues entre arts visuels et littérature. Mersch: Centre national de littérature, pp. 27–43.

VODAINE, Jean (1949) A travers la lucarne. Koblenz: Vent debout.

VODAINE, Jean (1951) Le jour se fera. Parigi: Escales.

VODAINE, Jean (1951a) L’arbre retrouvé. Basse-Yutz: Courrier de la poésie.

VODAINE, Jean (1951b) Poesia senza titolo. Iô 4, pp. 10.

VODINE, Jean (1951c) Poème. Le Goéland 7/100, pp. 3.

VODAINE, Jean (1954) Pas de pitié pour les feuilles mortes. Basse-Yutz: Courrier de la poésie.

VODAINE, Jean (1955) La fille de l’orage. Caractères 11, pp. 79.

VODAINE, Jean (1995) Lettre à Raymond Briant du 9 janvier 1963. Plein Chant, 57–58. pp. 22.

VODAINE, Jean (1995a) Les faiseurs des frontières. Plein Chant, 57-58, pp. 76–78.

VODAINE, Jean (2002) Tu in tam, Odlomki iz Popotniki solsticija. Bad adn: Jean Vodaine (ur. Irene Mislej). Ajdovščina: Tolminski muzej in Pilonova galerija, pp. 46–49.

VODAINE, Jean (2016) Poèmes. Metz: Association Jean Vodaine.

VODAINE, Jean (2019) Rose et noir – Le toron noir: Metz: Association Jean Vodaine.

ŽIVLJENJEPIS VLADIMIR (FRÉDÉRIC) KAUČIČ JEAN VODAINE (2002) Bad adn: Jean Vodaine (ur. Irene Mislej). Ajdovščina: Tolminski muzej in Pilonova galerija, pp. 62–67.

Objavljeno

23. 12. 2022

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ferlež, U. (2022). Zgodnji pesniški opus Vladimirja Kaučiča – Jeana Vodaina. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 107-128. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.107-128