Introduction au français des affaires

Avtorji

  • Mojca Jarc Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.383-385

Ključne besede:

francoščina, učbenik

Povzetek

Univerzitetni prostor postaja vedno trdneje umeščen v tokove globalizacije, del katerih je tudi internacionalizacija visokošolskega prostora. Mednarodne študentske izmenjave kot pomemben dejavnik teh sprememb poleg obetov širjenja obzorij, področnih znanj in mnogih drugih dobrobiti med drugim prinašajo tudi potrebo po razvijanju sporazumevalne zmožnosti v tujem strokovnem jeziku. V tem kontekstu je bil univerzitetni učbenik Introduction au français des affaires avtoric Nadje Dobnik in Anne-Cécile Lamy-Joswiak zasnovan kot odgovor na potrebe študentov ekonomije, ki bi zaradi stikov s frankofonim študijskim okoljem želeli pridobiti ali osvežiti osnovna znanja francoskega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

DOBNIK, Nadja/Anne-Cécile LAMY-JOSWIAK (2022) Introduction au français des affaires. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Založništvo (Učbeniki Ekonomske fakultete).

DUDLEY-EVANS, Tony/Maggie J. ST JOHN (1998) Developments in English for specific

purposes: A multi-disciplinary approach. Cambridge university press.

GAJEWSKA, Elżbieta (2010) Enseigner le français langue professionnelle dès le niveau débutant. H. Grzmil-Tylutki/E. Krakowska-Krzemińska (ur.), Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane: Nouveaux défis. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 123–133.

PARPETTE Chantal/Jean-Marc MANGIANTE (2004) Le Français sur objectif specifique : de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours. Paris: Hachette.

WOJAKOWSKA, Marta (2021) Développer la compétence plurilingue et pluriculturelle en classe de Français sur Objectifs Spécifiques (exemple du français de la diplomatie). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 18. november 2022. https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=1017999. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550600

Prenosi

Objavljeno

23. 12. 2022

Številka

Rubrika

Recenzije

Kako citirati

Jarc, M. (2022). Introduction au français des affaires. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 383-385. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.383-385